Social- og Boligstyrelsen logo Børnekataloget

Få viden og redskaber til at arbejde mere vidensbaseret i den kommunale sagsbehandling og i tilbud til børn og unge. 

Børnekatalogets formål er at bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børn- og ungeområdet for derved at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne og på sigt skabe positiv virkning for børnene og deres familier.  Kursuscenter Sputnik underviser på kurser til Børnekataloget. Se Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog på www.børnekataloget.dk.

Fokus i Børnekataloget

Social- og Boligstyrelsen viderefører det populære Børnekatalog målrettet ledere og medarbejdere på børneområdet med fokus på:

  • Systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde
  • Inddragelse
  • ICS og udredningsværktøjet.

Kursuscenter Sputnik er leverandør på videnskursus om bekymrende skolefravær og videnskursus om tværfagligt samarbejde. Arbejdet sker i samarbejde med kursusvirksomheden Seminarer.dk.

Med Børnekataloget formidler Social- og Boligstyrelsen den aktuelt bedste viden og nyeste lovgivning (herunder den kommende Barnets lov) og giver deltagerne viden om forskellige temaer og socialfaglige teorier samt træning i konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke sagsbehandlingen og indsatserne på børn- og ungeområdet.

Børnekataloget er finansieret af Social- og Boligstyrelsen.  Derfor koster videnskurserne, som vi underviser på igennem Børnekataloget, kun 480 kr. ekskl. moms, hvilket dækker udgifter til lokaler og forplejning.

Tilmeld dig kurser under Børnekataloget

Du kan læse mere om Børnekataloget på www.børnekataloget. Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet og få relevante artikler og info om nye kursusdatoer direkte i din indbakke.

Børnekataloget fra Social- og Boligstyrelsen administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter, mens kurserne udvikles og afholdes af Seminarer.dk i samarbejde med Kursuscenter Sputnik, Professionshøjskolen VIA, Professionshøjskolen Absalon og Københavns Professionshøjskole.

Autismekursus

Videnskurser om tværfagligt samarbejde og bekymrende skolefravær

Kursuscenter Sputniks opgave er at tilrettelægge og afholde to videnskurser, som hvert år udbydes tre steder i landet frem til og med 2026:

  • Videnskursus om tværfagligt samarbejde.
  • Videnskursus om bekymrende skolefravær.

Underviserne er pædagogiske konsulenter og VISO-specialister Marianne Nilsson og Gunnar Dehn, som begge har omfattende viden og praksiserfaringer med området.

Leverandør til Social- og Boligstyrelsen siden 2016

Kursuscenter Sputnik har samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen de seneste syv år. Siden 2016 har vi været VISO-leverandør på både voksen-, børne- og specialundervisningsområdet. Læs mere om Sputnik som VISO-leverandør 🞂🞂

I 2020-2022 har vi desuden afholdt kurser om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed under Socialstyrelsens kursuskatalog til socialpsykiatrien.

Aktuelle kurser

Kursuscenter Sputnik udbyder en bred vifte af kurser på det pædagogiske og sociale områder. Se for eksempel:

Grundkursus i ADHD og AKT-metoder 🞂🞂🞂

Grundkursus i mentalisering 🞂🞂🞂

Kursus i specialundervisning 🞂🞂🞂