Motivationskvadratet giver dig en forståelse af, hvordan du understøtter et menneskes motivation. Det er derfor et nyttigt redskab for alle, der arbejder med at få det optimale frem i mennesker – hvad enten du er leder eller arbejder med et barn, der er udfordret. 

Hvordan motiverer du dine medarbejderes arbejdsglæde? Eller hvordan motiverer du et barn i en udviklingsproces? Når det handler om at understøtte andre menneskers motivation, griber vi ofte fat i motivationskvadratet, der er bygget på forskerne Deci og Ryans ”Self-Determination Theory”.

Teorien definerer tre kernekomponenter i motivation: Tilhørsforhold, autonomi og
kompetence. Med inspiration fra musskema.dk har vi tilføjet en fjerde komponent: Mening. Jo flere komponenter, der er til stede i et udviklingsforløb eller en arbejdsdag, desto mere motiveret vil personen føle sig.

👉 De fire komponenter kort fortalt

 • Kompetence
  Et menneske skal opleve at blive stillet over for opgaver, de kan finde ud af at løse. Succesfølelsen ved at føle sig kompetent er med til at motivere dem. I dette komponent er der også en grad af udvikling i form af, at den enkelte skal opleve at udvikle sig og blive bedre til at løse de stillede opgaver for at føle sig motiveret. 
 • Autonomi
  Autonomi dækker over, i hvor høj grad personen har mulighed for selvbestemmelse. Det handler ikke om, at personen skal handle fuldstændigt uafhængigt af andre, men han/hun skal have opfattelsen af, at opgaverne er på linje med det, de selv ønsker. Derudover skal de have også have oplevelsen af, at at de har medbestemmelse i form af hvilke opgaver eller udfordringer, de skal løse.
 • Tilhørsforhold
  Den måske allervigtigste komponent i motivationsligningen er tilhørsforholdet og behovet for at give mennesker en følelse af fællesskab og at høre til. Det er et af vores allermest basale behov at føle os forbundet med andre, og langt størstedelen af de valg, vi træffer i livet, kan forklares i dette behov. Se evt. mere om forbundethed i CHIME-redskabet.
 • Mening
  Personen skal opleve, at de opgaver, de løser, har en funktion. Det skal give mening for vedkommende at udføre opgaven. Som fagperson kan det for eksempel være at opleve, at ens arbejde reelt gør en forskel for et andet menneske.

Motivationskvadratet i praksis

Hvordan indarbejder du de fire komponenter i en undervisning, så eleverne føler sig så motiverede som muligt? Det har den danske skoleforsker Louise Klinge undersøgt i sit ph.d.-projekt, og hun kommer her med fem anbefalinger:

 • Imødekom elevernes initiativer, forslag og spørgsmål
 • Involver eleverne, og lad dem bidrage til undervisningen
 • Lad være med at tale for længe ad gangen
 • Lad eleverne hjælpe hinanden
 • Sørg for, at eleverne har det godt sammen

Få udforsket, udfordret og videreudviklet din individuelle ledelsesstil

Vil du arbejde med motivation af medarbejdere og have flere redskaber til din praksis? Måske er Sputniks pædagogiske lederuddannelse noget for dig.

Hent motivationskvadratet som postkort

Klik på billedet forneden (åbner i nyt faneblad).

Du kan for eksempel printe det og hænge det på din opslagstavle eller gemme det digitalt.

Gå til: Pædagogisk Lederuddannelse 🞂🞂🞂