Hos Kursuscenter Sputnik kan vi bistå med VISO-rådgivning i de allermest komplicerede sager på specialundervisningsområdet, og den rådgivning er 100 procent af modtagerne enten i høj grad eller meget høj grad tilfredse med, viser ny tilfredshedsundersøgelse fra Socialstyrelsen.

I de tungeste sager om angst, skolevægring, autisme eller udadreagerende adfærd, kan kommunerne kontakte Socialstyrelsens VISO-rådgivning for hjælp.

Kursuscenter Sputnik har vundet i alt tre VISO-udbud, og som udsendt for Socialstyrelsen tilbyder vi rådgivning og udredning i de særligt komplicerede sager.

Den rådgivning er modtagerne meget tilfredse med, viser resultatet af en ny tilfredshedsundersøgelse fra Socialstyrelsen.

Her har 100 procent angivet, at de enten i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med rådgivningen fra Kursuscenter Sputnik.

Kilde: Tilfredsundersøgelse (Socialstyrelsen, november 2021)

Derudover har alle respondenterne også angivet, at de vil anbefale et VISO-rådgivningsforløb gennem os til andre.

 

 

Vi er selvsagt meget stolte af det resultat, og vi sætter en ære i fortsat at udbrede vores viden på det specialpædagogiske område – både i konkrete rådgivningssager og i den nationale udviklingsgruppe vedrørende skolevægring under Socialstyrelsen.

Du kan læse mere om vores arbejde som VISO-leverandører her.