chime

CHIME beskriver fem områder, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Når vi som fagprofessionelle arbejder med at understøtte den personlige recovery hos et menneske med psykiske udfordringer, er elementerne i CHIME vigtige at forholde sig til og integrere i arbejdet.

Hvad betyder CHIME?

CHIME er et akronym dannet af følgende engelske ord:

  • Connectedness – Forbundethed
  • Hope and optimism – Håb og optimisme
  • Identity – Identitet
  • Meaning in life – Mening med tilværelsen
  • Empowerment – Empowerment og selvstændighed

Kort fortalt: CHIME beskriver fem områder, der understøtter en recovery-proces. Modellen kan bruges som en forståelsesramme i arbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder og i forbindelse med recovery-orienterede indsatser.

Hvad er recovery?

  • Recovery betyder ’at komme sig ’.
  • Grundtanken i recovery er, at man kan komme sig efter psykisk sygdom ved at tilegne sig viden og nye færdigheder til at genskabe en god og meningsfuld hverdag.
  • Recovery-orienterede indsatser er kendetegnet ved en ligeværdig samarbejdsrelation mellem borgeren og den fagprofessionelle, hvor borgeren får en rolle som erfaringsekspert, med indefra-perspektivet, og den fagprofessionelle varetager rollen som fagekspert med udefra-perspektivet. Mødet mellem borgeren og den fagprofessionelle anskues på den måde som et møde mellem to ekspertpositioner.

CHIME-modellen

CHIME er udarbejdet af Mary Leamy et. al (2011) på baggrund af den eksisterende litteratur og forskning på socialområdet om, hvad der fremmer personlig recovery.

Leamy et. al understreger, at personlig recovery er en individuel og kompleks proces. Af samme grund skal CHIME ikke forstås som en rigid model for, hvad recovery ’er’, men snarere en forståelsesramme, der kan understøtte en recovery-orienteret indsats.

CHIME kan også anvendes som en forståelsesramme i forbindelse med indsatser mod ensomhed.

I det følgende udfolder vi hvert enkelt element i CHIME-modellen.

Hent CHIME som postkort

Klik på billedet forneden (åbner i nyt faneblad). Du kan fx printe det og hænge det på din opslagstavle eller gemme det digitalt.

chime

Grundkursus i angst og psykiske lidelser│Kursus for fagfolk

Se også: