Systemisk-narrativ uddannelse

En 1-årig efteruddannelse for ambitiøse lærere, pædagoger, socialrådgivere, vejledere og lignende faggrupper, der ønsker at styrke deres faglighed, refleksionsniveau og specialpædagogiske kompetencer.​

Du får på systemisk-narrativ efteruddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk-narrativ teori.
 • Evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode resultater for børn, unge og voksne med særlige behov, herunder målgrupper inden for AKT, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed.
 • Færdigheder til at opbygge relationer som et socialpædagogisk og behandlingsmæssigt redskab samt evne til at positionere dig i et team.
 • Indsigt i mentalisering som pædagogisk redskab.
 • Styrkede kompetencer til familiearbejde, statusmøder og netværksmøder.
 • Mulighed for at reflektere over din egen praksis og udvikle dig fagligt og personligt.
 • ​Netværk med andre engagerede fagfæller på specialområdet.

Vi forventer, at du forsøger at omsætte uddannelsens indhold i din dagligdag imellem de planlagte moduler for at få det fulde udbytte af den systemisk-narrative uddannelse.

Vi arbejder aktivt med learning transfer – at omsætte uddannelsen i praksis – og alle metoder tager udgangspunkt i praksis.​

Infomøde og inspirationsoplæg

Overvejer du, om den systemisk-narrative efteruddannelse er noget for dig?

Vi afholder et infomøde, hvor du kan møde underviserne og høre om uddannelsen. Samtidig vil der være en smagsprøve på undervisningen: et kort inspirationsoplæg om eksternalisering som begreb og eksternaliserende samtaler som metode V. Søren Bjørn Larsen, psykolog.

📅 Tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 14.30-16.00
📍 Kursuscenter Sputnik, Hejrevej 43, stuen, 2400 Kbh NV
💰 Gratis

Tilmeld dig infomødet her


Det siger tidligere deltagere >>>

Indhold

Den systemisk-narrative uddannelse er bygget op af seks moduler, som hver består af to sammenhængende kursusdage.

Modul 1: Systemisk og narrativ tænkning, metode og redskaber

Introduktion til de systemiske og narrative teorier. Vi tager et dyk ned i værktøjskassen og ser på de konkrete redskaber, vi kan hente fra den systemiske og narrative tradition, f.eks. narrative og eksternaliserende samtaler, bevidning og mange flere.

Modul 2: Narrative tilgange til relationsarbejde og familiearbejde

Vi tager et dyk ned i narrativ pædagogik og psykologi og arbejder med centrale narrative redskaber og deres betydning for relationsarbejde og familiearbejde. Vi kommer bl.a. omkring identitet og  fortælling, bevidning og eksternalisering. Herudover vil vi arbejde med narrativ og æstetisk dokumentation som inspirerende fremstillingsformer. Modulet indeholder desuden konkrete redskaber til familiebehandling med et narrativt afsæt.

Modul 3: Mentalisering

Vi arbejder med mentalisering, mentaliseringssvigt og pseudomentalisering, både hos målgruppen og os selv. Hvordan kan vi kvalificere vores arbejde ved at blive klogere på de mentale tilstande hos os selv og hinanden? Og hvordan trænes mentaliseringsevnen? Herudover ser vi på, hvordan mentalisering kobler sig til tilknytning. 

Modul 4: Positionering, teamforståelse og relationskompetence

Vi gennemgår begreber som metakompetence, positionering og domæneteori og laver øvelser med afsæt i begreberne.
Vi ser desuden på dynamikker i teams, selvledelse og gruppeledelse. Hvilke roller tager jeg selv i et team, og hvilke får jeg tildelt? Hvordan kan vi skabe forandringer i et team?
Vi kigger på adskillelsesevne, alenehedsevne og abstraktionsevne som grundlag for relationskompetence og beskæftiger os med den professionelle forholdemåde.

Modul 5: Diagnoseforståelse og inklusion

Forståelse af diagnosers påvirkning på samfundet og den enkelte. Hvordan kan vi arbejde med inklusion på både normal- og specialområdet? Hvilke redskaber kan vi benytte i samarbejdet med børn, unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbiditet?

Modul 6: Professionel identitet og forankring i praksis

Deltagerne arbejder med professionel identitet ud fra en narrativ forståelse. Vi ser på, hvad der har værdi for os som professionelle, og vi arbejder med ”at forholde os til, hvordan vi forholder os”. Temaet om professionel identitet trækker tråde tilbage til mentaliserings- og positioneringsbegreberne og styrker dermed det kritiske perspektiv på eget virke.

På den sidste uddannelsesdag bindes uddannelsens temaer sammen, og vi fejrer uddannelsens afslutning med et glas bobler.

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig. Kontakt leder Lene Holmgård på 41 78 31 01​, LHO@skolensputnik.dk

Specialpædagogik i praksis

​Vi tager udgangspunkt i din dagligdag og giver et boost til din faglighed. Konkrete cases, eksempler og nye redskaber kobles til systemisk og narrativ teori, og du får sprog til at reflektere over dine pædagogiske metoder. Det gennemgående kodeord for efteruddannelsen er praksisnær.

Mit professionelle og faglige niveau er blevet hævet, og jeg er blevet mere bevidst om, at der ikke bare er én sandhed, men at helhedsperspektivet er vigtigt. På den måde går uddannelsen også ind personligt og udvikler dig som menneske og lærer dig at se tingene på en anden måde.

– Michelle Kürstein, pædagog, Københavns Kommune og tidligere kursist.

Systemisk-narrativ uddannelsesramme

Det systemisk-narrative er uddannelsens teoretiske afsæt. Det betyder, at du får mulighed for at reflektere over og udfordre din egen praksis. Systemisk-narrativ uddannelse giver dig redskaber til:

 • ​at kunne skabe nye fortællinger om dig selv og din målgruppe
 • ​at kunne bedrive selvledelse i en lærende organisation
 • ​at kunne analysere din position og bruge den professionelt
 • ​at kunne se helheder og sammenhænge
 • ​at kunne analysere, opstille hypoteser og intervenere efter dem
 • ​at turde blive klogere på dine og andres valg og fravalg hver dag​

Artikel: Hvad er systemisk tænkning og narrativ pædagogik?

Form

Uddannelsen består af oplæg, diskussion, gruppearbejde og refleksion. Du bliver desuden tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.​

Undervejs på uddannelsen skriver du to mindre refleksionsopgaver, som hjælper med at omsætte uddannelsens begreber på konkrete cases.

For at bestå uddannelsen og modtage kursusbevis, skal du fremmøde på mindst 75 % af kursusdagene.

Hvem er systemisk-narrativ uddannelse for?

 • Lærere, herunder speciallærere, AKT-lærere og folkeskolelærere
 • Pædagoger, herunder socialpædagoger, inklusionspædagoger og skole- og fritidspædagoger
 • Socialrådgivere, vejledere, familierådgivere, sundhedspersonale og andre med interesse for specialområdet.

Se evt. også Pædagogisk lederuddannelse – en lederuddannelse med systemisk-narrativt afsæt. ​

Hvad får arbejdspladsen ud af at sende mig på systemisk-narrativ efteruddannelse?

 • Jeg får øget mit faglige niveau og evne til at reflektere over pædagogiske valg.
 • Jeg kan tilrettelægge en mere specialiseret indsats for brugerne af vores tilbud.
 • Jeg får ny viden om de mest almindelige diagnoser, som jeg kan dele med kollegerne.
 • Jeg får nye redskaber i det pædagogiske arbejde, som jeg kan dele med kollegerne.
 • Jeg får nye metoder til netværkssamarbejde og teamsamarbejde.
 • Jeg får mulighed for at arbejde med en case fra afdelingen i den afsluttende opgave.

Datoer

Systemisk-narrativ uddannelse udbydes 1-2 gange om året og løber over 6 moduler á 2 dage med ca. en måneds mellemrum.

Januar 2024 (dette hold er i gang)

 • Modul 1: d. 29.-30. januar 2024
 • Modul 2: d. 4.-5. marts 2024
 • Modul 3: 15.-16. april 2024
 • Modul 4: 27.-28. maj 2024
 • Modul 5: 19.-20. august 2024
 • Modul 6: 23.-24. september 2024

Alle kursusdage ligger på mandage og tirsdage.

September 2024

 • Modul 1: 9.-10. september 2024
 • Modul 2: 7.-8. oktober 2024
 • Modul 3: 11.-12. november 2024
 • Modul 4: 9.-10. december 2024
 • Modul 5: 20.-21. januar 2025
 • Modul 6: 24.-25. februar 2025

Marts 2025

 • Modul 1: d. 17.-18. marts 2025
 • Modul 2: d. 24.-25. april 2025
 • Modul 3: d. 19.-20. maj 2025
 • Modul 4: d. 19.-20. juni 2025
 • Modul 5: d. 18.-19. august 2025
 • Modul 6: d. 25.-26. september 2025

Kursussted

Uddannelsen foregår i vores kursuscenter i København:
Hejrevej 43, 2400 København NV.

Vi har kursister fra hele landet. Der er gratis parkering, og vi bor lige ved Nørrebro Station med S-tog og Metro.

Pris

18.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning alle dage samt mulighed for morgenmad fra kl. 8.30. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Ved behov er det muligt at opdele betalingen for uddannelsen i op til fire rater.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, er det muligt at afmelde uden beregning frem til 30 dage før kursusstart.

Kontakt

Vi ved, det kan være en stor beslutning at vælge efteruddannelse. Du er meget velkommen til at ringe til os med spørgsmål, eller hvis du blot er i tvivl om, hvorvidt systemisk-narrativ uddannelse er noget for dig. Ring til:

Du kan også komme til infomøde d. 7. maj og møde underviserne:

Læs mere og tilmeld dig infomødet her

Undervisere på systemisk-narrativ uddannelse

Psykolog Søren Bjørn Larsen underviser på systemisk-narrativ uddannelse

Søren Bjørn Larsen

Autoriseret psykolog (cand.psych) og arbejder som supervisor, underviser og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Søren er efteruddannet i narrativ teori og metode og har mange års erfaring med narrativ terapi, gruppeforløb og supervision. Han har desuden særlig faglig viden om psykiske lidelser, traume, stofbrug/misbrug og socio-emotionelle forstyrrelser.

Søren er sammen med Malik Alkendi gennemgående underviser og vært på uddannelsen.

Underviser systemisk narrativ uddannelse

Malik Alkendi

​Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse. Til daglig pædagogisk konsulent, VISO-specialist og leder i Sputnik.

Malik har læst pædagogisk filosofi på DPU og er ved at gennemføre en diplom i ledelse. Han er velfunderet i den systemisk-narrative tradition, særligt inden for positionering, teamforståelse og de systemisk-narrative grundbegreber.

Malik er sammen med Søren Bjørn Larsen gennemgående underviser og vært på uddannelsen og omsætter den teoretiske viden til praksisnære redskaber.

psykolog systemisk-narrativ uddannelse

Pia Laursen​

Pia Laursen er psykolog (cand.psych) og arbejder som supervisor, underviser og ledelsescoach.

Pia har en 3-årog systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen i Italien og er specialiseret i systemisk-narrativ teori og metode samt diagnosefeltet. ​

Du får fornøjelsen af Pia tre af modulerne, hvor hun underviser i systemisk-narrativ teori og metode, mentalisering og positionering.

 

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

9. september 2024

12 dage

17. marts 2025

12 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemisk-narrative efteruddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​