Kursus i skolevægring | Webinar for forældre

Sådan hjælper du dit barn, der ikke kommer i skole

Skolevægring er ifølge Socialstyrelsen den mest udbredte følgeproblematik hos diagnosticerede børn og unge. Det er et samfundsproblem, der påvirker mange familier og netværket omkring børnene. Dette oplæg præsenterer viden og konkrete redskaber for forældre til børn, der ikke kommer  i skole, eller som har bekymrende meget skolefravær.

Kursus i skolevægring og bekymrende skolefravær

Kurset i skolevægring er et 2-timers online webinar. Kurset er målrettet forældre og andre pårørende til børn og unge med skolevægring eller bekymrende skolefravær.

Oplægget vil indeholde:

  • Nyeste viden om skolevægring og skolefravær blandt børn med autisme.
  • Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.
  • Inspiration til, hvordan man kan tale med barnet om, hvad han eller hun vægrer sig imod.
  • Redskaber til at forebygge skolevægring og bryde isolationen.

Book din plads på online kursus i skolevægring her ▶▶▶

Tid, sted og pris for kursus i skolevægring

  • Tid: d. 19. september 2024, kl. 15-17
  • Sted: online webinar via Teams – du vil få tilsendt et link til webinaret 1 uges tid inden
  • Pris: 250 kr. inkl. moms.

Webinaret er gratis for forældre til børn, der går på Skolen Sputnik.

Hvor stammer Sputniks viden om skolevægring fra?

Sputnik har to skolevægringskonsulenter, som samtidig er VISO-specialister for Socialstyrelsen. Konsulenterne er en del af Socialstyrelsens nationale skolevægringsnetværk, som samler viden og redskaber fra hele landet. Konsulenterne rådgiver i VISO-sager vedr. skolevægring i kombination med autisme og angst, laver afdækning af skolevægring i Skolen Sputnik og holder kurser.

Læs artiklen skolevægring og autisme hos Skolen Sputnik.

Video: 4 beskyttende faktorer

Herunder kan du se en kort video, hvor pædagogisk konsulent og underviser Gunnar Dehn fortæller om fire beskyttende faktorer i samarbejdet omkring børn og unge med bekymrende skolefravær.

Din oplægsholder er:

Gunnar Dehn

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet folkeskolelærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolevægring.

Deltager i Socialstyrelsens landsdækkende udviklingsgruppe vedr. skolevægring og hjælper kommuner og forældre i skolevægringssager gennem VISO.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

19. sept. 2024

2 timer 15.00-17.00

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Kommunikationsmedarbejder
Michelle Rehné Graugaard Larsen
20 95 31 86
MLA@skolensputnik.dk