sanser udvikling trivsel

Kom til gratis temaaften for fagprofessionelle d. 12. september 2019 og hør ergoterapeuter Anja Westbjerg og Christina Larsø tale om sansernes betydning for udvikling og trivsel.

Hvad byder denne temaaften på:

  • Oplægget vil være centreret om sanserne som den vigtigste indgang til den gode og blivende læring.
  • Du vil få indblik i, hvordan vanskeligheder med sansebearbejdning og arousalregulering identificeres samt indblik i interventionsstrategier i barnets/den unges hverdag.
  • ​Desuden vil du få ideer til, hvordan sanserne stimuleres og inddrages i den daglige omgang med børnene som en integreret del af hverdagen, undervisningen og legen.

Tilmelding og mere information

Oplægsholdere

Anja Westbjerg og Christina Larsø. Begge ergoterapeuter med efteruddannelser i specialpædagogik og neuropsykologi.

Siden 2003 har Anja og Christina arbejdet indenfor det børneergoterapeutiske område – både i almen- og specialområdet. De har specialiseret sig i vurdering og behandling af sensoriske bearbejdningsvanskeligheder; herunder hos børn med opmærksomhedsforstyrrelse og børn indenfor autismespektret.

Hvor og hvornår

  • 12. september 2019 kl. 16-19
  • Arrangementet foregår på Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV.
  • Det er gratis at deltage.

Vil du have besked om fremtidige temaaftener?

Se også: Oversigt over pædagogiske kurser