skolefravær

4 beskyttende faktorer i samarbejdet omkring skolefravær

Der findes ikke en simpel forklaring på, hvad der udløser skolefravær. Vi kan dog, ud fra vores erfaring med skolefraværssager, pege på fire gennemgående faktorer som er vigtige i samarbejdet, når det kommer til at løse en skolefraværsproblematik:

 1. Fælles forståelse
 2. Fællesskabsanliggende
 3. Enighed og realisme
 4. Inddragelse af barnet

Sputnik har to skolefraværskonsulenter, som samtidig er VISO-specialister for Socialstyrelsen. Én af dem er Gunnar Dehn, som i videoen herunder fortæller mere om de fire beskyttende faktorer i samarbejdet omkring børn og unge med bekymrende skolefravær.

Du kan også scrolle længere ned på siden, hvis du foretrækker at læse om de fire faktorer i stedet.

 1. Fælles forståelse

  Jeg oplever alt for ofte, når jeg kommer ind i nogle sager, at der foregår en armlægning mellem hjemmet, skolen og evt. Socialforvaltningen. Armlægningen går på: hvem har retten til at definere barnets problematik, og hvordan løser vi det? Jeg ser det som en afgørende forudsætning for det gode samarbejde, at vi lytter til hinanden, så vi får nedbrudt de forskellige forståelser og i stedet får skabt en fælles forståelse for, hvad der er barnets problematik, og hvordan vi løser det.

 2. Fællesskabsanliggende

  Vi får ikke løst en skolefraværsproblematik alene som familie, skole eller myndighed. Det kræver derimod, at vi indgår i et fællesskab. Alle parter skal føle sig forpligtede og ansvarliggjorte ift. at skabe et samarbejde, hvor vi har roller og vi har opgaver, som vi skal levere på, for at skabe en udvikling for barnet.

 3. Enighed og realisme

  Der skal være enighed og realisme ift. hvor hurtigt en forandring kan finde sted for barnet. Jeg ser ofte, at en familie eller barnet selv oplever, at det vi arbejder på, ikke er realistisk. Derfor kan de forsvinde ud af det her fællesskabsanliggende.

 4. Inddragelse af barnet

  Det er enormt vigtigt, at barnet selv får lov at bidrage på egne præmisser og med sit indefra-perspektiv ift. hvordan vi løser problemet. Det er også vigtigt, at vi som voksne ikke regner med, at vi har løsningen, men går til dem som måske er eksperter på problematikken, hvilket oftest er barnet eller den unge selv.

Skolefravær har mange bagvedliggende årsager

Skolefravær er en kompleks og sammensat størrelse. Der kan sjældent peges på en enkelt årsag til, at et barn har meget fravær fra skolen. Af samme grund findes der ikke en universel løsning på skolefraværsproblematikker. Det kræver derimod en individuel og helhedsorienteret afdækning og indsats at komme bekymrende skolefravær til livs.

Nogle af de mest udbredte årsager til skolefravær omfatter:

 • Barnet mistrives i skolen
 • Barnet oplever mobning og drillerier
 • Barnet har svært ved at indgå i de rammer og krav, som et skolemiljø indebærer
 • Barnet har svært ved at følge med fagligt
 • Barnet oplever forandringer i skoledagen med nye lærere, kammerater der flytter eller uro i klassen
 • Barnet oplever problemer og uroligheder i hjemmet
 • Barnet oplever voldsomme livsbegivenheder såsom dødsfald eller alvorlig sygdom i nærmeste familie

Husk på: Skolefravær er barnets løsning på et problem

Skolefravær er et udtryk for, at barnet oplever ubehag ved at skulle i skole. Barnet begynder derfor at blive hjemme for at undgå det ubehag. Med andre ord: skolefravær er barnets reaktion på, at noget er svært.

Som fagpersoner skal vi gå på opdagelse i, hvilke faktorer der udløser skolefravær hos den enkelte. Hvilket problem (eller problemer) forsøger barnet eller den unge at løse gennem fraværsadfærden?

Det kræver, at vi ser hele vejen rundt om barnet eller den unge, dvs. inddrager skole, forældre, barnet selv og øvrige aktører.

Højt skolefravær er et udbredt problem i den danske folkeskole. Mere end 61.000 børn havde et fravær på over 10 % i skoleåret 2019/2020. Kilde: Børns Vilkår, 2023

Læs mere om skolefravær og skolevægring

Bliv klogere på et kursus