Pædagogisk efteruddannelse og lederuddannelse

Kursuscenter Sputnik tilbyder to lange efteruddannelser på det pædagogiske område: En pædagogisk efteruddannelse og en pædagogisk lederuddannelse. Begge uddannelser har fokus på praksis.

 

Pædagogisk
lederuddannelse

-for ledere, souschefer, koordinatorer m.fl.

Læs mere

Pædagogisk efteruddannelse

– systemisk-narrativ efteruddannelse for lærere, pædagoger, socialrådgivere, familievejledere m.fl.

Læs mere

 

Styrk dit faglige niveau med en pædagogisk efteruddannelse

Ønsker du at styrke dit pædagogiske sprog og få nye metoder til dit daglige arbejde? En pædagogisk efteruddannelse kan være nøglen til at udvikle dine færdigheder, forbedre dine tilgange og åbne døre til spændende muligheder.

Uanset om du er lærer, pædagog eller en professionel inden for uddannelsessektoren, socialsektoren eller sundhedssektoren, kan en målrettet pædagogisk efteruddannelse styrke dine kompetencer til fordel for de børn, unge eller voksne, du arbejder med.

Hvorfor vælge pædagogisk efteruddannelse?

  • Opdaterede metoder: En pædagogisk efteruddannelse holder dig ajour med de nyeste tilgange og metoder. Du får udvidet din pædagogiske værktøjskasse og står stærkere rustet i din dagligdag.
  • Specialisering: Ønsker du at specialisere dig inden for det specialpædagogiske område – eller måske få papir på noget af det, som du allerede kan? En pædagogisk efteruddannelse giver dig mulighed for at supplere din uddannelse med en specialpædagogisk overbygning.
  • Faglig og personlig udvikling: Med en pædagogisk efteruddannelse får du sprog for dine handlemuligheder i vanskelige situationer og et bedre kendskab til dine egne faglige styrker og svagheder, så du løbende kan udvikle dine kompetencer.

pædagogisk efteruddannelse

Pædagogisk efteruddannelse i Kursuscenter Sputnik

Sputniks pædagogiske efteruddannelse er funderet i den systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede teori. Uddannelsen er praksisnær og tager udgangspunkt i deltagernes dagligdag.

På uddannelsen får du:

  • Nyeste viden om systemisk-narrativ teori
  • Evne til at argumentere for pædagogiske valg og fravalg
  • Styrkede kompetencer til familiearbejde og relationsarbejde
  • Mulighed for at reflektere over din egen praksis.
  • Faglig og personlig udvikling
  • Netværk med andre engagerede praktikere på specialområdet
  • Uddannelsesbevis, der dokumenterer din faglige udvikling.

Gå til systemisk-narrativ efteruddannelse