Kursus i skolevægring og skolefravær for fagfolk

Kursus i skolevægring giver deltagerne viden om og forståelse for børn og unge som har bekymrende skolefravær eller skolevægring. Underviserne præsenterer konkrete redskaber, man kan bruge i arbejdet med skolefravær og skolevægring – lige fra afdækning af problematikken, til at bryde isolationen og skabe en bæredygtig indsats.

Skolevægring er ifølge Socialstyrelsen den mest udbredte følgeproblematik i særligt komplicerede sager om diagnosticerede børn og unge. Sidste år havde 61.000 elever i folkeskolen et bekymrende højt fravær på over 10 %. Det er et samfundsproblem, der påvirker mange familier og samtidig udfordrer lærere, pædagoger og øvrige fagfolk på både normal- og specialområdet.

Kurset i skolevægring og skolefravær henvender sig til fagfolk.

Se også: Webinar om skolevægring for forældre

Indhold på skolevægringskursus

Skolevægringskurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Formålet er først og fremmest at give deltagerne redskaber til at håndtere bekymrende skolefravær, og der vil derfor være stort fokus på konkrete anvisninger og inspiration til praksis.

Viden om skolevægring og problematisk skolefravær

 • Nyeste viden om skolevægring og skolefravær.
 • Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.
 • Viden om skolevægring og diagnoser, herunder særligt autisme.
 • Indblik i, hvorfor der er behov for en grundig afdækning af bagvedliggende faktorer for at komme skolevægring til livs.

Redskaber til at arbejde med skolevægring og skolefravær

 • Hvor kommer nej’et fra? Når børn/unge er skolevægrende, vil det ofte være diffust, hvad de værger sig imod. Vi undersøger årsager, ser på, hvor nej’et kan komme fra, og hvordan vi kan nuancere og skabe fremdrift i et nej.
 • Metoder til afdækning af skolevægringsproblematikker og skolefravær.
 • Samtalemodel til børn med skolefravær.
 • Mentaliserings-redskaber i arbejdet med skolevægring.

Kurset afsluttes med kursusbevis.

Dette er et praksisnært kursus med fokus på den professionelles hverdag.​

Kursuscenter Sputnik har siddet i en national udviklingsgruppe om skolevægring i Socialstyrelsen og deltager også i internationale forskningsnetværk. Det er viden herfra samt viden fra Sputniks praksis, som er udgangspunktet for kurset. Vi er desuden i tæt kontakt med Børns Vilkårs skolefraværsprogram, som sammen med Egmontfonden udvikler ny viden om området.

Læs også: Sputniks Skolevægringspakke

Tid og sted

Kursus i skolevægring og skolefravær varer en hel dag fra 9.00 – 15.00.

Kommende kursusdatoer:

 • 20. april 2023, 9.00 – 15.00 – ledige pladser
 • 9. oktober 2023, 9.00 – 15.00 – ledige pladser

Kurset foregår i store og lyse kursuslokaler på Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV

Tilmeld dig her

Pris

 • 1.800 kr. ekskl. moms
 • Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Ønsker du at booke kurset til din arbejdsplads?

Kurset i skolevægring og skolefravær udbydes også som et skræddersyet forløb til afdelinger eller teams. Det kan være folkeskoler, specialskoler, dag- og døgnbehandlingstilbud, visitationsudvalg, sagsbehandlere, skolekonsulenter, PPR, ungdomsuddannelser, STU, FGU m.fl.

Kurset varer som udgangspunkt en kursusdag, fx fra 9.00-15.00. Alle vores kurser kan dog tilpasses til jeres behov, og det er også muligt blot at bestille fx et 3-timers oplæg.

Kontakt leder Lene Holst Holmgård for at høre nærmere:
T: 41 78 31 01, E: LHO@skolensputnik.dk​​

Andre kurser hos Kursuscenter Sputnik

Underviser

Book autisme kursus

Gunnar Dehn

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse.

Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolevægring. Rådgiver i skolevægringssager for Socialstyrelsen og rådgiver kommuner under Sputniks skolevægringstilbud.

Læs Gunnars indlæg i Altinget om en skolefraværspolitik.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

20. april 2023

1 dag 9-15

9. oktober 2023

1 dag 9-15

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Vil du booke et kursus i skolevægring og skolefravær til din arbejdsplads?​

Leder: