Familierådgivning​

Et forløb, der giver dig forældreevnen tilbage og giver dig redskaber til at håndtere de udfordringer, der fylder i familien. Familierådgivningen vælges ofte af forældre til børn med diagnosemæssige eller adfærdsmæssige udfordringer.

Sputnik er en privat organisation, der tilbyder familierådgivning / forældrerådgivning. Som forælder betaler du selv for rådgivningen – se priser og mere information her på siden. 

Er familierådgivning relevant for dig?

Måske oplever du ind imellem ikke at slå til som forælder. Måske føler du dig alene. Føler afmagt og er i tvivl om, hvad der er ‘det rigtige’ at gøre.

Det kan være, du drømmer om et mere harmonisk familieliv med færre konflikter. Du ønsker sandsynligvis mere end noget andet, at dit barn eller dine børn trives og har det godt.

En familierådgiver fra Sputnik kan hjælpe dig og din familie godt på vej.

Hvordan foregår familierådgivningen?

Familierådgivningen indeholder en række faste elementer, men kan tilrettelægges individuelt efter dine og din families behov. De faste elementer i familierådgivning og forældrerådgivning er:

  • Et afklarende møde med forældre og familierådgiver med introduktion til familierådgivningen og opstilling af fælles rammer.​
  • Udgangspunkt i kernetemaer, som fylder for familien. Kernetemaerne kan være mad, søvn, søskendekonflikter, manglende indsigt i/modstand mod egen diagnose, familiedynamikker, skyldfølelse hos forældre, uenighed om strategier, skolevægring eller andre problematikker.
  • Familierådgivning med redskaber og øvelser. Familien og familierådgiver aftaler fra gang til gang en konkret øvelse, som familien skal gennemføre. Det kan være at føre logbog, købe rullegardiner, afprøve et skema med piktogrammer, en ny procedure for morgenmad eller lignende.
  • Fast struktur for samtalerne. Familierådgiveren vil holde en fast struktur på samtalerne, som begynder og slutter ens hver gang. Vi spørger blandt andet ind til: Hvordan er det gået siden sidst? Hvad fylder i familien? Hvordan har de nye redskaber virket? Og hvad er det vigtigste, I ønsker hjælp til nu?
  • Fasthold de gode vaner. Familierådgivningen har fokus på at fastholde ejerskabet hos jer som familie, så I kan fortsætte udviklingen selv. Hvis kommunen betaler, får sagsbehandler en opfølgende evaluering.

Tid, sted og pris

Vi aftaler sammen, hvor og hvornår forældrerådgivningen skal ligge. Det kan både være hjemme hos jer eller i vores lokaler i København NV. Ofte er det en god ide med en kombination.

Timeprisen er 1.200 kr. Fx kan du få et forløb med en familierådgiver 4 x 1½ time til 7.200 kr.
​Prisen inkluderer forberedelse, familierådgivning og transport inden for hovedstaden.​

Du kan betale forløbet selv eller søge din kommune om støtte til familierådgivning / familiebehandling.

Se også: Kursus i mentalisering for forældre og pårørende

Se også: Kurser i autisme og ADHD for forældre og pårørende

Familierådgivere

Sputniks familierådgivere / forældrerådgivere har mindst 10 års erfaring med sårbare og udsatte familier og specifik viden om diagnoser som autisme, ADHD, angst og skolevægring.
Alle familierådgivere er uddannede pædagoger og lærere med systemisk-narrativ efteruddannelse og erfaring med mentaliseringsbaseret familiebehandling. ​

Sputnik er en privat, social organisation, der har dagbehandling, STU, botilbud, kurser og rådgivning. Vi er desuden VISO-specialister for Socialstyrelsen.

Specialiseret i autisme, ADHD, angst og skolevægring

Vi tilbyder særligt familierådgivning og forældrerådgivning til forældre til børn med autisme, ADHD, angst og/eller skolevægring. Med en familierådgivning vil du blive mødt og genkendt i de udfordringer, sorger og glæder, livet byder på, når man er forælder til et barn med en diagnose.

Vores familierådgivere kan bl.a. give redskaber til visualisering, struktur, konflikthåndtering, hjælp til skift og kravsituationer og generelle redskaber til at skabe øget ro og trivsel i hjemmet.

Kontakt til Sputniks familierådgivning

Familierådgiver

Gunnar Dehn

Vil du vide mere om familierådgivning, er du velkommen til at kontakte:

Koordinator for Sputniks Familiebehandling og forældrerådgivning.

22 98 68 64
GDE@skolensputnik.dk

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om familierådgivning

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info vedr. familierådgivning.