Konflikttrappen paedagogisk redskab

Konflikttrappen er et redskab til konflikthåndtering, som du kan bruge i dit arbejde som pædagog for børn og unge med særlige behov.

Konflikttrappen kan bruges til at synliggøre, at en konflikt er på vej, og forebygge, at den udvikler sig. Trappen findes i mange varianter, her er Sputniks. ​

Konflikttrappens formål

Formålet med trappen er at give barnet/den unge et visuelt hjælpemiddel og et medansvar for at trække sig fra konflikten i tide. ​

Trappens tre trin

Konflikttrappen består af tre trin, der tilsammen illustrerer de forskellige stadier, som en konflikt typisk gennemgår:

Trin 1: Oppositionel adfærd. På dette trin er konflikten i sit ulmende stadie.
Trin 2: Optrapning i ord og handling. Her potenseres konflikten.
Trin 3: Fysisk konflikt. Her bevæger konflikten sig over i en fysisk tilstand med fare for eksklusion.​

Download konflikttrappen som pdf

Sådan kan man bruge konflikttrappen

  • Introducer evt. trappen i fredstid, og tegn den på en tavle eller en plakat.
  • Når en konflikt er i sin ulmen, kan man fortælle eleven, at han eller hun nu er på vej op ad konflikttrappen.
  • Et barn, der f.eks. er hyperaktivt, kan godt glemme en irettesættelse et minut efter den er givet. Hun vil blive ved med at hoppe i sofaen, selv om du har bedt hende lade være.
  • I stedet for at irettesætte barnet på samme måde igen, kan du pege på konflikttrappen og minde barnet om, hvad hun gør forkert uden at skælde ud.
  • Ved større konflikter kan man sige til barnet: Lige nu er du på trin 2, jeg vil gerne have dig ned på trin 1 igen.
  • Hvis barnet når på trin 3, skal man hjælpe hende tilbage igen, så hun ikke ‘tipper ud over kanten’ og ekskluderer sig selv.​

Tip: Brug også konflikttrappen i efterbearbejdning, når barnet er faldet til ro. Kig på, hvad der skete i de forskellige trin, og tal om, hvordan hun en anden gang kan komme ned.​

Konflikttrappen

Klik på billedet og download Konflikttrappen som pdf.

Vil du have flere pædagogiske redskaber?

Kursuscenter Sputnik udbyder en række forskellige pædagogiske kurser samt efteruddannelse for lærere, pædagoger, rådgivere m.fl.

Måske er vores kursus i konflikthåndtering noget for dig?
Se desuden vores kursuskatalog over alle kurser
Læs også artiklen: Konflikthåndtering – ADHD

Konflikthånderingskursus

Læs mere