Supervision og sparring

Klik dig videre for at læse mere om de enkelte ydelser.

Supervision

– Book en supervision til teamet for at få nyt sprog for jeres praksis og blive opkvalificeret i de komplekse sager. Erfarne supervisorere, som anvender systemiske, narrative og mentaliseringsbaserede tilgange.​

Læs mere

Observation og sparring

– Har I brug for sparring ift. at inkludere og skabe rammer for elever med særlige behov?
Book en kombineret observation og faglig sparring fra en af Sputniks pædagogiske konsulenter.

Læs mere

Ledelsessparring

– Ledelsessparring er for dig, der arbejder med ledelse på skole- social- eller pædagogområdet. Sparringen kan både foregå individuelt og i ledelsesteams.

Læs mere