Didaktik og klasseledelse

Kursuscenter Sputnik udbyder kursus i specialundervisning og specialdidaktik, hvor du kan få inspiration og nye metoder til klasseledelse, undervisningsdifferentiering og didaktiske tilgange.

I videoen herunder, kan du høre pædagogisk konsulent og VISO-specialist Marianne Nilsson pege på tre tematikker som fundament for en klasseledelse, der skaber ro og tryghed i læringsrummet:

Videoen om didaktik og klasseledelse bygger på tre tematikker:

  • Tema 1. Klasseledelse via struktur & rammer
  • Tema 2. Tryghed & relation
  • Tema 3. Kropssprog og autoritet i klasserummet

Læs mere om kursus i specialundervisning og specialdidaktik

Kompetenceudvikling i specialpædagogik og klasseledelse 

I Folkeskoleforliget fra marts 2024 har politikerne sat fokus på specialpædagogik og klasseledelse og behovet for kompetencer på dette felt. I alt er der afsat 200 mio. kr. årligt til kommunerne til materialer og kompetenceudvikling:

Forligskredsen er enig om, at de nye midler i de første år særligt bør prioriteres til kompetenceudvikling i specialpædagogik og klasseledelse, da disse kompetencer rummer et stort potentiale for at skabe ro i klassen og inkluderende læringsmiljøer.”  

Læs nyheden om folkeskoleforliget på uvm

🚀 Hvad er klasseledelse?

Klasseledelse er evnen til at skabe struktur og rammer i et klassemiljø, som på én gang er tydelige for eleverne at kunne læne sig ind i og samtidig inkluderende i forhold til elevernes individuelle behov. Klasseledelse er ikke en medfødt egenskab, men en didaktisk kompetence, som kan læres. Klasseledelse foregår både i undervisningsrummet, i overgange og pauser, og når man er på tur med klassen. God klasseledelse skaber tryghed og forudsigelighed i klasserummet og er dermed med til at understøtte elevernes læring og udvikling.

Vil du vide mere om didaktik og klasseledelse?

Kursus i specialundervisning og specialdidaktik

Artikel om Low Arousal og konflikthåndtering

Sputniks redskabskatalog: specialpædagogiske og didaktiske redskaber