Om Kursuscenter Sputnik

Kursuscenter Sputnik – praktikere, der underviser praktikere

Kursuscenter Sputnik er praktikere, der underviser praktikere:

 • Det, du lærer i dag, kan du bruge i morgen
 • Praksiserfaringer fra Skolen Sputnik siden 1999 – omsat til viden og metoder
 • Undervisere, der går direkte fra praksis ind i kursuscentret

​Teorien er med for at skabe indsigt og udsigt, men det er den daglige praksis og de pædagogiske handlemuligheder, som optager os allermest.

Eksperter i autisme og ADHD

Skolen Sputnik har 20 års erfaring med børn og unge med ADHD og 15 års erfaring på autismeområdet. Herudover samarbejder vi med nogle af de fremmeste psykologer inden for specialområdet, cand.psych. og familieterapeut Pia Laursen og cand.psych Trine Uhrskov, Sopra.

Vores specialefelter:

 • ​Specialpædagogik og specialundervisning
 • Autisme, ADHD og psykiske krydsdiagnoser (f.eks. angst, OCD, stress og selvskadende adfærd)
 • Kurser i skolevægring, skolefravær, social fobi m.m.
 • Mentalisering.
 • ​Konflikthåndtering, AKT-metoder og magtanvendelser.
 • Forældresamarbejde og familiebehandling.
 • Systemisk-narrative teorier og metoder.
 • Ledelse, selvledelse og mødeledelse.
 • alt sammen pakket ind i en ramme, der kan omsættes direkte i hverdagen

Systemisk-narrativ efteruddannelse i København

Sputniks kurser og efteruddannelse bygger på den systemisk-narrative teori og metode.
​Vi tilbyder en specialpædagogisk efteruddannelse med 16 moduler på et år samt en specialpædagogisk lederuddannelse med 8 moduler på et år.


Fremragende kundekontakt

Vi er glade for at have modtaget dette kvalitetsstempel af Finduddannelse.dk, som er en kursusportal for over 3.500 kurser og uddannelser.

I Kursuscenter Sputnik bestræber vi os altid på at levere en nærværende og imødekommende service.

Du er mere end velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til nogle af vores kurser og uddannelser.

Gå til kontaktsiden >>>

VISO-leverandør

Kursuscenter Sputnik er VISO-leverandør. Som udsendt for Socialstyrelsen rådgiver vi i særligt komplicerede sager om udsatte eller sårbare børn, unge og voksne.

Udviklet af Skolen Sputnik

Kursuscenter Sputnik er udsprunget af Skolen Sputnik og bygger ovenpå mere end 20 års erfaring fra specialpædagogisk praksis. Skolen Sputnik var blandt de første, der tog den systemisk-narrative tilgang til sig og har siden udviklet sig til at inkludere mentaliserende tilgang, diagnosespecifikke tilgange, kognitive tilgange m.fl. Skolen Sputnik har i dag kontrakter om dagbehandling med ca. 25 kommuner i hovedstadsområdet. Det er bl.a. Skolen Sputniks pædagogiske praksis, som Kursuscenter Sputnik hviler på.

Vil du samarbejde med os?

Kursuscenter Sputnik har stor erfaring i at specialdesigne kurser, uddannelser og supervision efter behov, og vi har i flere år bidraget med foredrag og workshops, både på anerkendte konferencer og i mindre sammenhænge.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om et samarbejde.
Ring til Kommunikationsansvarlig og Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård på 41 78 31 01.

Læs mere om vores kurser og uddannelser