Kursus om traumer og belastningsreaktioner

Traumer og traumereaktioner er udbredte blandt børn, unge og voksne i udsatte positioner.
Få nyeste viden og hjælpsomme metoder på dette 2-dages kursus, hvor du er i selskab med autoriserede psykologer Anders Bonderup Kirstein og Søren Bjørn Larsen.

Kurset udbydes i København og Kolding.

Dit udbytte af traumekurset

 • Viden om typer af traumer, herunder tilknytnings- og udviklingstraumer.
 • En forståelse for, hvad traume er, og hvordan det påvirker børn, unge og voksne.
 • Indblik i typiske traumereaktioner, herunder ptsd og c-ptsd.
 • Praktiske tilgange og greb i forhold til en traumeinformeret pædagogisk praksis.
 • Inspiration til, hvordan du kan tale med traumatiserede børn, unge og voksne på en respektfuld og hjælpsom måde.
 • Indsigt i, hvordan du som fagperson selv kan blive berørt af gentagne traumefortællinger.

Kursus om traumer varer 2 kursusdage fra 9.00-15.00.

Dag 1: Viden om traumer og belastningsreaktioner

 • Traumeforståelse
  • En bio-psyko-social model til at forstå traumer.
  • Kort om traumer og belastningsreaktioner i ICD-11 diagnosesystemet.
  • Definitioner og typer af traumer.
  • Traumet som hændelse og traumet som reaktion.
  • PTSD og kompleks PTSD. PTSD-diagnoserne foldes ud.
  • Tilknytnings- og udviklingstraumer. Traumer efter seksuelle overgreb.
 • Traumereaktioner
  • Hukommelsesforstyrrelser og dissociationer
  • Belastningsreaktioner og traumesymptomer i form af angst, depression, selvskade, misbrug og psykose.
  • Oplevelser af mistillid i samarbejdet med den professionelle.
  • Oplevelser af skam og selvbebrejdelse.
  • Casearbejde om traumereaktioner.

Dag 2: Traumetilgange og metoder i pædagogisk praksis

 • Specialpædagogiske tilgange til traumer
  • STORM-modellen og mentaliserende blik på traumer.
  • Coping-strategier i forlængelse af traumatiske hændelser.
  • Indefra-perspektiver på oplevede traumer.
 • Hvordan kan vi tale om traumer?
  • Klassiske faldgruber i pædagogisk tilgang til traumer, og hvordan vi undgår dem.
  • Centrale opmærksomheder fra narrativ tilgang.
  • Eksempler på hvilke spørgsmål vi kan stille, og hvilke positioner vi kan lytte fra.
 • Hvordan påvirkes vi af at arbejde med traumer?
  • Sekundær og tertiær traumatisering
  • Belastningspsykologi

Kursus i traume og belastningsreaktioner afsluttes med kursusbevis.

Målgruppe for traumekursus

Omkring 50.000 mennesker i Danmark har ptsd-diagnosen eller kompleks ptsd (c-ptsd). Langt flere vurderes dog at have oplevet traumatiske hændelser og har derfor traumereaktioner som en del af deres symptombillede. Kurset beskæftiger sig med alle typer af traumer, herunder ptsd, kompleks ptsd, tilknytningstraumer og udviklingstraumer samt traumer efter seksuelle overgreb.

Kursus om traume henvender sig til fagpersoner. Måske arbejder du på opholdssted, bosted, krisecenter, sikret institution, familieafdeling, socialforvaltning, PPR, sundhedstilbud eller specialskole/uddannelse. Alle faggrupper er velkomne.

Se også: Grundkursus i angst og psykiske lidelser

Tag på traumekursus i København eller Kolding

 • København: Kursuscenter Sputnik, Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV.
 • Kolding: Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding.

Vores kursusdage starter kl. 9 og slutter kl. 15.
Der serveres morgenmad alle dage fra kl. 8.30, og der er fuld forplejning inkluderet i prisen.

Kursusdatoer

København:

 • August 2024– Ledige pladser
  29. august kl. 9-15
  30. august kl. 9-15

Kolding:

 • November 2024 – Ledige pladser
  7. november kl. 9-15
  8. november kl. 9-15

Pris og rabatter

3.800 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning.

Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10% rabat.​

Tilmeld dig traumekurset her 🞂🞂🞂

Ønsker du at booke kurset til din arbejdsplads?

Vi tilbyder også kursus i traume og belastningsreaktioner ‘ud af huset’.

Kurset kan tilpasses jeres ønsker og behov.

Kontakt leder af Kursuscenter Sputnik Lene Holst Holmgård for at høre nærmere:
T: 41 78 31 01, E: LHO@skolensputnik.dk​​

🚀 FAKTA: Hvad er et traume?

Et psykologisk traume er kort fortalt, “når både de indre og ydre ressourcer er utilstrækkelige til at håndtere en udefrakommende trussel” (van der Kolk, 1989). Traumer kan være:

 • Overvældende følelser af stærk frygt, hjælpeløshed, kontroltab og trussel om tilintetgørelse (i både fysisk og psykisk forstand).
 • En oplevelse/begivenhed, hvor vi lammes og overvældes.
 • Når vores evne til tilpasning og vores mestringsstrategier undergraves, og vi føler os hjælpeløse.
 • Brud på grænser, brud på vores forbindelse til andre eller til os selv.

Traumet er ikke defineret ved hændelsen i sig selv, men reaktionen hos den traumatiserede. De traumatiske symptomer opstår, når oplevelsen ikke bearbejdes eller forløses.

Undervisere i traume og belastningsreaktioner

Kursus om traumer underviser Anders Kirstein

Anders Bonderup Kirstein

Autoriseret Psykolog med en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse for læger og psykologer på specialistniveau i psykoterapi af psykoser og svære personlighedsforstyrrelser. Herudover efteruddannelse i  mentalisering, tilknytning og mægling.

Anders har 20 års erfaring som psykolog, herunder fra døgninstitution og klinisk praksis. Erfaren supervisor og underviser.

Underviser på kursus om traumer

Søren Bjørn Larsen

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om psykiske lidelser, traume, stofbrug/misbrug, systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede tilgange og metoder. Har en narrativ traumeuddannelse. Psykolog, underviser og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Underviser bl.a. på systemisk-narrativ efteruddannelse.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

29. august 2024 (Kbh)

2 dage 9-15

7. november 2024 (Kolding)

2 dage 9-15

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Har du spørgsmål vedr. kursus
i mentalisering for fagfolk?

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01 
LHO@skolensputnik.dk