Valg af interventionsformer (børn og unge)
– med særligt fokus på autismespektrumforstyrrelser.

Psykologkursus i Valg af interventionsformer med cand.psych.aut. og ph.d. Cathriona Cantio, som har medproduceret Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer vedr. autisme. Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til at tælle til specialistuddannelsen for psykologer (børn og unge). 

Kursets formål og læringsmål

Formålet er, at deltagerne efter endt kursus kan beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt at deltagerne kan vurdere effekten af den valgte interventionsform. Psykologkurset vil have et særligt fokus på valg af interventionsformer for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet.

Indhold på kursus i valg af interventionsformer:

Deltagerne trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle, adaptive og sociale tilgange som grundlag for valg af interventionsformer. Desuden inviteres deltagerne til at reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

Gennem kursus i Valg af interventionsformer (børn og unge) opnås en bred viden om mulige interventionsformer og deres effekt, og deltagerne får mulighed for at træne kritisk refleksion og forbinde kursets tema til klinisk psykologisk praksis.

For at gøre kurset så praksisnært som muligt, er der udvalgt et diagnostisk hovedfokus på autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet. Autisme er valgt, fordi diagnosen er blandt de mest udbredte blandt børn og unge og således er relevant for psykologer i både kommuner, regioner og på det private område.

Temaer på kurset:

 • Overblik over interventionsformer ift. autismespektrumforstyrrelser – fokus på børn, unge og forældre/familier.
 • Viden fra Sundhedsstyrelsens aktuelle anbefalinger om behandling. Gennemgang af alle relevante interventioner.
 • Evidensbaseret praksis: hvad ved vi virker fra national og international forskning?
 • Udvalgte eksempler på behandlingsformer fra klinisk praksis, herunder PACT, ESDM og LA.
 • Evaluering af effekten ved valgte interventionsformer og pædagogiske/psykologiske handleplaner. Hvordan udvælger og differentierer vi indsatsen? Hvordan ser vi, at vi lykkes? Hvad gør vi, når vi ikke lykkes?
 • Omsætning fra teori til praksis: Deltagernes refleksion over egne cases.

Undervisningsform: Klasseundervisning samt casearbejde.

Varighed: Kursus i Valg af interventionsformer, børn og unge, har en varighed på 12 undervisningstimer. Undervisningen på psykologkurset er fordelt på 2 dage fra 9.00-16.00.

Underviser: Cathriona Cantio. Cand. Psych., Aut. og ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri fra Syddansk Universitet.

Målgruppe

Kurset er for psykologer og er forhåndsgodkendt til at tælle med 12 timers teori til specialistuddannelsen for psykologer under børnemodulet.

Kurset i valg af interventionsformer retter sig primært mod psykologer, som arbejder med børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser. Kurset er for psykologer, der er ansat i kommune, stat, region, privat eller som har egen klinisk praksis.

Deltagerantal på psykologkurser

Der tillades maks. 28 deltagere på kurset.

Mindst 75 % af deltagerkredsen på kurset skal være psykologer eller læger samt andre akademikere med relevant uddannelse ift. psykologkursets indhold.

Forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen

Kurset i Valg af interventionsformer er godkendt af Dansk Psykologforening til at tælle med 12 timers teori til følgende specialistuddannelse for psykologer:

 • Børnemodulet (fælles for alle specialistuddannelser på børneområdet): 5.4.

Vær venligst opmærksom på, at der er et fremmødekrav for alle 12 timer, for at kurset kan godkendes til specialistuddannelsen hos Dansk Psykologforening. Tilmeld dig venligst med dit fulde navn, da vi indsender deltagerliste til Dansk Psykologforening efter endt kursus.

Deltagerbevis

Deltagerne får kursusbevis, som lever op til Dansk Psykologforenings retningslinjer til godkendelse af kurser til specialistuddannelserne.

Litteratur

Kurset i Valg af interventionsformer (Børn og unge) med særligt fokus på autismespektrumforstyrrelser bygger på nedenstående litteratur, hvor intet andet er anført. Disse referencer foreslås også til yderligere fordybelse.

 • Aldred, C., Green, J., Howlin, P., Le Couteur, A. (2021) Paediatric Autism Communication Therapy (PACT) – Intervention Manual. Hogrefe.
 • Conrad, CE., Rimestad, ML., Rohde, JF., Petersen, BH., Korfitsen, CB., Cantio, C., Lauritsen, MB. (2021) Parent-mediated interventions for children and adolescents with autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 12, 15.
 • McDonnell, Andrew A. (2010) Managing Aggressive Behavior in Care Settings: Understanding and Applying Low Arousal Approaches. Wiley-Blackwell.
 • Rogers, S. & G. Dawson (2009) Early Start Denver Model for Young Children with Autism: Promoting Language, Learning, and Engagement. Guilford Press
 • National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge – Sundhedsstyrelsen (2021). ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-195-6

Kommende kursusdatoer: Valg af interventionsformer

Næste kursusdato: 8.-9. april 2024 kl. 9.00-16.00

Tilmeld dig her

Sted og pris for kurset

 • Kursuscenter Sputnik på Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV
 • 3.900 kr. ekskl. moms. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat. Fuld forplejning med morgenmad, frokost, kaffe, frugt og kage er inkluderet.

Se også: Kursus i WISC-V

Om kursusudbyderen

Kursuscenter Sputnik underviser hvert år mere end 2.500 fagpersoner på det specialpædagogiske område. Kurset i Valg af interventionsformer (børn og unge) er det andet kursus, vi udbyder under specialistuddannelsen for psykologer, som er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening. Sputnik tilbyder dagbehandling, STU og botilbud og har ni interne psykologer. Vi er VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

Se også: Fortsætterkursus i autisme

Underviser på kursus i valg af interventionsformer

Valg af interventionsformer - børn og unge

Cathriona Cantio

Cand. Psych., Aut. og ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri fra Syddansk Universitet. Specialiseret i autisme, mentalisering, epigenitik og interventionsforskning og fast underviser på psykologkurser.

Udvalgte ansættelser og tillidshverv:

 • 2022: Inviteret til arbejdsgruppe i Socialstyrelsen om autisme og mental retardering
 • 2020: Medlem af Arbejdsgruppen for Nationale Kliniske Retningslinjer for Autismespektrumforstyrrelser hos Børn og unge under Sundhedsstyrelsen.
 • 2020 – : Ansat i DAN-PACT-projektet (multiregionalt interventionsprojekt til børn med autisme).
 • 2016-2020: Adjunkt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, herunder modulkoordinator på Udviklingspsykologi.
 • 2018 – : Underviser på specialuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri for sygeplejersker: ”Barnets almene og psykopatologiske udvikling”
 • 2017 – : Underviser i ”Kognitive Funktioner” samt ”Autisme og Mental Retardering” for læger på speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri.
 • 2011-2016: Ph.d.-studerende på projektet: Centrale kognitive forstyrrelser hos normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser – herunder løbende klinisk arbejde i Børne- og ungdomspsykiatrien, Odense.

Cathriona Cantio har således omfattende erfaring med undervisning på psykologkurser og både klinisk og forskningsbaseret erfaring med valg af interventionsformer på børne- og ungeområdet.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

8. april 2024

2 dage 9-16

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Leder:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk