Undervisere i Sputnik

Jesper Svenning Tellerup Larsen

Mail: JLA@skolensputnik.dk

Mobil: 20 30 17 85

Områdechef i Skolen Sputnik, leder af Kursuscenter Sputnik og medlem af Sputniks direktion.

Uddannet skolelærer og har en familieterapeutisk uddannelse

Systemisk efteruddannelse.

Underviser på Systemisk lederuddannelse

Pia Laursen

Mail: PL@pialaursen.dk

Mobil 20 73 45 52

Cand. psych. og har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolens 3-årige efteruddannelse.

Mangeårig erfaring inden for ledelse, organisation, coaching, supervision, behandling og familiearbejde. Fast supervisor for Skolen Sputnik.

Underviser på Systemisk lederuddannelse og Systemisk efteruddannelse.

Kamilla Kobæk

Mail: KLA@skolensputnik.dk

Mobil: 51 92 19 15

Konsulent i Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet skolelærer og har efteruddannelse i gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt en to-årig efteruddannelse fra Dispuk i systemisk/narrativ rådgivning og supervision.

Over ti års praktisk erfaring med børn og unge med autisme og psykiske vanskeligheder i både specialskole- og kollegiemiljøer.

Underviser på Systemisk efteruddannelse og Fortsætterkursus i autisme.

Anne Berglund

Mail: ANB@skolensputnik.dk

Mobil: 41 78 31 31

Konsulent i Sputnik og leder af Skolen Sputniks underviser- og mentorkorps.

Uddannet skolelærer og uddannelses- og erhvervsvejleder og har Pd. i ledelse og forskellige kurser indenfor børn og unge med socialpsykiatriske og psykiske vanskeligheder.

Tidligere konsulent i Integrationsministeriet, skoleleder og leder af et bosted for udviklingshæmmede unge med forskellige diagnoser

Underviser på Mentoruddannelse.

Allan Simonsen

Mail: ASI@skolensputnik.dk

Mobil: 29 84 95 92

Bestyrelsesformand i Skolen Sputnik

Uddannet skolelærer og forfatter til bogen ’Gennembrudspædagogik’.

Erfaringer med elever med socio-emotionelle forstyrrelser.

Underviser på AKT i praksis – det inkluderende læringsmiljø.

Martin Stöwer

Mail: MAS@skolensputnik.dk ​

Mobil: 20 98 90 68

Leder på Skolen Sputnik Kupéen – dagbehandling for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

VISO-specialist.

Uddannet pædagog og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.

Underviser på Kursus i mødeledelse og udfører pædagogisk supervision.

​Anders Guldagger

Mail: AGU@skolensputnik.dk

Mobil: 22 84 88 90

Leder på Skolen Sputnik Ragnagade/Lyngbyvej – dagbehandling for børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed.

Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.

Underviser på Mentoruddannelse og udfører pædagogisk supervision.

​Niels Brahtz Westh

Mail: NWE@skolensputnik.dk

Mobil: 42 33 52 51

Leder på Skolen Sputnik Vibevej – dagbehandling for unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

VISO-specialist.

Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.

Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse, og udfører pædagogisk supervision.

Malik Alkendi

Mail: MAL@skolensputnik.dk

Mobil: 25 72 42 82

Afdelingsleder på Skolen Sputnik Bogholder Allé

​Uddannet lærer. Har læst pædagogisk filosofi på DPU.

Underviser på Grundkursus i autisme og systemisk-narrativ efteruddannelse.

Klara Wisbech Bruun

Mail: KWB@skolensputnik.dk

Mobil: 26 84 01 46

Underviser på Sputnik STU København

​Uddannet lærer, bachelor i kunsthistoire og med systemisk-narrativ efteruddannelse

​Underviser på Grundkursus i autisme​.

Stine Suldrup Alkendi

Mail: SVE@skolensputnik.dk

Mobil: 60 16 86 84

Souschef og mødeleder på Skolen Sputnik Kupeen

Uddannet pædagog og med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse.

Underviser på kursus i mødeledelse og anvender bl.a. grafisk facilitering.

Annette Hagenbo

Mail: ANH@skolensputnik.dk

Mobil: 22 26 85 39

Autoriseret psykolog og specialist.

VISO-specialist.

Psykolog i Skolen Sputnik, specialiseret i børn og unge med autisme, angst og ADHD.

Underviser på fortsætterkursus i autisme

Asger Slots Hansen

Mail: ASL@skolensputnik.dk

Mobil: 30 22 86 61

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser på Skolen Sputnik Vibevej.

Underviser på Konflikthåndteringskursus.

Camilla Vindelin

Mail: vdj@khs.dk

Mobil: 40 54 51 89

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Ekstern konsulent med speciale i autisme og psykisk sårbarhed.

Har stået for co-teaching-forløb i samarbejde med Vanløse Skole.

Underviser på autismekursus for forældre.

Anja Beyer

Mail: ABE@skolensputnik.dk

Mobil: 20435028

Underviser på Skolen Sputnik Kupeen

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse samt diverse kurser i specialpædagogik og forældresamarbejde

Udfører familierådgivning og forældreforløb

Trine Duckert

Mail: TDU@skolensputnik.dk

Mobil: 27 12 39 04

Konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Underviser på skræddersyede forløb.

Heinrich Kipp

Mail: HKI@skolensputnik.dk

Pædagog på Sputnikkollegiet på Frederiksberg.

Underviser på autismekurser.

Mette Kloch

Mail: MKL@skolensputnik.dk

Underviser til daglig på Sputnik STU i København

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse

Underviser på forældrekurser i autisme

Katja Thomasen

Mail: KAT@skolensputnik.dk

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse samt diplomuddannelse i Læsevejledning.

Underviser til daglig på Skolen Sputnik Bogholder Allé for børn med autisme, ADHD og komorbiditet.

Underviser på Forældrekursus i ADHD

Rasmus Blomgren

Mail: RBL@skolensputnik.dk

Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse.

Underviser til daglig på Skolen Sputnik Jydeholmen, et dagbehandlingstilbud for børn og unge med ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder.

Underviser på Grundkursus ADHD og AKT

Trine Westh

Mail: TWE@skolensputnik.dk

Underviser til daglig på Skolen Sputnik Gentofte.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse. Også efteruddannet i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Underviser på skræddersyede diagnosekurser og grundkursus i autisme.

Anne Sophie Witt Olsen

Mail: ASO@skolensputnik.dk

Mobil: 22 53 85 69

Uddannet pædagog og psykolog.

Arbejder til daglig som psykolog i Skolen Sputnik.

Underviser på Grundkursus i ADHD og AKT-metoder