AKT i praksis – det inkluderende læringsmiljø

Et skræddersyet kursusforløb for f.eks. en afdeling på en folkeskole, som gerne vil dygtiggøre sig inden for feltet af elever med særlige behov.

Gennem kurset opnår I viden og kompetencer til at analysere og opsætte mål for elevers læring og undervisningsmål og til at løse udfordringer i relation til elever, som har vanskeligheder inden for områderne læring, kontakt og trivsel. Et væsentligt delmål er indblik i og viden om teamsamarbejdet, og hvorfor indsatsen for de elever, der udfordrer, er fuldstændigt afhængigt af et godt teamsamarbejde.

Se også: Grundkursus i ADHD og AKT

I får med kurset

 • ​En teoretisk ballast til at arbejde med udsatte børn og unge i et skolemiljø
 • ​Konkret viden om, hvordan der kan arbejdes med den enkelte elev udviklings-, lærings- og undervisningsmål
 • ​Mulighed for at reflektere ud fra egen praksis via cases
 • ​Introduktion til API-modellen – en model til teamsamarbejde og mødeledelse, der kan fremme et inkluderende skolemiljø.
 • ​Konkrete metoder til konflikthåndtering, forældresamarbejde m.m.

Indhold

Indholdet aftales med den enkelte afdeling. Det kan være en enkelt inspirationseftermiddag, eller et samlet metodeforløb med f.eks. fem undervisningsgange.

Temaerne kan være:

 • Systemisk og narrativ kommunikation
 • Grundlæggende forståelse for og viden om børn med særlige behov
 • Forståelse af relationsarbejde
 • Konflikthåndtering, herunder forståelse af uro og problemadfærd
 • Teamsamarbejdsmodellen API (analyse – planlægning – indsats)
 • Domæneteori og professionelle positionsskifte
 • Fokus på det gode forældresamarbejde
 • Den gode elevsamtale
 • Diagnoseforståelse og mentalisering

Målgruppe

Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere, inklusionspædagoger, AKT-vejledere m.fl. ​

Tid og sted

Aftales med den enkelte skoleleder. Kurserne kan enten holdes i vores kursuscenter i København NV eller hos jer på skolen.

Pris

Aftales individuelt

Underviser

Trine Duckert

Konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist. ​

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse. Specialiseret i autisme og psykisk sårbarhed.

27 12 39 04
TDU@skolensputnik.dk

Niels Brahtz Westh

Leder på Sputnik Vibevej – dagbehandling for unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

VISO-specialist.

Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.

42 33 52 51
NWE@skolensputnik.dk


Send os en forespørgsel
på et AKT-kursus

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig et af vores kurser.

Kommunikationsansvarlig: