Supervision til autorisation

Kursuscenter Sputnik tilbyder supervision til autorisation for psykologer.

Aktuelt har vi åbne hold med plads til 2 psykologer i 40 timer med opstart i januar 2024, marts 2024 eller efter aftale.

Krav vedr. supervision til autorisation

 • Supervisor skal være autoriseret og have faglig kompetence inde for det, der superviseres i.
 • Som psykolog skal du modtage mindst 160 timers supervision for at opnå autorisation.
 • Ud af de 160 timer skal mindst 40 timer være ekstern supervision fra samme supervisor.
 • Ved grupper på to supervisander medregnes det faktiske timetal (40 timers supervision) til autorisation.

Indhold i supervisionen

Supervisionen er kognitivt og systemisk funderet og giver dermed både mulighed for at arbejde med et helhedsorienteret perspektiv og konkrete virksomme metoder, såvel som konkrete sager.

Vi tilrettelægger supervision til autorisation efter supervisandernes behov. Der vil være vægt på sagssupervision, men også tematiske indlæg og refleksion over egen praksis og arbejdsfeltet som ny psykolog.

Almindeligvis vil vi gennemgå følgende tematikker i et 40 timers supervisionsforløb til autorisation:

 • Sagssupervision og sagsgennemgang
 • Den børnepsykologiske undersøgelse
 • Behandlingsplanlægning og problemløsningsstrategier
 • Diagnoseforståelse og interventionsformer
 • Kognitive og systemiske forståelser og metoder
 • Refleksion over egen praksis

Supervisionen udføres af cand.psych.aut. Anders Rane Kaalund-Brok, som har mere end 10 års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og PPR. Han er særligt velfunderet i udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser hos børn og har kendskab til de mest gængse test og undersøgelsesmetoder. Der er fokus fokus på kognitiv og systemisk metode.

🚀 Book plads på næste hold vedr. supervision til autorisation🚀

Skriv til os for at høre om ledige pladser, og hvilke muligheder der er for dig.

Vi starter nyt supervisionshold til autorisation med 2 deltagere i 40 timer.
Opstart i november 2023 eller januar 2024 efter aftale med deltagerne.

🞂 Lene Holst Holmgård, Tlf. 41 78 31 01, Mail: LHO@skolensputnik.dk​​

Hvem kan deltage?

Kursuscenter Sputniks supervisionshold henvender sig til psykologer, der arbejder på børne- og ungeområdet, fx i PPR, dagbehandling, bosteder eller lignende. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, om du er i målgruppen.

Se også: supervision til personalegrupper🞂🞂🞂

Praktisk information

Supervision til autorisation udføres i Kursuscenter Sputniks lokaler i København NV.

Der planlægges med i alt 40 timer, der i udgangspunktet lægges som 3-4 timers moduler.
Datoerne fastlægges i samarbejde med supervisanderne. Vi forventer at mødes 10-12 gange i løbet af 6-8 måneder. Med opstart i november 2023 eller januar 2024, kan du dermed have fuldført den eksterne supervision til autorisation i sommeren 2024.

Pris

Pris pr. deltager ved to supervisander på et hold: 1000 kr. i timen.
Pris for to deltagere fra samme arbejdsplads, som udgør et hold: 1.700 kr. i timen (850 kr. pr. deltager).
Pris for individuel supervision: 1.400 kr. i timen

Supervision til autorisation er en momsfri ydelse.

Der udarbejdes en supervisionskontrakt på forløbet.

Kontakt vedr. supervision til autorisation

Leder af Kursuscenter Sputnik, Lene Holst Holmgård, LHO@skolensputnik.dk41 78 31 01

Hvem superviserer?

Underviser i masking og autisme

Anders Rane Kaalund-Brok

Cand.psych. fra KU i 2008. Autoriseret Psykolog siden 2011.

Har gennemført hovedparten af specialistuddannelsen som specialpsykolog og har mere end 10 års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og PPR.

Erfaren supervisor og vejleder. Stærk faglig viden om børn og unge med udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser og stærke faglige kompetencer inden for screening og udredning, test, kognitiv terapi og systemiske tilgange.

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om
supervision

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info om supervision til autorisation.

Leder af Kursuscenter Sputnik:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​