Mentorkursus i København

Sputniks mentorkursus er for dig, der er underviser eller mentor for et barn eller en ung med særlige behov eller ønsker at være det. På mentorkurset kommer vi omkring alle aspekter af jobbet som mentor, og du bliver rustet til at støtte barnet/den unge i den vanskelige overgang til ungdomsuddannelse og et mere stabilt liv.

Du får på Sputniks mentorkursus:

  • ​Indsigt i evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode resultater for børn og unge med særlige behov
  • ​Kendskab til opbygning af relationer ud fra en psykologisk profil og adfærdsforståelse af barnet / den unge
  • ​Introduktion til autisme og ADHD og diagnosespecifikke redskaber
  • ​Konkrete handlemuligheder i vanskelige situationer og evnen til at bruge dig selv som redskab.
  • Et mentorkursus, der giver dig afklaring af din rolle og dine grænser som mentor, herunder kommunikationsformer og konflikthåndtering

Mentorkursets indhold

Sputniks mentorkursus er et grundkursus for mentorer og kommende mentorer. Kurset løber over fire dage à tre timer.

​Dag 1: Mentorrollen set ud fra en narrativ, systemisk og anerkendende teoriforståelse Børnenes og de unges vilkår og præmisser, tavshedspligt, tynde og tykke historier, eksternalisering.

Dag 2: Relationer og domæner Adfærd og forståelse af adfærd, inklusion, positionering, at kunne ændre sin historie.

Dag 3: Diagnosekendskab Viden om autismespektrumforstyrrelser og ADHD og metoder i samarbejdet.

Dag 4: Konflikthåndtering og forældresamarbejde Kommunikation, spørgsmålstyper, samarbejde med netværket, mentorernes vilkår.​

>>> Tilmeld dig Sputniks mentorkursus her

Hvem er mentorkurset for?

Alle, der er interesserede i at arbejde med udsatte børn og unge, der har behov for støtte, hjælp og vejledning, kan deltage i Sputniks mentorkursus. Kurset er ikke for forældre/pårørende.

Mentorkursus eller mentoruddannelse?

Vi bliver ind imellem spurgt om forskellen på en mentoruddannelse og et mentorkursus. Vi definerer vores som et mentorkursus frem for en mentoruddannelse, fordi det er et kort intensivt forløb. En del bruger mentorkurset som et springbræt til at søge et job som mentor, og lægger kursusbeviset ved i ansøgningen. Det kan dog ikke sidestilles med en egentlig uddannelse.

Se alle kurser for dig, der arbejder med børn og unge

Tid og sted for kurset

Et mentorkursus består af fire gange tre timer:

Efterår 2021: ledige pladser

14.09.2021 kl. 15-18
22.09.2021 kl. 15-18
27.09.2021 kl. 15-18
07.10.2021 kl. 15-18

Uddannelsen finder sted i Sputniks kursuscenter på Hejrevej 43, stuen, i København NV – lige ved Nørrebro Station. Vi har kursister fra både København og resten af Sjælland.​​

Pris
3.000 kr. ekskl. moms for hele forløbet inkl. forplejning. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat på mentorkurset.

>>> Tilmeld dig Sputniks mentorkursus her

Undervisere på mentorkursus

mentorkursus og mentoruddannelse

Rika Schierbeck

Uddannet skolelærer med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser til daglig på Skolen Sputniks afdeling på Bogholder Allé i Vanløse, en dagbehandlingsskole for børn med autisme og psykisk sårbarhed.

mentorkursus og mentoruddannelse

René Kürstein

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Til daglig underviser og praktikkoordinator på Sputnik STU Hillerød, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme.


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

14. september 2021

4 eftermiddage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sputniks mentorkursus, er du altid velkommen
til at skrive eller ringe.

Ansvarlig for mentorkurset:

Ann-Sophie Tønner
22 48 13 16

AJE@skolensputnik.dk