Low Arousal

Low Arousal og konflikthåndtering

Effektive metoder til konflikthåndtering i en pædagogisk kontekst Af pædagogisk konsulent Marianne Nilsson og leder Lene Holst Holmgård, Kursuscenter Sputnik. Når følelsesintensiteten går op, går mentaliseringsevnen ned. Det betyder, at børn og unge i høj arousal kan have svært ved at regulere egne følelser og adfærd, og det skal vi som pædagogisk personale hjælpe dem […]

Pædagogisk bagdør│Månedens redskab

Hvad er en pædagogisk bagdør? En bagdør er et pædagogisk redskab, der kan være med til at forebygge konfliktsituationer, fordi barnet/den unge får mulighed for at forlade svære situationer på en god måde. Redskabet har god effekt hos børn og unge med særlige behov fx autisme og/eller ADHD. En gensidig aftale En bagdør er en […]