Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik – og passer fortsat godt på dine data
I Sputnik tager vi din databeskyttelse alvorligt. Denne politik fortæller dig, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

Dataansvarlig

Sputnik er dataansvarlig for indsamling og behandling af persondata.

Sputniks hovedadresse er Hejrevej 43, 2400 København NV.
Kontaktinformation: info@skolensputnik.dk.

Sputnik består af følgende ydelser:

 • ​Skolen Sputnik, CVR-nummer 27 43 81 48 og 31 89 00 71
 • ​Sputnik STU, CVR-nummer 31 88 81 66
 • ​Sputnikkollegiet, CVR-nummer 35 46 56 50, 35 39 04 80, 35 46 56 85 og 33 08 38 74
 • ​Kursuscenter Sputnik, CVR-nummer 35 41 46 73

Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din fakturaadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om en tilmelding og om din navigation på hjemmesiden.

​Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for at gennemføre en handling, fx tilmelding til et kursus.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • ​Når du tilmelder dig et kursus, en uddannelse eller en temaaften på www.kursuscentersputnik.dk
 • ​Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • ​Når du accepterer vores cookiepolitik på www.kursuscentersputnik.dk
 • ​Når du følger Sputnik på sociale medier som fx Facebook eller LinkedIn​

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • ​Tilmelding til et kursus, en temaaften eller en uddannelse
 • ​Administration af deltagerlister
 • ​Deltagelse i konkurrencer eller andre event*
 • ​Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tilbud på kurser*
 • I​ndsamling og evaluering af kursusanmeldelser
 • ​Oversigt over købshistorik
 • ​Statistik
 • ​Øvrige markedsføringstiltag*

*Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

​Kursuscenter Sputnik fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger, der kan identificere dig personligt. Ved hjælp af de indsamlede data opnår vi kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Som det er beskrevet i vores cookiepolitik anvender vi desuden data til at målrette annoncer på fx sociale medier. Se I cookiepolitikken, hvordan du kan afvise disse cookies. Vi sælger ikke information om vores brugeres brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Overladelse til databehandlere

Vi bruger Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console og Facebook til at analysere data og målrette annoncer. Vores hjemmeside administreres af Danaweb A/S, mens vores nyhedsbrevsmodul administreres af Ubivox Danmark, som derfor fungerer som databehandlere for os. Vi bruger i nogle tilfælde Surveymonkey og Finduddannelse.dk til evaluering af kurser.

​Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Kursuscenter Sputniks vegne og i overensstemmelse med Kursuscenter Sputniks instruks.

​I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Modtagere af personoplysninger uden for EU/EØS

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting (fx anbefalinger baseret på dine præferencer), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Visse databehandlere er etableret i USA: Google Analytics v/Google LLC., Microsoft Corporation, SurveyMonkey Inc, Facebook Inc.

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Sikkerhed

Kursuscenter Sputnik har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten. Endelig kan det nævnes, at der foretages logning af adgangsforsøg og at udveksling af personoplysninger internt i Kursuscenter Sputnik sker krypteret.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Kursuscenter Sputniks medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Kursuscenter Sputnik. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på LHO@skolensputnik.dk.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites eller YouTube. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens persondatapolitik samt andre relevante politikker.

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på LHO@skolensputnik.dk.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Derefter kan du også vælge at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Ikræfttræden

25. maj 2018.