Fortsætterkursus i autisme

Du kan tage Sputniks fortsætterkursus i autisme både i København og Aarhus.

Et autismekursus for dig, der har nogle års erfaring og vil tage din professionelle tilgang til autismefeltet til et endnu højere niveau. Du får indblik i nyeste forskning og nye tilgange i arbejdet med autisme og krydsdiagnoser.​

Du får på fortsætterkursus i autisme

 • Oplæg ved nogle af Danmarks førende specialister i autisme og psykisk sårbarhed.
 • Dybdegående viden om autismefeltet og krydsdiagnoser.
 • Flere handlemuligheder i fastlåste situationer og nye øjne på din arbejdspraksis.
 • Mulighed for at dele praksiserfaringer med nogle af de dygtigste lærere og pædagoger på området.​

​Indhold

Sputniks autismekursus på fortsætterniveau er bygget op over fire hele dage. Hver formiddag er der et oplæg ved en specialist på det specifikke område, og hver eftermiddag binder din kursusvært, Stine Alkendi (København) eller Malik Alkendi (Århus), de nye indsigter sammen og supplerer med pædagogiske redskaber på baggrund af teorien.

Dag 1: Autismehjernen og nyeste strømninger på autismefeltet

Nyeste forskning i autisme – hjernen, gener og miljøpåvirkning for mennesker med autisme. Tendenser i autismeforskningen lige nu. Blandt andet predictive coding, sensorisk-motorisk integration og hjernens bearbejdning af sanseindtryk.
Viden om autisme og angst, og hvordan autisme og angst gensidigt påvirker hinanden.
​Gæsteunderviser: Psykolog og ph.d. Line Gebauer.

Dag 2: Mentalisering og autismeintervention – nyeste forskning

På autismekursets dag 2 får du yderligere viden om den aktuelle forskning på autismeområdet samt nogle af de forskningsbaserede interventioner, som adresserer kerneudfordringer ved autisme. Vi dykker ned i mentalisering, kognitive forståelser og epigenetiske faktorer ved autisme, herunder familie-interventionen PACT.
Gæsteunderviser: psykolog og ph.d. Cathriona Cantio

Dag 3: Autisme og sanseintegrationsforstyrrelser

Sansernes betydning og viden om sansebearbejdning hos mennesker med autisme samt kobling til nervesystemet. Hvordan kan forstyrret sansebearbejdning se ud, og hvordan kan vi arbejde med det? Ny inspiration til pædagogisk behandling.
Dagen kommer desuden omkring autisme og spisning, herunder sensoriske spiseudfordringer og det gode måltid. Deltagerne får et redskab til pædagogisk sanseafdækning.
Gæsteundervisere: børneergoterapeuter Christina Larsø og Anja Westbjerg (København) / forskningsergoterapeut Charlotte Andersen (Århus).

Dag 4: Autisme, kønsidentitet og seksualitet

Autismekursets sidste dag har fokus på autisme, kønsidentitet og seksualitet.
Præsentation af relevant forskning indenfor sammenhænge mellem LGBTQIA+ og autisme. Forståelser af autisme, kønsidentitet og seksualitet og inspiration til at arbejde pædagogisk med emnet. ​
Oplæg med indefraperspektiv på autisme og kønsidentitet.
Gæsteundervisere: Sundhedsfaglig konsulent og seksualvejleder Marlene Linnebjerg Kudsk (København) samt pædagogisk vejleder, seksualvejleder og Master i Sexologi Thue Sommer (Århus).

“Man får ikke en facitliste med hjem, men man bliver udstyret med en rigtig god lommeregner.”

Steen Salling Jørgensen, tidligere deltager på kurset.

Hvem kan deltage på autisme fortsætterkursus?

Fagpersoner, som har gennemført grundkursus i autisme eller har tilsvarende kurser/praksiserfaring på området. Autimsekurset for fortsættere kræver, at man har en basisviden om autismediagnoserne.​

Praktiske informationer

Tid og sted
4 hele kursusdage fra kl. 9.00-15.00. Der er morgenmad fra 8.30.

Kurset i København foregår centralt: Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV.

Kurset i Århus foregår i lokaler hos Ecopark: Bautavej 1A, 8210 Århus V

København:

April 2024 – Ledige pladser

 • Dag 1: 4. april
 • Dag 2: 5. april
 • Dag 3: 18. april
 • Dag 4: 19. april

Oktober/november 2024 – Ledige pladser

 • Dag 1: 31. oktober
 • Dag 2: 1. november
 • Dag 3: 14. november
 • Dag 4: 15. november

Århus:

April 2024 – Ledige pladser

 • Dag 1: 22. april
 • Dag 2: 23. april
 • Dag 3: 29. april
 • Dag 4: 30. april

Januar-februar 2025 – Ledige pladser

 • Dag 1: 28. januar
 • Dag 2: 29. januar
 • Dag 3: 4. februar
 • Dag 4: 5. februar

Pris og rabatter

8.800 kr. ekskl. moms; inkl. forplejning og kursusmaterialer.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Autismepakken:
Tilmeld dig vores to autismekurser grundkursus i autisme og fortsætterkursus i autisme samtidig.
Normalpris: 3.800 kr. + 8.800 kr. = 12.600 kr. (ekskl. moms)
Pakkepris: 11.000 kr. (ekskl. moms). Du sparer 1.600 kr.
​Du tilmelder dig blot de to autismekurser som normalt. Skriv ‘Autismepakken’ i feltet ‘Rabatkode’.

Undervisere i København

Stine Suldrup Alkendi

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse.
Under uddannelse til psykolog.

Stine er vært på Fortsætterkursus i autisme i København.

Line Gebauer

Psykolog, ph.d. og tidl. l​ektor på Institut for Klinisk Medicin, Center for Music in the Brain. ​​Har arbejdet med hjerneforskning i 13 år, og specifikt med autismeforskning i 11 år. ​​Specialiseret i hjernens bearbejdning af sanseindtryk for mennesker med autisme.

​​Vil på kurset bl.a. tale om forskning i ‘bayesian predictive coding’ og sensorisk-motorisk integration​.

Cathriona Cantio

Adjunkt, ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri på Syddansk Universitet​.

Specialist i autisme mentalisering, epigenitik og interventionsforskning. Underviser herudover i eget psykologfirma Cantio.

Cathriona har senest siddet med i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet Sundhedsstyrelsens nationale retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser.

Anja Westbjerg

Ergoterapeut med speciale indenfor børneområdet​. Har en socialpædagogisk efteruddannelse med særligt fokus på social inklusion.

Specialiseret i at undersøge, behandle og rådgive i forhold til sanseintegrationsforstyrrelser. Stifter af www.sans-for-boern.dk.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser (København).

Christina Larsø

Ergoterapeut med speciale indenfor børneområdet​. Specialpædagogisk efteruddannet i neuropædagogik og neuropsykologi.

Specialiseret i vurderinger og behandlinger af børn med sensoriske bearbejdningsvanskeligheder. Stifter af www.sans-for-boern.dk.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser (København).

Marlene Linnebjerg Kudsk

Uddannet sygeplejerske, seksualvejleder og Master i Sexologi.

Marlene arbejder som sundhedsfaglig konsulent i Center for børn med handicap i Københavns Kommune, hvor hun varetager undervisning- og rådgivningsopgaver og er tovholder i centrets seksualambassadørnetværk. Herudover har hun samtaler med børn, unge og medarbejdere omkring seksualitet. Hun vil på kurset undervise i autisme, seksualitet og kønsidentitet.

Undervisere i Århus

Malik Alkendi

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik og afdelingsleder i Skolen Sputnik.

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse.

Malik er vært på Fortsætterkursus i autisme i Århus og desuden vært på systemisk-narrativ efteruddannelse.

Line Gebauer

Psykolog, ph.d. og tidl. l​ektor på Institut for Klinisk Medicin, Center for Music in the Brain. ​​Har arbejdet med hjerneforskning i 13 år, og specifikt med autismeforskning i 11 år. ​​Specialiseret i hjernens bearbejdning af sanseindtryk for mennesker med autisme.

​​Vil på kurset bl.a. tale om forskning i ‘bayesian predictive coding’ og sensorisk-motorisk integration​.

Charlotte Andersen

Forskningsergoterapeut og specialist i psykiatriforståelse og sansebearbejdning. Har siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet.

Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser.

Thue Sommer

Pædagogisk vejleder, seksualvejleder og Master i Sexologi.

Arbejder på Langagerskolen og varetager interne og eksterne pædagogiske og seksualitets opgaver som VISO-specialist, supervisor, vejleder, rådgiver og underviser – særligt om seksualitet.

Thue er særligt optaget af hvordan mennesker med autisme og/eller ADHD bedst støttes i at udvikle og udleve en sund seksualitet.

Vil på kurset tale om autisme, kønsidentitet og seksualitet.


Kontakt os

Kommunikationsmedarbejder
Michelle Rehné Graugaard Larsen
20 95 31 86
MLA@skolensputnik.dk