Paedagogisk redskab mediering

Mediering er et konkret redskab til at få hold på en konflikt, og herudover er det er redskab, der kan træne evnen til mentalisering.

Mediering som mentaliseringsredskab

Medieringsteknikken træner børnenes/de unges mentaliseringsevne og hjælper dem med at se egen andel i en konflikt. Det betyder, at man får mulighed for at forebygge fremtidige konflikter i gruppen.

I en mediering får børnene/de unge mulighed for at fremlægge deres eget syn på konflikten og samtidig høre den andens ​version i en anerkendende ramme.

Hvad gør den voksne i en mediering?

Den voksnes opgave i medieringen er at lytte til børnenes/de unges version og loyalt skrive hændelsesforløbet ned på tavlen for dem hver især. Herefter bringer den voksne historierne sammen.

Mediering trin for trin

Download guide til mediering og få en trin for trin-vejledning til​ at bringe børn og unge igennem en mediering efter en konfliktsituation. Pdf’en er to-sidet, først med en kort introduktion til mediering og herefter en guide til selve medieringen.

Klik på billedet og download Konflikttrappen som pdf.