Undervisere Børnekataloget

Kursuscenter Sputnik er blevet leverandør til Social- og Boligstyrelsen på Børnekataloget 2023-2026. Her skal Sputnik undervise på kurser om bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde. Aftalen markerer desuden et helt nyt samarbejde med kursusvirskomheden seminarer.dk.

Social- og Boligstyrelsen har netop afgjort et stort udbud på børne- og ungeområdet, og Kursuscenter Sputnik er blandt vinderne. “Børnekataloget” er kurser for sagsbehandlere, lærere, pædagoger, vejledere, konsulenter m.fl., som arbejder med socialt udsatte børn og unge.

Formålet med Børnekataloget er, ifølge Social- og boligstyrelsen, at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne på området udsatte børn og unge, herunder sikring af fokus på bekymrende skolefravær og det tværfaglige samarbejde.

Nyt samarbejde med Seminarer.dk

Børnekatalogets initiativer var udbudt i tre delaftaler, og Seminarer.dk og Kursuscenter Sputnik har  sammen vundet Delaftale 1: “Kurser om systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde”. Vi glæder os til det nye samarbejde med Seminarer.dk, som har stor erfaring med kurser på myndighedsområdet, og som har været leverandør til Børnekataloget i over 13 år.

Autismekursus

Videnskurser om tværfagligt samarbejde og bekymrende skolefravær

Kursuscenter Sputniks opgave er at tilrettelægge og afholde to videnskurser, som hvert år udbydes tre steder i landet frem til og med 2026:

  • Videnskursus om tværfagligt samarbejde.
  • Videnskursus om bekymrende skolefravær.

Underviserne er pædagogiske konsulenter og VISO-specialister Marianne Nilsson og Gunnar Dehn, som begge har omfattende viden og praksiserfaringer med området.

Kurserne under Børnekataloget administreres af Komponent. Tilmelding kan ske her.

Leverandør til Social- og Boligstyrelsen siden 2016

Kursuscenter Sputnik har samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen de seneste syv år. Siden 2016 har vi været VISO-leverandør på både voksen-, børne- og specialundervisningsområdet. Læs mere om Sputnik som VISO-leverandør 🞂🞂

I 2020-2022 har vi desuden afholdt kurser om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed under Socialstyrelsens kursuskatalog til socialpsykiatrien.

Vi er glade og stolte over at kunne fortsætte det gode samarbejde, nu også i regi af Børnekataloget.

Aktuelle kurser

Kursuscenter Sputnik udbyder en bred vifte af kurser på det pædagogiske og sociale områder. Se for eksempel:

Grundkursus i autisme🞂🞂🞂

Fortsætterkursus i autisme 🞂🞂🞂

Grundkursus i ADHD og AKT-metoder 🞂🞂🞂

Grundkursus i angst og psykiske lidelser 🞂🞂🞂

Grundkursus i mentalisering 🞂🞂🞂

Kursus i specialundervisning 🞂🞂🞂