Systemisk-narrativ uddannelse

– for speciallærere, socialpædagoger, AKT-lærere, inklusionspædagoger m.fl.

En 1-årig efteruddannelse for ambitiøse lærere, pædagoger, vejledere og lignende faggrupper, der ønsker at styrke deres socialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer.​

Specialpædagogik i praksis

​Vi tager udgangspunkt i din dagligdag og giver et boost til din faglighed. Konkrete cases, eksempler og nye redskaber kobles til systemisk og narrativ teori, og du får sprog til at reflektere over dine pædagogiske metoder. Det gennemgående kodeord for efteruddannelsen er praksisnær.

Du får på systemisk-narrativ efteruddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk-narrativ teori.
 • Evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode resultater for børn og unge med særlige behov, herunder målgrupper inden for AKT, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed.
 • Færdigheder til at opbygge relationer som et socialpædagogisk og behandlingsmæssigt redskab samt evne til at positionere dig i et team.
 • Indsigt i mentalisering som pædagogisk redskab.
 • Styrkede kompetencer til familiearbejde, statusmøder og netværksmøder.
 • Mulighed for at reflektere over din egen praksis og udvikle dig fagligt og personligt.
 • ​Netværk med andre engagerede fagfæller på specialområdet.

Vi forventer, at du forsøger at omsætte uddannelsens indhold i din dagligdag imellem de planlagte moduler for at få det fulde udbytte af den systemisk-narrative uddannelse.

Vi arbejder aktivt med learning transfer – at omsætte uddannelsen i praksis – og alle metoder tager udgangspunkt i praksis.​

*Evalueringer: 100 % af deltagerne fra 2016, 2017 og 2018 vil anbefale uddannelsen til andre*

Indhold

Den systemisk-narrative uddannelse er bygget op af otte moduler, som hver består af to sammenhængende kursusdage.

Modul 1: Systemisk og narrativ tænkning og metode.
Modul 2: Systemiske og narrative redskaber.
Modul 3: Faglighed og positionering.
Modul 4: Diagnoseforståelse og inklusionsredskaber.
Modul 5: Kompetenceforståelse og relationskompetence.
Modul 6: Teamforståelse.
Modul 7: Samarbejdspartnere og familiearbejde.
Modul 8: Opgavefremlæggelser og afrunding.

Systemisk-narrativ uddannelsesramme

Det systemisk-narrative er uddannelsens teoretiske afsæt. Det betyder, at du får mulighed for at reflektere over og udfordre din egen praksis. Systemisk-narrativ uddannelse giver dig redskaber til:

 • ​at kunne skabe nye fortællinger om dig selv og din målgruppe
 • ​at kunne bedrive selvledelse i en lærende organisation
 • ​at kunne analysere din position og bruge den professionelt
 • ​at kunne se helheder og sammenhænge
 • ​at kunne analysere, opstille hypoteser og intervenere efter dem
 • ​at turde blive klogere på dine og andres valg og fravalg hver dag​

Form

Uddannelsen består af oplæg, diskussion, gruppearbejde og refleksion. Du bliver desuden tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.​

​Uddannelsen afsluttes med en synopsis, som vurderes bestået/ikke bestået, samt en fremlæggelse.​

Hvem er systemisk-narrativ uddannelse for?

 • Speciallærere, AKT-lærere og folkskolelærere
 • Socialpædagoger, inklusionspædagoger og alm. pædagoger
 • Socialrådgivere, sundhedspersonale og andre med interessere for specialområdet.

Se evt. også systemisk lederuddannelse – en systemisk uddannelse for ledere og kommende ledere. ​

Tid og sted

Systemisk-narrativ uddannelse udbydes hvert år og løber over 8 moduler á 2 dage på et år. ​Der veksles mellem mandag-tirsdage og torsdag-fredage.​

Næste kursusstart er den 24. august 2020. De øvrige kursusdatoer vil blive annonceret inden længe. Tag kontakt hvis du har brug for at kende de eksakte datoer.

Uddannelsen foregår i vores kursuscenter i København: Hejrevej 43, 2400 København NV.
Vi har kursister fra hele landet.

Pris

22.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning alle dage samt mulighed for morgenmad fra kl. 8.30. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Kontakt

Vi ved, det kan være en stor beslutning at vælge efteruddannelse. Du er meget velkommen til at ringe til os med spørgsmål, eller hvis du blot er i tvivl om, hvorvidt systemisk-narrativ uddannelse er noget for dig. Ring til:

Hvem er Kursuscenter Sputnik?

Undervisere på systemisk-narrativ uddannelse

Specialister og gæsteundervisere
​Udover de faste undervisere vil du møde eksterne undervisere og særligt udvalgte eksperter, der er specialiseret inden for et tema, f.eks. familieterapi.​

 

Pia Laursen​

Pia Laursen er psykolog (cand.psych) og arbejder som supervisor, underviser og ledelsescoach.

Du får fornøjelsen af Pia alle fredage på uddannelsen, hvor hun går i dybden med, hvad du kan gøre anderledes som pædagogisk professionel.

Pia har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen i Italien og er specialiseret i systemisk-narrativ teori og metode samt diagnosefeltet. ​

Kamilla Kobæk​

Kamilla Kobæk er pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og er gennemgående underviser på systemisk-narrativ uddannelse. Hun er uddannet folkeskolelærer og har en 2-årig efteruddannelse i systemisk-narrativ terapi.

Kamilla er VISO-specialist – udsendt for Socialstyrelsen i særligt vanskelige sager om udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Hun er specialiseret i autismefeltet og praktisk anvendelige metoder i en pædagogisk hverdag.


Kommende kurser

Kursus start Varighed

24. september 2020

16 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemisk-narrative efteruddannelse.

Kommunikationsansvarlig: