Kursus i skolevægring | Webinar for forældre

Sådan hjælper du dit barn, der ikke kommer i skole

Skolevægring er ifølge Socialstyrelsen den mest udbredte følgeproblematik hos diagnosticerede børn og unge. Det er et samfundsproblem, der påvirker mange familier og netværket omkring børnene. Dette oplæg præsenterer viden og konkrete redskaber for forældre til børn, der ikke kommer  i skole, eller som har bekymrende meget skolefravær.

Kursus i skolevægring og bekymrende skolefravær

Kurset i skolevægring er et 2-timers online webinar. Kurset er målrettet forældre og andre pårørende til børn og unge med skolevægring eller bekymrende skolefravær.

Oplægget vil indeholde:

  • Nyeste viden om skolevægring og skolefravær blandt børn med autisme.
  • Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.
  • Inspiration til, hvordan man kan tale med barnet om, hvad han eller hun vægrer sig imod.
  • Redskaber til at forebygge skolevægring og bryde isolationen.

Book din plads på online kursus i skolevægring her ▶▶▶

Tid, sted og pris for kursus i skolevægring

  • Tid: 7. juni 2023 kl. 16-18
  • Sted: online webinar via Zoom – du vil få tilsendt et link til webinaret dagen inden
  • Pris: 250 kr. inkl. moms.

Webinaret er gratis for forældre til børn, der går på Skolen Sputnik.

Hvor stammer Sputniks viden om skolevægring fra?

Sputnik har to skolevægringskonsulenter, som samtidig er VISO-specialister for Socialstyrelsen. Konsulenterne er en del af Socialstyrelsens nationale skolevægringsnetværk, som samler viden og redskaber fra hele landet. Konsulenterne rådgiver i VISO-sager vedr. skolevægring i kombination med autisme og angst, laver afdækning af skolevægring i Skolen Sputnik og holder kurser.

Læs artiklen skolevægring og autisme hos Skolen Sputnik.

Video om skolevægring

Herunder kan du se en kort video, hvor pædagogisk konsulent Trine Duckert fortæller om nogle af de mest almindelige faldgruber i svære skolevægringssager. En vigtig pointe her er, at skolen skal lytte til familiens bekymringer om de første tegn på mistrivsel, for at vi kan opfange udfordringerne i tide.

Din oplægsholder er:

PDA kursus

Gunnar Dehn

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

Uddannet folkeskolelærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolevægring.

Deltager i Socialstyrelsens landsdækkende udviklingsgruppe vedr. skolevægring og hjælper kommuner og forældre i skolevægringssager gennem VISO.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

7. juni 2023

kl. 16-18 (2 timer)

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Kommunikationsmedarbejder, Sputnik:

Ann-Sophie Tønner
22 48 13 16
AJE@skolensputnik.dk