I Kursuscenter Sputnik udvider vi nu vores kursusudbud med kurser henvendt til psykologer. Vi lægger ud med et WISC-V-kursus, og vil løbende tilføje flere psykologkurser. WISC-V-kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen for psykologer af Dansk Psykolognævn.

Tilmeld kursus i WISC-V

Kursus i WISC-V

Formålet med kurset et at sætte deltageren i stand til at anvende WISC-V (og WPPSI-IV) på en nuanceret og specialiseret måde, herunder at kunne vælge de relevante indeks til rapportering.

Desuden vil deltageren blive i stand til, på baggrund af analyse af scoreforskelle, at danne hypoteser vedrørende specifikke kognitive vanskeligheder hos barnet.

Der stilles en række krav og anbefalinger for at deltage i kurset, f.eks.et vist kendskab til WISC-V samt testerfaring. Derudover er der fremmødekrav for alle 6 timer, for at kurset kan godkendes til specialistuddannelsen hos Dansk Psykologforening.

Om underviseren

Underviser på kurset er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi, Käte From.

Käte har været med til at testudvikle WISC-V og anbefales som underviser i WISC-V af Pearson Clinical, der forhandler WISC-V testskemaer i Danmark. Käte underviser desuden i Dansk Psykologforening (specialistuddannelsen) og på Specialpsykologuddannelsen i B & U Hovedforløb.

Hun er forfatter og medforfatter bl.a. til bøgerne “Den sårbare hjerne” (Dansk Psykologisk Forlag 2018), “Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme” (Dansk Psykologisk Forlag 2021) og “Eksekutive funktioner hos børn og unge” (Dansk Psykologisk Forlag 2015).

Pris og dato for kommende kursus

  • Pris: 2.100 kr. ekskl. moms
  • Kommende kursus: 10. marts 2023

Læs mere og book din plads på kurset her