Masking hos børn og unge
Temaaftenen er afholdt, og det er ikke længere muligt at tilmelde sig.
Dato og tid: Torsdag den 19. maj 2022, kl. 16-18
Sted: Skolen Sputnik Hillerød, Sdr. Jernbanevej 13, 3400 Hillerød
Forplejning: Kaffe, te og kage
Pris: Gratis
Denne temaaften er for forældre og pårørende. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få besked som den første, når vi udbyder nye temaaftener for hhv. forældre og fagfolk.

Indhold på temaaftenen

Masking er en kompenserende strategi, som børn og unge med autisme kan anvende for at tilpasse sig deres omgivelser. Ved masking fremstår børn og unge med autisme ofte med et større socialt og personligt overskud, end de egentlig har, når de er i skole, i fritidsaktivitet eller sammen med venner. Overkompensationen kan være hård og energikrævende.

Masking har i flere år været et anvendt begreb i den amerikanske autismeverden og er først de senere år kommet til Danmark.

På oplægget om masking vil autoriseret psykolog Anders Rane Kaalund-Brok komme omkring:

  • Kopiadfærd og grundlæggende ønske om at være social.
  • Hvordan kan vi forstå masking, og hvordan kan vi tale om det?
  • Eksempler på forskellige typer af masking.
  • Masking som måde at deltage i fællesskabet og som strategi til at undgå at vise sine udfordringer.
  • Hvornår er strategien hensigtsmæssig, og hvornår er den uhensigtsmæssig?

Oplægsholder

Anders Rane Kaalund-Brok er autoriseret psykolog med særlig faglig viden om autisme og psykiske lidelser. Han har mange års erfaring fra psykiatrien og PPR og er til daglig psykolog i Skolen Sputnik.

Om Sputnik

Skolen Sputnik tilbyder dagbehandling til børn og unge med autisme, ADHD, psykiske vanskeligheder og skolevægring. Vi har otte afdelinger i Hillerød, København, Gentofte, Rødovre og Greve. Denne temaaften afholdes hos Skolen Sputnik og Sputnik STU i Hillerød. Se mere på www.skolensputnik.dk