Undervisere i Sputnik

Psykolog Søren Bjørn Larsen

Søren Bjørn Larsen

Mail: SBL@skolensputnik.dk

Mobil: 22 34 95 30

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om systemisk-narrative tilgange og metoder, socialt udsatte børn og unge, stofbrug/misbrug, traume, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Tidligere psykolog i U-turn og har formidlet sin viden på formater som DR TVÆRS, Information, Statens Museum for Kunst, DPU m.fl. Supervisor og underviser med solid erfaring med gruppeforløb, samtaler og inddragelse af børn og unge. Underviser bl.a. på Systemisk-narrativ efteruddannelse.

Gunnar Dehn

Mail: GDE@skolensputnik.dk

Mobil 22 98 68 64

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse og efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Gunnar har særlig faglig viden om autisme, psykisk sårbarhed, skolevægring og PDA. Han er koordinator for Sputniks VISO-team.

Underviser på Kursus i skolevægring og skolefraværPDA-kurser, skræddersyede autismekurser og udfører familierådgivning.

Marianne Nilsson

Mail: MAN@skolensputnik.dk

Mobil: 25 89 06 52

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet lærer og cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Har desuden en systemisk-narrativ efteruddannelse og har arbejdet med læsevejledning og inklusion i mange år.

Underviser på Kursus i specialdidaktik og specialundervisning, kursus i skolevægring, konflikthåndtering og på skræddersyede kurser fx om børneinddragelse. Laver desuden afdækning i skolefraværssager.

​Anders Guldagger

Mail: AGU@skolensputnik.dk

Mobil: 22 84 88 90

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet skolelærer med systemisk efteruddannelse. Anders har særlig faglig viden om autisme, psykiske vanskeligheder og bekymrende skolefravær.

Underviser på Grundkursus i autisme, Mentaliseringskursus for fagfolk, Mentaliseringskursus for forældre og udfører pædagogisk supervision.

Supervisor Anders Kirstein

Anders Bonderup Kirstein

Mail: ABK@skolensputnik.dk

Mobil: 20 63 86 05

Cand.psych. fra AAU i 2003. Autoriseret Psykolog siden 2010.

Har en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse for læger og psykologer på specialistniveau i
psykoterapi af psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Herudover efteruddannelse i  mentalisering, tilknytning og mægling.

Anders har 20 års erfaring som psykolog, herunder fra døgninstitution og klinisk praksis. Erfaren supervisor. Underviser bl.a. på kurser i skizofreni, angst og psykiske lidelser og udfører supervision.

​Niels Brahtz Westh

Mail: NWE@skolensputnik.dk

Mobil: 42 33 52 51

Skoleleder på to behandlingsskoler for børn unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse og lederuddannelse.

Underviser på Pædagogisk Lederuddannelse, skræddersyede kurser i ADHD og konflikthåndtering og udfører pædagogisk supervision. Niels er desuden VISO-specialist.

Stine Suldrup Alkendi

Mail: SVE@skolensputnik.dk

Mobil: 60 16 86 84

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse. Herudover efteruddannet i grafisk facilitering. Stine er sideløbende med sin deltidsansættelse i kursuscentret ved at gennemføre psykologistudiet.

Underviser på kursus i mødeledelse og på Fortsætterkursus i autisme. Herudover er Stine VISO-specialist og varetager skræddersyede kurser rundt om i landet.

Jesper Svenning Tellerup Larsen

Mail: JLA@skolensputnik.dk

Mobil: 20 30 17 85

Områdechef i Skolen Sputnik og medlem af Sputniks direktion.

Uddannet skolelærer og Master i Uddannelsesledelse.
Jesper har en 2-årig familieterapeutisk uddannelse og en systemisk efteruddannelse.

Uddannelsesansvarlig for Pædagogisk lederuddannelse.

Pia Laursen

Mail: PL@pialaursen.dk

Mobil 20 73 45 52

Autoriseret psykolog med 3-årig systemiskspecialistuddannelse fra Milanoskolen.

Mere end 20 års erfaring som underviser, supervisor og ledelsescoach. Fast supervisor for Skolen Sputnik.

Underviser på Pædagogisk lederuddannelse og Systemisk efteruddannelse.

Malik Alkendi

Mail: MAL@skolensputnik.dk

Mobil: 25 72 42 82

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Har læst pædagogisk filosofi på DPU og er i gang med at tage en Diplom i Ledelse.

Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse, Pædagogisk Lederuddannelse og skræddersyede kurser i autisme.

Charlotte Frølund Buch Hansen

Mail: CBH@skolensputnik.dk

Mobil: 22 34 93 83

Autoriseret psykolog med 2-årig efteruddannelse i systemisk narrativ teori og praksis fra Metalog. Charlotte har arbejdet i 25 år med børn og unge med særlige behov.

Hun har særlig faglig viden om autisme, ADHD og udviklingshæmning blandt børn samt familiebehandling ift. denne målgruppe. Hun er til daglig psykolog i Skolen Sputnik.

Underviser på skræddersyede kurser.

Klara Wisbech Bruun

Mail: KWB@skolensputnik.dk

Mobil: 26 84 01 46

Underviser på Sputnik STU København.

​Uddannet lærer og bachelor i kunsthistoire med systemisk-narrativ efteruddannelse.

​Underviser på Grundkursus i autisme​ med særligt fokus på autismehjernen og sanseintegration.

Mette Kloch

Mail: MKL@skolensputnik.dk

Underviser til daglig på Sputnik STU i København og har arbejdet med unge med autisme og psykiske vanskeligheder i mere end 15 år.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser på forældrekurser i autisme.

Heinrich Kipp Kiander

Mail: HKI@skolensputnik.dk

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og efteruddannelse i NLP med fokus på sproglig, mental træning. Underviser bl.a. i systemteori, inklusion, autisme, ADHD og mentalisering.

Er i øjeblikket ved at gennemføre en kandidat i pædagogisk psykologi og er sideløbende hermed souschef på Sputnikkollegiet på Frederiksberg.

Rasmus Blomgren

Mail: RBL@skolensputnik.dk

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Er til daglig souschef på i Skolen Sputnik Hillerød, et behandlings- og specialundervisningstilbud for børn og unge med autisme, ADHD, angst og lignende diagnoser og udfordringer. Har desuden solid erfaring fra børneområdet med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

Underviser på Grundkursus ADHD

Nælde Krake

Mail: NKR@skolensputnik.dk

Autoriseret psykolog med omfattende erfaring fra psykiatrien og socialpsykiatriske tilbud.

Nælde har særlig faglig viden om psykiatri og dobbeltdiagnoser hos unge og voksne, viden om kognitive tilgange, angst-lidelser og personlighedsforstyrrelser. Herudover har hun særlig faglig viden om og praksiserfaring med børn og unge med selektiv mutisme. Til daglig psykolog, supervisor og VISO-specialist i Sputnik.

Underviser bl.a. på Kursus i selektiv mutisme, autisme og socialangst.