Supervision i København og på Sjælland

Kursuscenter Sputnik tilbyder psykologisk og pædagogisk supervision. Vores supervisorer er et erfarent tværfagligt team, som også alle er VISO-specialister for Socialstyrelsen.

Hvad er supervision?​

Supervision går ud på at kigge på sin egen praksis i et trygt rum i samarbejde med en erfaren supervisor,  som kan bidrage med hjælp til faglig refleksion, læring og udvikling.

Supervision opdeles i tre typer:

  • Sagssupervision, hvor man tager udgangspunkt i et enkelt barn/ung/borger. Supervisor hjælper med at udfolde sagens kompleksitet, og sammen med teamet skabes der hypoteser og aftales mulige pædagogiske strategier, som kan igangsættes efter supervisionen.
  • Tematisk supervision, hvor teamet ønsker input til at håndtere en generel problemstilling. Tematiske supervisioner kan fx omhandle kravundgående adfærd, sanseintegration, traume, angst, OCD, borderline eller andet.
  • Teamsupervision, hvor temaet for supervisionen er teamets samarbejde, arbejdsgange, mødeformer, positioner, mentalisering og dynamikker.

Hvis man tilknytter en fast ekstern supervisor fra Sputnik, er det muligt at veksle mellem supervisionsformerne i løbet af et fastlagt supervisionsforløb. Det er også muligt at booke enkeltstående supervisions-sessioner.

Se også: supervision til autorisation for psykologer🞂🞂🞂

Hvad kan I få ud af en supervision?​

Sputniks supervisorer er psykologer og lærere med systemisk-narrativ efteruddannelse og øvrig specialising. De arbejder som VISO-specialister for Socialstyrelsen og har mindst ti års erfaring inden for autisme, angst, psykiatrinære vanskeligheder, ADHD og socialt udsathed.

I vil derfor modtage supervision, der kan hjælpe jer med at:

  • Facilitere refleksion i teamet og se jeres praksis med nye øjne.
  • Få konkrete ideer til handlemuligheder i et felt, der kan virke fastlåst.
  • Få nyeste viden om diagnoser og metoder.
  • Få øje på dynamikker i personalegruppen og i arbejdet med målgruppen.
  • Styrke jeres fælles faglige sprog med udgangspunkt i systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede tilgange.

Supervisionen kan ved behov kombineres med et introduktionsoplæg om fx autisme, angst, skolevægring eller kravundgående adfærd.

Systemisk-narrativ supervision

Vi tilbyder supervision og pædagogisk sparring med udgangspunkt i systemisk-narrativ tænkning og metode. Vi benytter bl.a. supervisionsformen Reflekterende Teams fra den systemiske teori og Bevidning fra narrativ teori. Herudover har vi udviklet et redskab til kollegial supervision med navnet “Vejen til mentalisering”.

Læs mere om systemisk tænkning og narrativ pædagogik​

Supervision om autisme, ADHD, angst og bekymrende skolefravær

Vores supervisorer er specialiseret i udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) med komorbiditet til psykiske lidelser, herunder særligt angst. Vi har en omfattende teoretisk og praktisk viden om bekymrende skolefravær og superviserer også inden for dette tema. Relaterede temaer kan være specialundervisning, forældresamarbejde og familiebehandling, relationsarbejde og ensomhedsproblematikker.

Sådan foregår supervisionen

En supervision kan tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov, og det kan gøres enkeltvis eller i grupper. Supervisionen kan tilrettelægges som tematiseret forløb eller være enkeltstående.

Vi anbefaler, at hele teamet omkring den/de unge, som supervisionen drejer sig om, er til stede til supervisionen, for at få nye perspektiver og inspiration til at bundfælde sig hele vejen rundt.​

Temaet for supervisionen vælges af jer. Enten på forhånd eller i form af ‘det, der fylder lige nu’.

Supervisionen varer 2 eller 3 timer. Supervisor introducerer formen i starten af supervisionen og har ansvar for at facilitere den faglige refleksion.

Pris

To timers supervision: 3.800 kr. + transport
Tre timers supervision: 5.200 kr. + transport​

Priserne er ekskl. moms.

Vi har base i København, men udfører supervision på hele Sjælland.

Kontakt vedr. supervision

Leder af Kursuscenter Sputnik, Lene Holst Holmgård, LHO@skolensputnik.dk41 78 31 01

Supervisorer

Alle har erfaring med intern og ekstern supervision.

Psykolog Søren Bjørn Larsen

Søren Bjørn Larsen

Autoriseret psykolog, underviser og supervisor i Kursuscenter Sputnik.

VISO-specialist for Socialstyrelsen.

Erfaren supervisor og gruppeleder. Særlig faglig viden om narrative tilgange, psykiske vanskeligheder, socialt udsatte, stofbrug og misbrug og herudover erfaring med udviklingsforstyrrelser.

(Søren har pt. lukket for tilgang af nye faste forløb)

Niels Brahtz Westh

Underviser, supervisor og VISO-specialist. Til daglig afdelingsleder på Skolen Sputniks dagbehandlingstilbud for børn og unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.

Efteruddannet i såvel systemisk og narrativ teori og metode som i ledelse.

Specialiseret i udsatte børn, unge og unge voksne, herunder særlig faglig viden om konfliktfyldte relationer, socio-emotionelle forstyrrelse og ADHD. Udfører supervision med udgangspunkt i bl.a. positionering, domæneteori, dynamikforståelser og systemisk-narrative tilgange.

Anders Guldagger

Pædagogisk konsulent, supervisor og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Har en systemisk-narrativ efteruddannelse og er ved at gennemføre en Diplomuddannelse i Ledelse.
Anders har 20 års erfaring med udsatte og sårbare børn og unge, heraf 14 år i ledelse.

Specialiseret i autisme, psykisk sårbarhed og skolefraværsproblematikker og udfører supervision på skoler, botilbud m.v. inden for disse tematikker.

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om
supervision

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info om supervision.

Leder af Kursuscenter Sputnik:

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​