sanser udvikling trivsel

Kom til gratis temaaften for fagprofessionelle d. 12. september 2019 og hør ergoterapeuter Anja Westbjerg og Christina Larsø tale om sansernes betydning for udvikling og trivsel.

OBS: Denne temaaften har allerede fundet sted

Hvad byder denne temaaften på:

  • Oplægget vil være centreret om sanserne som den vigtigste indgang til den gode og blivende læring.
  • Du vil få indblik i, hvordan vanskeligheder med sansebearbejdning og arousalregulering identificeres samt indblik i interventionsstrategier i barnets/den unges hverdag.
  • ​Desuden vil du få ideer til, hvordan sanserne stimuleres og inddrages i den daglige omgang med børnene som en integreret del af hverdagen, undervisningen og legen.

Tilmelding og mere information

Oplægsholdere

Anja Westbjerg og Christina Larsø. Begge ergoterapeuter med efteruddannelser i specialpædagogik og neuropsykologi.

Siden 2003 har Anja og Christina arbejdet indenfor det børneergoterapeutiske område – både i almen- og specialområdet. De har specialiseret sig i vurdering og behandling af sensoriske bearbejdningsvanskeligheder; herunder hos børn med opmærksomhedsforstyrrelse og børn indenfor autismespektret.

Hvor og hvornår

  • 12. september 2019 kl. 16-19
  • Arrangementet foregår på Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 København NV.
  • Det er gratis at deltage.

Vil du have besked om fremtidige temaaftener?

Se også: Oversigt over pædagogiske kurser