I denne artikel sætter vi spot på den kognitive diamant. En model, som er særlig anvendelig i sager om børn og unge med angstproblematikker. Læs med og få svar på hvad den kognitive diamant er, og hvordan du kan anvende den i pædagogisk praksis. 

Vil du dykke mere ned i angstfeltet generelt, så tjek vores kurser:

Grundkursus i angst og psykiske lidelser│Kursus for fagfolk

Hvad er den kognitive diamant?

Den kognitive diamant er en grundmodel i kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest anvendte og veldokumenterede terapiformer til at nedbringe angstsymptomer.

Kognitiv adfærdsterapi har fokus på forholdet mellem tankerfølelserkrop og adfærd, og den kognitive diamant bruges som model til at illustrere sammenhængen og den indbyrdes påvirkning mellem de fire elementer.

Sagt på en anden måde: den kognitive diamant beskriver samspillet mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Når vi bruger den i forbindelse med angstbehandling, handler det om at få øje på de mønstre der er og forsøge at bryde dem.

Vigtig pointe! Alle dele i den kognitive diamant kan påvirke de andre dele. Det er derfor, at fx åndedrætsøvelser (krop) også kan påvirke kognitioner (tanker) – ro i kroppen skaber bedre forudsætning for tænkning.

den kognitive diamant

Hvordan kan vi bruge den kognitive diamant i vores pædagogiske praksis?

Den kognitive model kan bruges til dels at forstå angstens udtryksformer og dels til at sætte ind og påvirke de forskellige dele.

Modellen kan fx bruges som afsæt for en børne/-ungesamtale til at analysere en angstsituation. Derved kan vi sammen med den unge blive klogere på, hvordan tanker, adfærd, krop og følelser påvirker hinanden i en konkret situation.

Det skaber en fælles forståelsesramme mellem dig som fagperson og den unge. Den forståelse gør os i stand til at samarbejde om at sætte ind forskellige steder med konkrete strategier til at nedbringe angsten.

EKSEMPEL MED SKOLEANGST

Ida er tretten år og går i 7. klasse. Hun er begyndt at have det svært med at komme i skole. Når hun om morgenen nærmer sig skolen, bliver hun ramt af tanker som: ‘de andre i klassen kan ikke lide mig’, ‘jeg duer ikke til noget’, ‘jeg vil hjem’.

Idas krop reagerer ved, at hendes mave og hals ‘snører sammen’. Hun får ondt i maven og svært ved at trække vejret.

Hun er bange for at række hånden op i klassen, og tanken om at skulle sige noget foran de andre, vækker en angstfølelse i hende.

De fleste morgener ender Ida med at vende om fra skole og gå hjem igen (adfærd).

den kognitive diamant

Et godt værktøj til at forstå angstens dynamik

Psykolog i Sputnik, Søren Bjørn Larsen, beskriver her, hvorfor den kognitive diamant er særlig anvendelig i mødet med børn og unge med angstproblematikker:

“Den kognitive diamant hjælper til at skabe mening i, hvad der på overfladen ofte kan opleves som uforståelig adfærd. På den måde taler den ind i en grundlæggende pædagogisk-psykologisk forståelse, nemlig: at se bagom adfærd.

Modellen kan være et effektivt psykoedukativt redskab til at øge barnets/den unges forståelse for angstens dynamik. Mange børn/unge oplever, at dette overblik giver ro og håb, fordi det skaber sprog for, og handlemuligheder ind i, oplevelser som ellers har fremstået uforklarlige og uhåndterbare for barnet/den unge selv.

den kognitive diamant

Søren Bjørn Larsen, psykolog i Sputnik

Den kognitive diamant giver os mulighed for at sætte ind flere steder overfor angsten, da dens grundlæggende rationale netop er, at alle fire elementer – tanker, følelser, krop og adfærd – påvirker hinanden gensidigt. Det er her afgørende, at man finder frem til strategier i fællesskab med barnet/den unge.

Når vi taler angstproblematikker, giver det for mange børn/unge mening at starte med en opmærksomhed på kroppen. Det er mindre skamfuldt at tale om fx mavepine og hjertebanken end tanker om ikke at være noget værd. Ligeledes er det mere tilgængeligt at arbejde med åndedrætsøvelser end tankemønstre.”

KORT OPSUMMERET DEN KOGNITIVE DIAMANT ER:

  • en grundmodel i kognitiv adfærdsterapi.
  • en model, der illustrerer samspillet mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd.
  • et redskab til at skabe mening i, hvad der på overfladen ofte kan opleves som uforståelig adfærd.
  • et effektivt psykoedukativt redskab til at øge barnets/den unges forståelse for angstens dynamik.

Bliv klogere på angst og psykiske lidelser

Den kognitive diamant og mange andre metoder er en del af vores 3-dages kursus i angst og psykiske lidelser.

Grundkursus i angst og psykiske lidelser│Kursus for fagfolk

Se også: