skolevaegring redskab

SKOLEVÆGRING. Vi giver dig her et samtaleredskab, du som fagperson kan bruge til at afdække årsagerne til en skolevægringsproblematik. Redskabet kan både bruges i samtaler med barnet, forældre, skole og netværk.

Afdækning er det første skridt

Når et barn eller en ung er skolevægrende, er det første skridt at afdække de elementer, der kan have indvirkning på barnets/den unges fremmøde.

Vi ved desuden, at inddragelse af barnet selv, familien og netværket er afgørende for, om barnet kan vende tilbage til skole, og hvor lang processen bliver.

Download samtaleredskab til afdækning af skolevægring

Trin for trin: sådan bruger du redskabet

  • Børn og unge med autisme og ADHD har ofte gavn af visuel understøttelse. Brug illustrationerne på side to som udgangspunkt for en samtale om, hvilke faktorer der har indvirkning på barnets fremmøde og udløser skolevægring.
  • Læg illustrationerne på bordet mellem dig selv og barnet mens du fører samtalen med tydelige og konkrete spørgsmål, der tager udgangspunkt i én af de seks illustrationer.
  • Illustrationerne sikrer også, at man kommer rundt om de hyppigste årsager til skolevægring.
  • Samtaleredskabet kan være en del af afdækningen med barnet og kan med fordel også bruges til samtaler med de voksne rundt om barnet.
  • Det kan være en god ide fortsat at bruge redskabet, efter isolationen er brudt, og barnet kommer mere i skole, så man kan sikre sig mod tilbagefald.
  • Afdækningen har betydning for, hvilken indsats der efterfølgende sættes i gang, og afdækningen bør følges af rådgivning til netværket /familiebehandling.

Tip! Børn og unge med skolevægringsproblematikker kan af og til have svært ved at sætte ord på, hvad der er svært. Man kan evt. bede barnet om at sætte en ring om det, der fylder mest.

Sputniks Skolevægringspakke

Sputniks Skolevægringspakke er en specialiseret indsats mod skolevægring hos børn og unge med autisme, angst og ADHD. Det er et tilbud, som kan købes af kommuner med henblik på at afdække og bryde skolevægringen for det enkelte barn/unge.

Læs mere om Sputniks Skolevægringspakke

Hvad er skolevægring

Skolevægring kan beskrives som en vedvarende modvillighed mod at komme i skole, hvilket kan komme til udtryk som foregivet sygdom eller pjækkeri.

Anne Vibeke Fleichner definerer i sin bog ’Jeg vil ikke i skole’ skolevægring som ”…barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed”.

Det vigtige er at blive klog på, hvad det er for en oplevet ubehag eller urimelighed, som barnet ikke kan magte.

Læs artikel: Den kognitive diamant – model og redskab til angstbehandling >>>

Ønsker du flere redskaber?

Sputniks Redskabskatalog er en samling af 20 hands-on redskaber, som I kan benytte i det socialpædagogiske og behandlingsmæssige arbejde. Redskaberne er enkle, praktisk anvendelige og velafprøvede. Pris: 499 kr. inkl. moms og forsendelse

Læs mere og køb Sputniks Redskabskatalog

Nyeste viden om skolevægring

Kom på kursus i skolevægring og få nyeste viden om skoleværing og problematisk skolefravær.
Sputnik deltager i en national udviklingsgruppe om skolevægring under Socialstyrelsen og er medlem af det internationale forskningsnetværk INSA – International Network for School Attendance.

Viden og redskaber på kurset er baseret på viden fra disse netværk samt praksiserfaringer fra Sputniks tilbud.

Kursus i skolevægring