Undervisere i Sputnik

Psykolog Søren Bjørn Larsen

Søren Bjørn Larsen

Mail: SBL@skolensputnik.dk

Mobil: 22 34 95 30

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om systemisk-narrative tilgange og metoder, socialt udsatte børn og unge, stofbrug/misbrug, traume, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Tidligere psykolog i U-turn og har formidlet sin viden på diverse kurser samt formater som DR TVÆRS, Information, Folkemødet på Bornholm, Statens Museum for Kunst, DPU m.fl. Supervisor og underviser med solid erfaring med gruppeforløb, samtaler og inddragelse af børn og unge.

Gunnar Dehn

Mail: GDE@skolensputnik.dk

Mobil 22 98 68 64

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse og efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Gunnar har særlig faglig viden om autisme, psykisk sårbarhed, skolevægring og PDA. Han er koordinator for Sputniks VISO-team og familiebehandlingsteam.

Underviser på Kursus i skolevægring og skolefraværPDA-kurser, skræddersyede autismekurser og udfører familierådgivning.

Marianne Nilsson

Mail: MAN@skolensputnik.dk

Mobil: 25 89 06 52

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet lærer og cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Har desuden en systemisk-narrativ efteruddannelse og har arbejdet med læsevejledning og inklusion i mange år.

Underviser på Kursus i specialdidaktik og specialundervisning, på skræddersyede autismekurser. Laver desuden familierådgivning og afdækning i skolefraværssager.

​Anders Guldagger

Mail: AGU@skolensputnik.dk

Mobil: 22 84 88 90

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet skolelærer med systemisk efteruddannelse og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse.
Anders har særlig faglig viden om autisme, psykiske vanskeligheder og bekymrende skolefravær.

Underviser på Grundkursus i autisme, Mentaliseringskursus for fagfolk, Mentaliseringskursus for forældre og udfører pædagogisk supervision.

​Niels Brahtz Westh

Mail: NWE@skolensputnik.dk

Mobil: 42 33 52 51

Leder på Skolen Sputnik Kbh NV og Skolen Sputnik Jydeholmen – dagbehandling for børn unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse og lederuddannelse.

Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse, kurser i ADHD og konflikthåndtering og udfører pædagogisk supervision. Niels er desuden VISO-specialist.

Stine Suldrup Alkendi

Mail: SVE@skolensputnik.dk

Mobil: 60 16 86 84

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse. Herudover efteruddannet i grafisk facilitering. Stine er sideløbende med sin deltidsansættelse i kursuscentret ved at gennemføre psykologistudiet.

Underviser på kursus i mødeledelse og er fast vært på Fortsætterkursus i autisme. Herudover er Stine VISO-specialist og varetager skræddersyede kurser rundt om i landet.

Jesper Svenning Tellerup Larsen

Mail: JLA@skolensputnik.dk

Mobil: 20 30 17 85

Områdechef i Skolen Sputnik og medlem af Sputniks direktion.

Uddannet skolelærer og har en familieterapeutisk uddannelse

Systemisk efteruddannelse.

Underviser på Pædagogisk lederuddannelse

Pia Laursen

Mail: PL@pialaursen.dk

Mobil 20 73 45 52

Autoriseret psykolog med 3-årig systemiskspecialistuddannelse fra Milanoskolen.

Mere end 20 års erfaring som underviser, supervisor og ledelsescoach. Fast supervisor for Skolen Sputnik.

Underviser på Pædagogisk lederuddannelse og Systemisk efteruddannelse.

Malik Alkendi

Mail: MAL@skolensputnik.dk

Mobil: 25 72 42 82

Afdelingsleder på Skolen Sputnik Vanløse (Bogholder Allé)

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Har læst pædagogisk filosofi på DPU og er i gang med at tage en Diplom i Ledelse.

Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse og skræddersyede kurser i autisme.

Psykolog Charlotte Buch

Charlotte Frølund Buch Hansen

Mail: CBH@skolensputnik.dk

Mobil: 22 34 93 83

Autoriseret psykolog med 2-årig efteruddannelse i systemisk narrativ teori og praksis fra Metalog. Charlotte har arbejdet i 25 år med børn og unge med særlige behov.

Hun har særlig faglig viden om autisme, ADHD og udviklingshæmning blandt børn samt familiebehandling ift. denne målgruppe. Hun er til daglig psykolog i Skolen Sputnik.

Underviser på Grundkursus i ADHD og AKT og skræddersyede kurser.

Klara Wisbech Bruun

Mail: KWB@skolensputnik.dk

Mobil: 26 84 01 46

Underviser på Sputnik STU København.

​Uddannet lærer og bachelor i kunsthistoire med systemisk-narrativ efteruddannelse.

​Underviser på Grundkursus i autisme​ med særligt fokus på autismehjernen og sanseintegration.

Mette Kloch

Mail: MKL@skolensputnik.dk

Underviser til daglig på Sputnik STU i København og har arbejdet med unge med autisme og psykiske vanskeligheder i mere end 14 år.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser på forældrekurser i autisme.

Heinrich Kipp Kiander

Mail: HKI@skolensputnik.dk

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og efteruddannelse i NLP med fokus på sproglig, mental træning. Underviser bl.a. i systemteori, inklusion, autisme, ADHD og mentalisering.

Er i øjeblikket ved at gennemføre en kandidat i pædagogisk psykologi og er sideløbende hermed pædagog på Sputnikkollegiet på Frederiksberg.

Rasmus Blomgren

Mail: RBL@skolensputnik.dk

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser til daglig på Sputnik STU Hillerød, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme, psykiske vanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser. Har desuden solid erfaring fra børneområdet med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

Underviser på Grundkursus ADHD og AKT

Louise Graae Zeltner

Mail: LGZ@skolensputnik.dk

Mobil: 20 66 16 89

Uddannet pædagog, sygeplejerske og cand.pæd. i pædagogisk antropologi. Har desuden en systemisk-narrativ efteruddannelse og Vejlederkursus i Cool Kids.

Pædagogisk koordinator på Sputnik STU Hillerød. Louise har særlig faglig viden om det socialpsykiatriske område og komorbiditet mellem udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Underviser på skræddersyede kurser, blandt andet i Mentaliseringskursus og er VISO-specialist for Socialstyrelsen

Nælde Krake

Mail: NKR@skolensputnik.dk

Autoriseret psykolog med omfattende erfaring fra psykiatrien og socialpsykiatriske tilbud.

Nælde har særlig faglig viden om psykiatri og dobbeltdiagnoser hos unge og voksne, viden om kognitive tilgange, angst-lidelser og personlighedsforstyrrelser. Til daglig psykolog, supervisor og VISO-specialist i Sputnik.

Underviser på Grundkursus i angst og psykiske lidelser og er VISO-specialist.