Grundkursus i angst og psykiske lidelser │Kursus for fagfolk

Du kan tage Sputniks grundkursus i angst og psykiske lidelser både i København og Århus.

Et kursus for dig, der arbejder med mennesker med psykiatriske diagnoser og relaterede udfordringer.

Kurset giver dig viden om angst, OCD, borderline, skizofreni, selvskade og spiseforstyrrelse og nye metoder til din pædagogiske praksis.

Du bliver undervist af autoriserede psykologer med mangeårig erfaring fra praksis. Derfor vil du ikke kun blive præsenteret for ny viden, men også blive en del af et fælles reflekterende rum, hvor den nye viden om psykiske lidelser kan omsættes direkte i en kompleks hverdag.

Indhold på grundkursus i angst og psykiske lidelser

Sputniks kurser i psykiske lidelser løber over tre hele dage.

Dag 1: Angst, OCD og perspektiver på psykisk lidelse

På kursets første dag skaber vi en grundlæggende forståelsesramme omkring diagnosebegrebet og ser på, hvordan forskellige forståelser skaber forskellige handlemuligheder i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og relaterede udfordringer. Vi gennemgår konkrete metoder og får ny viden om angst og OCD. Vi ser blandt andet på, hvornår angsten står i forgrunden, hvornår den er diagnosticeret, og hvornår den fremstår som et symptom eller en belastningsreaktion. Kursusdagen kommer omkring:

 • Biomedicinsk, psykologisk og social forståelse af diagnoser, samt særlige opmærksomheder på identitet, sprog og socialisering.
 • Viden om angst og OCD.
 • Indblik i overordnede angstreaktioner og forskellige angsttyper (herunder generaliseret angst, socialfobi, panikangst og enkeltfobier).
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra kognitiv adfærdsterapi: Den kognitive diamant, undgåelsesadfærd, trusselsfokusering og eksponering.
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og unge voksne med angst og OCD.

Dag 2: Skizofreni, borderline og pædagogiske paradokser

På dag to på kursus i psykiske lidelser ser vi på psykosespektret med fokus på skizofreni og på  personlighedsforstyrrelse med fokus på emotionel ustabil af borderline-typen. Vi folder viden såvel som myter om skizofreni og borderline ud. Vi fordyber os i udfordringer og paradokser forbundet med at arbejde med diagnoser og komorbiditet i en pædagogisk hverdag, herunder blik for den professionelles egne reaktioner. Kursusdagen kommer omkring:

 • Viden om emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline-typen. Diagnostiske kriterier og særlige udfordringer i socialt samspil.
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og voksne med borderline.
 • Viden om skizofreni, herunder udvikling af skizofreni og psykotiske episoder.
 • Redskaber til at arbejde med unge og unge voksne med skizofreni.
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra mentaliseringsbaseret tilgang: Udvikling og understøttelse af mentaliseringsevne, perspektivskifte og følelsesregulering.

Dag 3: Spiseforstyrrelse og selvskade; mellem selvværd og samfund

På kursets tredje dag dykker vi ned i viden om og erfaringer med spiseforstyrrelse og selvskade. Vi fokuserer på forståelse af krop, selvværd og sociale fællesskaber og folder en forståelse af spiseforstyrrelse og selvskade som kontrol- og følelsesregulerende strategier ud. Vi introducerer redskaber fra ressourcefokuserede tilgange. Kursusdag 3 i psykiske lidelser kommer omkring:

 • Viden om spiseforstyrrelse og selvskade.
 • Hvordan kan vi tillægge mening til de selvdestruktive handlinger?
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse og selvskade.
 • Hvordan påvirkes vi som fagpersoner, når børn/unge/voksne er til fare for sig selv?
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra systemisk-narrativ tilgang med fokus på identitet, fællesskab, håb, mening og eksternalisering.
 • Ressource- og helhedsorienteret tilgang
 • Opsamling på kursets temaer.

Kursus i angst og psykiske lidelser afsluttes med kursusbevis.

Kursus i psykiske lidelserHvem er kurset for?

Kurset kan tages af alle fagpersoner, som arbejder med mennesker med psykiske lidelser og psykiatrinære udfordringer. Deltagerne på kurset er ofte pædagoger, lærere, sagsbehandlere, psykologer, sygeplejersker, sosu-assistenter, familiebehandlere og vejledere.

De fleste arbejder i socialpsykiatrien, på bo- og opholdssteder, dagbehandling og specialskole, familiehuse, STU og FGU, PPR og AKT-teams.

Tag på kursus i angst og psykiske lidelser i København eller Århus

Sputnik udbyder kursus i angst og psykiske lidelser i København og Århus.

 • Kurset i København foregår hos Kursuscenter Sputnik: Hejrevej 43, 2400 København NV.
 • Kurset i Århus foregår i lokaler hos Ecopark: Bautavej 1A, 8210 Århus V

Vi bor centralt i København NV lige ved Nørrebro Station og med gratis parkering.

I Århus er vi i lækre lokaler hos Ecopark i Århus V, også med gratis parkering.

Vores kursusdage starter kl. 9 og slutter kl. 15.

Der serveres morgenmad alle dage fra kl. 8.30 og der er frokost inkluderet i prisen.

Kursusdatoer

København:

 • September 2024 – Ledige pladser
  Onsdag d. 18. september kl. 9-15
  Torsdag d. 19. september kl. 9-15
  Fredag d. 20. september kl. 9-15

Århus:

 • Maj 2024 – Ledige pladser
  Tirsdag d. 14. maj kl. 9-15
  Onsdag d. 15. maj kl. 9-15
  Fredag d. 31. maj kl. 9-15
 • November 2024 – Ledige pladser
  Mandag d. 18. november kl. 9-15
  Tirsdag d. 19. november  kl. 9-15
  Onsdag d. 20. november kl. 9-15

Pris og rabatter

5.900 kr. ekskl. moms for tre kursusdage.

Ved flere tilmeldte fra samme arbejdsplads får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Underviser

Supervisor Anders Kirstein

Anders Bonderup Kirstein

Cand.psych. fra AAU i 2003. Autoriseret Psykolog siden 2010.

Har en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse for læger og psykologer på specialistniveau i
psykoterapi af psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Herudover efteruddannelse i  mentalisering, tilknytning og mægling.

Anders har 20 års erfaring som psykolog, herunder fra døgninstitution og klinisk praksis. Erfaren supervisor og underviser med omfattende formidlingserfaring.

Kommende kurser

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores kursus i angst og psykiske lidelser.

Leder af Kursuscenter Sputnik:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk