Observation og sparring

Har I brug for sparring ift. at inkludere og skabe rammer for elever med særlige behov?
Book en kombineret observation og faglig sparring fra en af Sputniks pædagogiske konsulenter.

Vi kommer ud til jer på skolen/fritidshjemmet/botilbuddet og er med i en klasse eller gruppe. Vi observerer typisk både undervisning og pauseaktiviteter. Observationen varer 1 time og følges op med 1 times sparring. Det er muligt at aftale andre formater, alt efter hvad der passer i jeres hverdag.

Vi bliver oftest booket til observation og faglig sparring på folkeskoler, fri- og efterskoler, specialskoler og gruppeordninger. Det er dog også muligt at få observation og sparring i fx fritidstilbud og botilbud.

Hvad siger vi til eleverne, når vi observerer?

Vi plejer at fortælle børnene/de unge, at vi kigger på skolen og undervisningen, fordi vi gerne vil lave den bedst mulige skole for dem. Derfor kigger vi på, hvordan lærerne underviser dem, og hvordan man skaber et godt miljø for børn og voksne.

Hvad siger vi til lærerne og pædagogerne?

Vi er med for at observere jeres ramme, jeres undervisning og jeres elevgruppe. Med udgangspunkt i diagnostisk forståelse, vil vi kigge på generelle ressourcer og sparre ift. til at bedrive undervisning for denne type elever, og samtidigt have særligt øje på de enkelte elevers ressourcer og adfærd.

Hvordan foregår sparringen?

Sparringen indeholder først en kort tilbagemelding på de umiddelbare observationer ift. undervisningen, strukturen og elevgruppen.

Herefter aftales det sammen med teamet, hvad fokus skal være for resten af sparringen. Det kan fx være redskaber og tilgange ift. struktur, kommunikation, motivation, planlægning og det sociale samspil. Det kan også være sparring på generelle udfordringer i elevgruppen eller hos enkelte elever.
Særlige fokuspunkter kan både aftales før observation/sparring eller undervejs i sparringen.

Ledte du efter supervision? Se her i stedet 🞂🞂🞂

Mulighed for opfølgning på observation og sparring

Hvis der er generelle temaer, som skolen/tilbuddet ønsker at dykke dybere ned i, kan observation og faglig sparring kombineres med et oplæg om fx specialundervisning, autisme, konflikthåndtering eller en supervision.

Pris

2 timers observation og sparring koster 3.000 kr. ekskl. moms
Det er muligt at købe et klippekort til 4×2 timer for 10.500 kr. ekskl. moms.

Der tillægges transportomkostninger efter statens kørselstakster.

Kontakt

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
Tlf. 41 78 31 01 / LHO@skolensputnik.dk

Hvem udfører sparring og observation?

Observation og faglig sparring udføres af pædagogiske konsulenter i Kursuscenter Sputnik. De er lærere, pædagoger og psykologer med mange års praksiserfaring fra skoleområdet, herunder med inklusion af børn og unge med autisme, ADHD og angst og med socialt udsatte børn og unge.

Sparring og observation Gunnar Dehn

Gunnar Dehn

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ og mentaliseringsbaseret metode. Særlig faglig viden om inklusion af børn og unge med autisme, ADHD, angst og skolefraværsproblematikker.

Marianne Nilsson

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik. Uddannet lærer, læsevejleder og kandidat i pædagogisk sociologi. Har desuden en systemisk-narrativ efteruddannelse og har mange års erfaring fra både det almene og specialiserede område, herunder som inklusionslærer.

Underviser fast på kurser i specialundervisningkonflikthåndteringautisme og angst. Rådgiver i sager om bekymrende skolefravær for Socialstyrelsen.

Anders Guldagger

Pædagogisk konsulent, supervisor og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse. Anders har 20 års erfaring med udsatte og sårbare børn og unge, heraf 14 år i ledelse.

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om
observation og sparring

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info om sparring og observation.

Leder af Kursuscenter Sputnik:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​