Systemisk lederuddannelse

OBS: Uddannelsen har skiftet navn til Pædagogisk lederuddannelse

Gå til pædagogisk lederuddannelse🞂🞂🞂

Systemisk lederuddannelse

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er skoleleder, souschef, koordinator, teamleder, eller kommende leder på det pædagogiske og sociale område. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.​ Grundlaget for undervisningen er systemisk ledelse og narrativ ledelse.​​

Vi forkorter uddannelsen PLUS-uddannelsen: Pædagogisk LederUddannelse i en Systemisk-narrativ ramme.​​

Praksisnær pædagogisk lederuddannelse

Et kodeord for den systemiske lederuddannelse er praksisnær. Du får mulighed for at tage din egen praksis med og vende den i et fortroligt rum. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra virkeligheden, og du får mulighed for at sætte ord på, hvad du gør som leder, og hvad der er din lederstil.

Er systemisk lederuddannelse noget for mig?

Vi anbefaler især systemisk lederuddannelse til nye ledere, kommende ledere eller ledere, der er ‘i transit’ (fx på vej mod nye ansvarsområder). Alle ledere, som er nysgerrige efter nye redskaber og et systemisk og narrativt blik på deres ledelsesstil kan dog få godt udbytte. Vi sammensætter studiegrupper ud fra baggrund og geografi. Vi optager kursister fra hele landet.

Vi har oftest kursister fra skoler, dagtilbud, uddannelsessteder, socialcentre, klubber, bosteder, sociale virksomheder og lignende.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Du får på systemisk lederuddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk og narrativ ledelse, teori og metode
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk af andre skoleledere, klubledere, bostedsledere m.fl.

Vi forventer, at deltagerne har lyst til at stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​​

Indhold – systemisk ledelse og narrativ ledelse

Systemisk lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag. Om formiddagen introduceres du til nye teorier og begreber; om eftermiddagen får du praktiske redskaber og mulighed for at gå i dybden med dit personlige lederskab. Herunder kan du folde modulbeskrivelserne ud og læse mere om lederuddannelsen.

 

Uddannelsens teoretiske fundament er systemisk og narrativ ledelse – teori, tænkning og metode. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Systemisk lederuddannelse giver metoder til:​

 • at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • ​at kunne bedrive systemisk ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • ​at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til systemisk ledelse både i teori og metode

Pris for systemisk lederuddannelse

18.000 kr. ekskl. moms inkl. undervisning, forplejning og litteratur.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig systemisk ledelse Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85jla@skolensputnik.dk
Leder Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Undervisere i systemisk ledelse

På systemisk lederuddannelse har du to gennemgående undervisere alle dage: autoriseret psykolog og ledelsesrådgiver Pia Laursen samt Master i Uddannelsesledelse og skolechef Jesper Larsen. Om eftermiddagene går vi tættere på din praksis og giver konkrete lederredskaber. Her inddrager vi gæsteundervisere med ekspertise i mentalisering, positionering, kommunikation og HR.

Jesper S. T. Larsen

Master i Uddannelsesledelse og områdechef i Skolen Sputnik

Efteruddannet i systemisk ledelse og familieterapi og med 15 års ledererfaring.

Systemisk lederuddannelse Pia Laursen

Pia Laursen

Autoriseret psykolog, ledelsescoach og supervisor

Systemisk uddannelse fra Milanoskolen. Specialist i systemisk ledelse.​
Har rådgivet ledere og undervist i ledelse i mere end 20 år.


Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemiske lederuddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​