Skolefravær afdækning

Når børn har bekymrende skolefravær, er der ofte sat mange indsatser i gang, uden at man har forholdt sig systematisk til, hvad der skaber skolefraværet for det enkelte barn.

Kursuscenter Sputnik tilbyder en skolefraværspakke, som systematisk afdækker årsagerne til skolefravær, så indsatsen bliver vidensbaseret og individuelt tilrettelagt.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke >>>

Hvad indeholder skolefraværspakken?

Afdækningen af skolefravær bookes som en samlet pakke, der består af afklarende møde, interviews og observation, evt. sanseprofil, rapport med viden og anbefalinger samt et afsluttende møde.

Det er muligt at tilkøbe familiebehandling som supplement til afdækningen.

Visuelt overblik over afdækning af skolefravær

 

Afdækning ud fra Alan Carrs caseformulering

Metodisk arbejder vi med Alan Carrs caseformuleringsmodel og med udgangspunkt i Social- og Boligstyrelsens principper om skolefravær som et fællesskabsanliggende.

Afdækningen tager udsæt i en fælles forståelse af et problem og undersøger herefter de udløsende, vedligeholdende, prædisponerende og beskyttende faktorer.

Alan Carrs caseformulering

Priser og forløb

Afdækningspakke: 28.000 kr.
Fast forløbspris. Afdækningen tager ofte 2-3 måneder.

Tilkøb af familiebehandling
1.200 kr. i timen, fx 5 rådgivende samtaler af 1½ time: 12.000 kr.

Hent brochuren: Sputniks Skolevægringspakke >>>

Hvem kan booke en skolefraværspakke?

Pakken kan købes af alle kommuner; vi arbejder dog fortrinsvis på Sjælland. Ved sager uden for Storkøbenhavn, tillægges kørsel.

Afdækningen oprettes oftest som en foranstaltning under socialforvaltningen, men kan også bookes af skoleforvaltning eller jobcenter (+18 år)

Det er ikke muligt for forældre selv at betale for afdækningspakken, da det forpligtende samarbejde med skole og myndighed er afgørende for indsatsens resultat.

Book en skolefraværspakke eller et kursus om skolefravær

Lene Holst Holmgård

Leder af Kursuscenter Sputnik

Hvis du som fagperson vil booke kursus eller skolefraværspakke

Tlf. 41 78 31 01
Mail: LHO@skolensputnik.dk