Systemisk-narrativ uddannelse

En 1-årig efteruddannelse for ambitiøse lærere, pædagoger, socialrådgivere, vejledere og lignende faggrupper, der ønsker at styrke deres faglighed, refleksionsniveau og specialpædagogiske kompetencer.​

Specialpædagogik i praksis

​Vi tager udgangspunkt i din dagligdag og giver et boost til din faglighed. Konkrete cases, eksempler og nye redskaber kobles til systemisk og narrativ teori, og du får sprog til at reflektere over dine pædagogiske metoder. Det gennemgående kodeord for efteruddannelsen er praksisnær.

Mit professionelle og faglige niveau er blevet hævet, og jeg er blevet mere bevidst om, at der ikke bare er én sandhed, men at helhedsperspektivet er vigtigt. På den måde går uddannelsen også ind personligt og udvikler dig som menneske og lærer dig at se tingene på en anden måde.

– Michelle Kürstein, pædagog, Københavns Kommune og tidligere kursist.

Du får på systemisk-narrativ efteruddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk-narrativ teori.
 • Evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode resultater for børn, unge og voksne med særlige behov, herunder målgrupper inden for AKT, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed.
 • Færdigheder til at opbygge relationer som et socialpædagogisk og behandlingsmæssigt redskab samt evne til at positionere dig i et team.
 • Indsigt i mentalisering som pædagogisk redskab.
 • Styrkede kompetencer til familiearbejde, statusmøder og netværksmøder.
 • Mulighed for at reflektere over din egen praksis og udvikle dig fagligt og personligt.
 • ​Netværk med andre engagerede fagfæller på specialområdet.

Vi forventer, at du forsøger at omsætte uddannelsens indhold i din dagligdag imellem de planlagte moduler for at få det fulde udbytte af den systemisk-narrative uddannelse.

Vi arbejder aktivt med learning transfer – at omsætte uddannelsen i praksis – og alle metoder tager udgangspunkt i praksis.​

*Evalueringer: 100 % af deltagerne fra 2016, 2017, 2018 og 2019 vil anbefale uddannelsen til andre*
Det siger tidligere deltagere >>>

Indhold

Den systemisk-narrative uddannelse er bygget op af seks moduler, som hver består af to sammenhængende kursusdage.

Modul 1: Systemisk og narrativ tænkning, metode og redskaber

Introduktion til de systemiske og narrative teorier. Vi tager et dyk ned i værktøjskassen og ser på de konkrete redskaber, vi kan hente fra den systemiske og narrative tradition, f.eks. narrative og eksternaliserende samtaler, bevidning og mange flere.

Modul 2: Mentalisering

Vi arbejder med mentalisering, mentaliseringssvigt og pseudomentalisering, både hos målgruppen og os selv. Hvordan kan vi kvalificere vores arbejde ved at blive klogere på de mentale tilstande hos os selv og hinanden? Og hvordan trænes mentaliseringsevnen? Herudover ser vi på, hvordan mentalisering kobler sig til tilknytning. 

Modul 3: Relationskompetence, positionering og teamforståelse

Vi gennemgår begreber som metakompetence, positionering og domæneteori. På hvert modul vil der også være redskaber og øvelser, der knytter sig til begreberne.

Vi ser på dynamikker i teams, selvledelse og gruppeledelse. Hvilke roller tager jeg selv i et team, og hvilke får jeg tildelt? Hvordan kan vi skabe forandringer i et team?

Modul 4: Diagnoseforståelse og inklusion

Forståelse af diagnosers påvirkning på samfundet og den enkelte. Hvordan kan vi arbejde med inklusion på både normal- og specialområdet? Hvilke redskaber kan vi benytte i samarbejdet med børn, unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser? Herudover får vi gæsteoplæg om unge, diagnoser og kønsidentitet.

Modul 5: Familiearbejde og netværkssamarbejde

I en systemisk tilgang er samarbejdspartnere og familie vigtige personer for at forstå barnet eller den unges udvikling. Vi ser på de dynamikker, der opstår, og hvordan man kan positionere sig i dem. Modulet indeholder desuden konkrete redskaber til at positionere sig i netværkssamarbejde og metoder til familiebehandling.

Modul 6: Udviklingspsykologi og pædagogiske redskaber

Deltagerne får en introduktion til udviklingpsykologi. Vi ser på, hvilken betydning det har for den målgruppe, vi arbejder med, og tilføjer endnu mere til den pædagogiske værktøjskasse.

På den sidste uddannelsesdag bindes uddannelsens temaer sammen, og vi fejrer uddannelsens afslutning med et glas bobler.

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig. Kontakt leder Lene Holmgård på 41 78 31 01​, LHO@skolensputnik.dk

Systemisk-narrativ uddannelsesramme

Det systemisk-narrative er uddannelsens teoretiske afsæt. Det betyder, at du får mulighed for at reflektere over og udfordre din egen praksis. Systemisk-narrativ uddannelse giver dig redskaber til:

 • ​at kunne skabe nye fortællinger om dig selv og din målgruppe
 • ​at kunne bedrive selvledelse i en lærende organisation
 • ​at kunne analysere din position og bruge den professionelt
 • ​at kunne se helheder og sammenhænge
 • ​at kunne analysere, opstille hypoteser og intervenere efter dem
 • ​at turde blive klogere på dine og andres valg og fravalg hver dag​

Artikel: Hvad er systemisk tænkning og narrativ pædagogik?

Form

Uddannelsen består af oplæg, diskussion, gruppearbejde og refleksion. Du bliver desuden tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.​

​Uddannelsen afsluttes med en opgave på 6-8 sider, som vurderes bestået/ikke bestået. Opgaven laves i læsegrupperne.

Hvem er systemisk-narrativ uddannelse for?

 • Lærere, herunder speciallærere, AKT-lærere og folkeskolelærere
 • Pædagoger, herunder socialpædagoger, inklusionspædagoger og skole- og fritidspædagoger
 • Socialrådgivere, vejledere, familierådgivere, sundhedspersonale og andre med interesse for specialområdet.

Se evt. også systemisk lederuddannelse – en systemisk uddannelse for ledere og kommende ledere. ​

Hvad får arbejdspladsen ud af at sende mig på systemisk-narrativ efteruddannelse?

 • Jeg får øget mit faglige niveau og evne til at reflektere over pædagogiske valg.
 • Jeg kan tilrettelægge en mere specialiseret indsats for brugerne af vores tilbud.
 • Jeg får ny viden om de mest almindelige diagnoser, som jeg kan dele med kollegerne.
 • Jeg får nye redskaber i det pædagogiske arbejde, som jeg kan dele med kollegerne.
 • Jeg får nye metoder til netværkssamarbejde og teamsamarbejde.
 • Jeg får mulighed for at arbejde med en case fra afdelingen i den afsluttende opgave.

Tid og sted

Systemisk-narrativ uddannelse udbydes hvert år og løber over 6 moduler á 2 dage på et år. ​Der veksles mellem mandag-tirsdage og torsdag-fredage.​

Næste kursusstart er: september 2022.

Uddannelsen foregår i vores kursuscenter i København:
Hejrevej 43, 2400 København NV.

Vi har kursister fra hele landet. Der er gratis parkering, og vi bor lige ved Nørrebro Station med S-tog og Metro.

Pris

18.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning alle dage samt mulighed for morgenmad fra kl. 8.30. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Ved behov er det muligt at opdele betalingen for uddannelsen i op til fire rater.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, er det muligt at afmelde uden beregning frem til 30 dage før kursusstart.

Kontakt

Vi ved, det kan være en stor beslutning at vælge efteruddannelse. Du er meget velkommen til at ringe til os med spørgsmål, eller hvis du blot er i tvivl om, hvorvidt systemisk-narrativ uddannelse er noget for dig. Ring til:

Hvem er Kursuscenter Sputnik?

Undervisere på systemisk-narrativ uddannelse

Specialister og gæsteundervisere
​Udover de faste undervisere vil du møde eksterne undervisere og særligt udvalgte eksperter.​ Vi samarbejder blandt andet med familiekonsulent Tommy Hjordt og fysioterapeut med ekspertise i sanseintegration Oliver Laage.

 

psykolog systemisk-narrativ uddannelse

Pia Laursen​

Pia Laursen er psykolog (cand.psych) og arbejder som supervisor, underviser og ledelsescoach.

Du får fornøjelsen af Pia på dag 2 af alle moduler, hvor hun går i dybden med, hvad du kan gøre anderledes som pædagogisk professionel.

Pia har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen i Italien og er specialiseret i systemisk-narrativ teori og metode samt diagnosefeltet. ​

Underviser systemisk narrativ uddannelse

Malik Alkendi

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Har læst pædagogisk filosofi på DPU og er ved at gennemføre en diplom i ledelse.

Malik er gennemgående underviser og vært på uddannelsen og omsætter den teoretiske viden til praksisnære redskaber.

Til daglig afdelingsleder på Skolen Sputnik Vanløse (Bogholder Allé)

Underviser systemisk efteruddannelse

Niels Brahtz Westh

Uddannet lærer med systemisk efteruddannelse og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse.
VISO-specialist og pædagogisk supervisor.

Til daglig leder på Skolen Sputnik Kbh NV – dagbehandlingsskole for unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

September 2022

12 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemisk-narrative efteruddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​