Fortsætterkursus i autisme

Du kan tage Sputniks fortsætterkursus i autisme både i København og Aarhus.

Et autismekursus for dig, der har nogle års erfaring og vil tage din professionelle tilgang til autismefeltet til et endnu højere niveau. Du får indblik i nyeste forskning og nye tilgange i arbejdet med autisme og krydsdiagnoser.​

Du får på fortsætterkursus i autisme

  • Oplæg ved nogle af Danmarks førende specialister i autisme og psykisk sårbarhed.
  • Dybdegående viden om autismefeltet og krydsdiagnoser.
  • Flere handlemuligheder i fastlåste situationer og nye øjne på din arbejdspraksis.
  • Mulighed for at dele praksiserfaringer med nogle af de dygtigste lærere og pædagoger på området.​

​Indhold

Sputniks autismekursus på fortsætterniveau er bygget op over fire hele dage. Hver formiddag er der et oplæg ved en specialist på det specifikke område, og hver eftermiddag binder din kursusvært, Stine Alkendi (København) eller Malik Alkendi (Århus), de nye indsigter sammen og supplerer med pædagogiske redskaber på baggrund af teorien.

Dag 1: Autismehjernen og nyeste strømninger på autismefeltet

Nyeste forskning i autisme – hjernen, gener og miljøpåvirkning for mennesker med autisme. Tendenser i autismeforskningen lige nu. Blandt andet predictive coding, sensorisk-motorisk integration og hjernens bearbejdning af sanseindtryk.
Viden om autisme og angst, og hvordan autisme og angst gensidigt påvirker hinanden.
​Gæsteunderviser: psykolog og ph.d. Line Gebauer

Dag 2: Mentalisering, epigenitik og autismeintervention – nyeste forskning

På autismekursets dag 2 dykker vi ned i mentalisering, kognitive forståelser og epigenetiske faktorer ved autisme.
Interventionsforskning og autisme, herunder bl.a. et nyt projekt for småbørn med autisme
Gæsteunderviser: psykolog og ph.d. Cathriona Cantio

Dag 3: Autisme og sanseintegrationsforstyrrelser

Autisme og sanserne samt caseoplæg om sanseprofil.
Autisme og spisning. Ny inspiration til pædagogisk behandling.
Gæsteundervisere: børneergoterapeuter Christina Larsø og Anja Westbjerg (København) / forskningsergoterapeut Charlotte Andersen (Århus). I København desuden gæsteoplæg ved Cille Hvidløwe.

Dag 4: Autisme, kønsidentitet og seksualitet

Autismekursets sidste dag har fokus på autisme, kønsidentitet og seksualitet.
Præsentation af relevant forskning indenfor sammenhænge mellem LGBTQIA+ og autisme. Forståelser af autisme, kønsidentitet og seksualitet og inspiration til at arbejde pædagogisk med emnet. ​
Gæsteunderviser: seksualvejleder.

“Man får ikke en facitliste med hjem, men man bliver udstyret med en rigtig god lommeregner.”

Steen Salling Jørgensen, tidligere deltager på kurset.

Hvem kan deltage på autisme fortsætterkursus?

Fagpersoner, som har gennemført grundkursus i autisme eller har tilsvarende kurser/praksiserfaring på området. Autimsekurset for fortsættere kræver, at man har en basisviden om autismediagnoserne.​

Praktiske informationer

Tid og sted
4 hele kursusdage fra kl. 9.00-15.00. Der er morgenmad fra 8.30.

Kurset i København foregår centralt: Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV.

Kurset i Århus foregår i lokaler hos Ecopark: Bautavej 1A, 8210 Århus V

København:

Juni 2023 (ledige pladser)

  • Dag 1: 1. juni
  • Dag 2: 2. juni
  • Dag 3: 15. juni
  • Dag 4: 16. juni

Århus:

Kommer snart

Pris og rabatter

8.000 kr. ekskl. moms; inkl. forplejning og kursusmaterialer.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Autismepakken:
Tilmeld dig vores to autismekurser grundkursus i autisme og fortsætterkursus i autisme samtidig.
Normalpris: 3.800 kr. + 8.000 kr. = 11.800 kr. (ekskl. moms)
Pakkepris: 10.000 kr. (ekskl. moms)
​Du tilmelder dig blot de to autismekurser som normalt. Skriv ‘Autismepakken’ i feltet ‘Rabatkode’.

Undervisere

Stine Suldrup Alkendi

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse.
Under uddannelse til psykolog.

Stine er vært på Fortsætterkursus i autisme i København.

Malik Alkendi

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik og afdelingsleder i Skolen Sputnik.

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse.

Malik er vært på Fortsætterkursus i autisme i Århus og desuden vært på systemisk-narrativ efteruddannelse.

Line Gebauer

Psykolog, ph.d. og tidl. l​ektor på Institut for Klinisk Medicin, Center for Music in the Brain. Selvstændig psykolog og tilknyttet Langagerskolen.

​​Har arbejdet med hjerneforskning i 13 år, og specifikt med autismeforskning i 11 år. ​​Specialiseret i hjernens bearbejdning af sanseindtryk for mennesker med autisme.

​​Vil på kurset bl.a. tale om forskning i ‘bayesian predictive coding’ og sensorisk-motorisk integration​.

Cathriona Cantio

Adjunkt, ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri på Syddansk Universitet​.

Specialist i autisme mentalisering, epigenitik og interventionsforskning. Underviser herudover i eget psykologfirma Cantio.

Cathriona har senest siddet med i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet Sundhedsstyrelsens nationale retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser.

Anja Westbjerg

Ergoterapeut med speciale indenfor børneområdet​. Har en socialpædagogisk efteruddannelse med særligt fokus på social inklusion.

Specialiseret i at undersøge, behandle og rådgive i forhold til sanseintegrationsforstyrrelser.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser (København).

Christina Larsø

Ergoterapeut med speciale indenfor børneområdet​. Specialpædagogisk efteruddannet i neuropædagogik og neuropsykologi.

Specialiseret i vurderinger og behandlinger af børn med sensoriske bearbejdningsvanskeligheder.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser (København).

Charlotte Andersen

Forskningsergoterapeut og specialist i psykiatriforståelse og sansebearbejdning. Har siden 2012 afholdt kurser for fagpersoner samt holdt foredrag i Danmark og i udlandet.

Charlotte har udført flere forskningsprojekter, blandt andet om nedbringelse af tvang ved hjælp af sansemodulation.

Vil på kurset tale om autisme og sanseintegrationsforstyrrelser (Århus).

Cille Hvidløwe

Uddannet socialpædagog og kosmetolog med systemisk narrativ efteruddannelse.
Cille er til daglig underviser på Sputnik STU’s wellnesslinje og har mange års socialpædagogisk erfaring med mennesker med autisme.

Vil på kurset holde et kort oplæg om autisme og sundhedspædagogik (København).


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

1. juni 2023 (Kbh)

4 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Kommunikationsmedarbejder, Sputnik:

Ann-Sophie Tønner
22 48 13 16
AJE@skolensputnik.dk