Kursus i WISC-V
– fra psykometri til klinisk anvendelse.

WISC-V kursus med specialist i børneneuropsykologi Käte From. Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen for psykologer. 

OBS: Dette kursus er afholdt og er i øjeblikket ikke planlagt til gentagelse.

Aktuelt: Kursus i ICD-11

Aktuelt: Kursus i valg af interventionsformer

Kursets formål og læringsmål

Formålet med kurset et at sætte deltageren i stand til at anvende WISC-V (og WPPSI-IV) på en nuanceret og specialiseret måde, herunder at kunne vælge de relevante indeks til rapportering.

Desuden vil deltageren blive i stand til, på baggrund af analyse af scoreforskelle, at danne hypoteser vedrørende specifikke kognitive vanskeligheder hos barnet.

Indhold på WISC-V Kursus:

 • Kort rids over testens teoretiske grundlag.
 • Overblik over WISC-V (WPPSI-IV) (delprøver & indeks) både i papir-blyant samt i digital version. Udvælgelse af delprøver og indeks ifht barnets behov.
 • Kort om testens psykometri samt statistiske begreber som signifikansniveau, konfidensinterval, kritisk værdi, frekvens, percentil.
 • Teoridreven og avanceret fortolkning af testen med inddragelse af primære og sekundære indeks efter konkrete behov hos det enkelte barn/ung, der undersøges.
 • En neuropsykologisk indgangsvinkel til hypotesedannelse ud fra testresultat.
 • Intellektuel udviklingsforstyrrelse i ICD-11
 • Casearbejde

Undervisningsform: Klasseundervisning samt casearbejde.

Varighed: 6 undervisningstimer kl 9-16.

Underviser: Specialist i børneneuropsykologi Käte From.

Målgruppe

Kurset er for psykologer og kan tælle til specialistuddannelsen.

WISC-V kurset retter sig mod psykologer med en vis testerfaring, da der ikke vil blive lagt vægt på retningslinjer for administration og opgørelse af testen. Her henvises til testens brugermanual. Kendskab til WISC-V er derfor en fordel, og som minimum forudsættes det, at deltageren har gjort sig bekendt med testen (delprøver og indeks).

Deltagerantal
Der tillades maks. 30 deltagere på kurset.
Mindst 75 % af deltagerkredsen skal være psykologer eller læger samt andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.

Se også: Kursus i valg af interventionsformer

WISC-V kursus godkendt til specialistuddannelsen

Kurset i WISC-V er forhåndsgodkendt til at tælle med 6 timers teori til følgende specialistuddannelser for psykologer:

 • Specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi: 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder (36 timer) tid. psykologisk undersøgelsesmetodik.
 • Specialist i Psykoterapi med børn og unge: 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (30 timer) retning Børn- og unge.
 • Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge: 11.4.4.2.3. Udredning (30 timer) retning Børn- og unge.

Vær venligst opmærksom på, at der er et fremmødekrav for alle 6 timer, for at kurset kan godkendes til specialistuddannelsen hos Dansk Psykologforening. Tilmeld dig venligst med dit fulde navn, da vi indsender deltagerliste til Dansk Psykologforening efter endt kursus.

Deltagerbevis

Deltagerne får kursusbevis, som lever op til Dansk Psykologforenings retningslinjer til godkendelse af kurser til specialistuddannelserne.

Litteratur

WISC-kurset bygger på nedenstående litteratur, hvor intet andet er anført. Disse referencer foreslås også til yderligere fordybelse i testen. 

 • Den danske WISC-V (og WPPSI-IV) vejledning
 • Weiss et al (2016): WISC-V: Assessment and Interpretation. Scientist-Practioner Perspectives. Academic Press.
 • Kaufman, Raiford & Coalson (2016): Intelligent Testing with the WISC-V. Wiley
 • Flanagan & Alfonso (2017): Essentials of WISC-V testing. Wiley

Kursusdatoer: WISC-V kursus

10. marts 2023 kl. 9.00-16.00 – kurset er afholdt

Sted og pris for WISC-V kursus

 • Kursuscenter Sputnik på Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV
 • 2.100 kr. ekskl. moms. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat. Fuld forplejning med morgenmad, frokost, kaffe, frugt og kage er inkluderet.

Se også: Grundkursus i psykiske lidelser

Om kursusudbyderen

Kursuscenter Sputnik underviser hvert år mere end 2.500 fagpersoner på det specialpædagogiske område. WISC-V kurset er det første kursus, vi udbyder under specialistuddannelsen for psykologer med forhåndsgodkendelse fra Dansk Psykologforening. Sputnik tilbyder dagbehandling, STU og botilbud og har ni interne psykologer. Vi er VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

Se også: Kursus i Valg af interventionsformer, børn og unge

Underviser på WISC-V Kursus

WISC-V kursus

Käte From

Psykolog, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

Cand.Psych. fra Københavns Universitet i 1999, Autoriseret af Psykolognævnet i 2001. Blev i 2008 specialist i klinisk børneneuropsykologi og i 2010 supervisor i klinisk børneneuropsykolog.

Har været med til at testudvikle WISC-V og anbefales som underviser i WISC-V af Pearson Clinical, der forhandler WISC-V testskemaer i Danmark.  Käte From underviser desuden i Dansk Psykologforening (specialistuddannelsen) og på Specialpsykologuddannelsen i B & U Hovedforløb.

Käte From er forfatter og medforfatter bl.a. til bøgerne “Den sårbare hjerne” (Dansk Psykologisk Forlag 2018), “Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme” (Dansk Psykologisk Forlag 2021) og “Eksekutive funktioner hos børn og unge” (Dansk Psykologisk Forlag 2015). Læs om Käte From.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

10. marts 2023

9.00-16.00

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Leder:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk