Kursus om skolevægring og skolefravær for fagfolk

Kursus om skolevægring giver deltagerne viden om og forståelse for børn og unge som har bekymrende skolefravær eller skolevægring. Underviserne præsenterer konkrete redskaber, man kan bruge i arbejdet med skolefravær og skolevægring – lige fra afdækning af problematikken, til at bryde isolationen og skabe en bæredygtig indsats.

Skolevægring er ifølge Socialstyrelsen den mest udbredte følgeproblematik i særligt komplicerede sager om diagnosticerede børn og unge. Det er et samfundsproblem, der påvirker mange familier og samtidig udfordrer lærere, pædagoger og øvrige fagfolk på både normal- og specialområdet.

Kursus om skolevægring og skolefravær henvender sig til fagfolk.

Se også: Webinar om skolevægring for forældre

Indhold på skolevægringskursus

Skolevægringskurset består af teoretisk viden og praktiske tilgange. Formålet er først og fremmest at give deltagerne redskaber til at håndtere bekymrende skolefravær, og der vil derfor være stort fokus på konkrete anvisninger og inspiration til praksis. Kursus om skolevægring er to kursusdage.

Dag 1:  

På dag 1 af kursus om skolevægring og skolefravær får deltagerne den nyeste viden, metoder til afdækning af skolefravær og redskaber til at arbejde tværgående med bekymrende skolefravær.

 • Nyeste forskningsbaserede viden om skolevægring og bekymrende skolefravær
  • Viden og data fra danske og internationale undersøgelser om skolevægring og skolefravær.
  • Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.
  • Betydningen af tidlig opsporing og strukturelle rammer for samarbejdet.
 • Afdækning af skolevægring og skolefravær
  • Arbejdet med tidslinjer i skolevægringssager.
  • Alan Carrs caseformulering som afdækningsmetode.
  • Hvor kommer nej’et fra? Årsagsforklaringer og nuancer når børn/unge har bekymrende skolefravær.
  • Mentaliserende samspil med børn, forældre og andre faggrupper.
 • Tværprofessionelt samarbejde om skolefravær
  • Skolefravær som et fællesskabsanliggende. Hvorfor er det afgørende, og hvordan kan man arbejde konkret med det?
  • Rådgivningsloggen – et arbejdsredskab med inspiration fra VISO.
 • Praksis
  • Vi runder dag 1 på kursus i skolevægring af med to praksisnære cases

Dag 2:

På dag 2 af kursus om skolevægring og skolefravær får deltagerne input til at skabe en inkluderende skoleramme, inddrage barnets stemme og viden og redskaber til at arbejde med bekymrende skolefravær hos børn og unge med diagnoser.

 • Inddragelse af barnets stemme
  • Hvordan skaber vi adgang til at tale med børn med skolevægring?
  • Børnesamtaler om skolefravær – redskaber.
  • Samtalemodeller
  • Det vigtige forældresamarbejde i skolefraværssager.
 • Skolevægring og skolefravær hos børn/unge med diagnoser
  • Skolevægring hos børn/unge med autisme, ADHD og angst.
  • Belastningsreaktioner og skolefravær.
  • Kompleksitet og støttebehov.
  • Forældresamarbejde i et diagnosefelt.
  • Redskaber i arbejdet med skolefravær
 • Den gode skoleramme og det gode børnefællesskab
  • Indretning og fleksible rammer
  • Forebyggelse og tilbageslusning. Hvornår gør vi hvad, og hvilke tilgange kan vi anvende?
  • Tilgange og metoder. Struktur og rammeskemaer.
 • Praksis
  • Vi runder dag 2 på kursus om skolevægring af med to praksisnære cases.

Kurset afsluttes med kursusbevis.

Dette er et praksisnært skolevægringskursus med fokus på den professionelles hverdag.​

Kursuscenter Sputnik har siddet i en national udviklingsgruppe om skolevægring i Socialstyrelsen og deltager også i internationale forskningsnetværk. Det er viden herfra samt viden fra Sputniks praksis, som er udgangspunktet for kurset. Vi er desuden i tæt kontakt med Børns Vilkårs skolefraværsprogram, som sammen med Egmontfonden udvikler ny viden om området.

Læs også: Sputniks Skolevægringspakke

Tid og sted

Kursus om skolevægring og skolefravær afholdes i København og varer en hel dag fra 9.00 – 15.00.

Kommende kursusdatoer:

 • 3.-4. oktober 2024, 9.00-15.00, København
 • 3.-4. marts 2025, 9.00-15.00, København

Kurset foregår i store og lyse kursuslokaler på Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV

Tilmeld dig her

Pris

 • 3.800 kr. ekskl. moms
 • Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Ønsker du at booke et skolevægringskursus til din arbejdsplads?

Kursus om skolevægring og skolefravær udbydes også som et skræddersyet forløb til afdelinger eller teams. Det kan være folkeskoler, specialskoler, dag- og døgnbehandlingstilbud, sagsbehandlere, skolekonsulenter, PPR, ungdomsuddannelser, STU, FGU m.fl.

Kursuslængde og indhold kan tilpasses til jeres behov.

Kontakt leder Lene Holst Holmgård for at høre nærmere:
T: 41 78 31 01, E: LHO@skolensputnik.dk​​

Andre kurser hos Kursuscenter Sputnik

Undervisere

Kursus om skolevægring Gunnar Dehn

Gunnar Dehn

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.
Uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ metode og mentaliseringsbaseret familiebehandling. Underviser fast på kurser i skolevægring og skolefravær.

Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolevægring. Rådgiver i skolevægringssager for Socialstyrelsen og rådgiver kommuner under Sputniks skolevægringstilbud.

Læs Gunnars indlæg i Altinget om en skolefraværspolitik.

kursus om skolefravær

Marianne Nilsson

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.
Uddannet lærer og kandidat i pædagogisk sociologi. Har 20 års erfaring fra både det almene og specialiserede område, herunder som inklusionslærer. Underviser fast på kurser i skolevægring og skolefravær.

Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolevægring. Rådgiver i skolevægringssager for Socialstyrelsen og rådgiver kommuner under Sputniks skolevægringstilbud.


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

3. oktober 2024

2 dage 9-15

3. marts 2025

2 dage 9-15

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Vil du booke et kursus om skolevægring og skolefravær til din arbejdsplads?​

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​