Eksternalisering er en pædagogisk metode, der kan hjælpe børn og unge med udviklingsforstyrrelser til at tale om og forholde sig til en given problemstilling på en ny måde.​ Månedens redskab er “Den eksternaliserende samtale”.

Eksternalisering: At adskille problemet og barnet

Eksternalisering har sin oprindelse i den narrative terapi der blev grundlagt i starten af 80’erne af Michael White. I narrativ pædagogik sættes der fokus på de (selv)fortællinger, som bliver fortalt om/af børnene og de unge.

Eksternalisering tager udgangspunkt i grundsætningen ”Det er ikke barnet, der er problemet; det er problemet, der er problemet.”

Den eksternaliserende samtale har derfor til hensigt at skabe afstand mellem den unge og problemet; at fjerne problemet fra personen. Vi taler derfor eksempelvis ikke om ADHD-børn, men børn med ADHD.

Vi sætter os – fysisk og mentalt – på samme side af bordet som barnet/den unge og kigger på diagnosen eller adfærden. Med eksternalisering skabes der på den måde et rum, hvor det bliver ufarligt at tale om og forholde sig til problemet.

Download skabelon til Eksternaliserende samtale

Sådan gør man i en eksternalisering

Navngiv problemet. Vi giver problemet et navn, det kan være et alm. navn som Bob, det kan være X eller ”vreden”.

Brug 3. person. Vi taler om problemet i 3. person for at flytte det fra den unge.

Sammen om det. Vi er nysgerrige på problemet, undersøger det sammen og allierer os imod det.

Tegn problemet. Det kan være en god ide at tegne problemet sammen, også selv om det bare er en krusedulle.

Eksempler på eksternaliserende spørgsmål

• Hvis vi skulle give din vrede et navn, hvad kunne den så hedde?
• Hvad sker der, når vreden kommer på besøg?
• Hvordan føles det indeni?
• Hvordan kan man se det på dig udenpå?
• Hvad gør andre tit, når det sker?
• Hvordan kan jeg hjælpe dig, næste gang vreden kommer på besøg?
• Kan vi aftale et tegn du giver mig, når du har brug for min hjælp?

Hent månedens redskab til eksternalisering

Klik på ikonet nedenfor for at hente månedens redskab: “Eksternaliserende samtale” i en printvenlig pdf-udgave.

Vil du have flere pædagogiske redskaber?

Systemisk-narrativ efteruddannelse

En 1-årig efteruddannelse for ambitiøse lærere, pædagoger, vejledere og lignende faggrupper, der ønsker at styrke deres socialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer.​

Læs mere