Didaktik og klasseledelse

NYT: Video om didaktik & klasseledelse

Didaktik og klasseledelse – 3 temaer for tryghed i læringsrummet Kursuscenter Sputnik udbyder kursus i specialundervisning og specialdidaktik, hvor du kan få inspiration og nye metoder til klasseledelse, undervisningsdifferentiering og didaktiske tilgange. I videoen herunder, kan du høre pædagogisk konsulent og VISO-specialist Marianne Nilsson pege på tre tematikker som fundament for en klasseledelse, der skaber […]

NYT: Kursuspakker, som kan bookes til arbejdspladsen

Skal vi stå for jeres interne efteruddannelse i 2024? Vi har sammensat fire kursuspakker, der adresserer relevante emner og kompetencer inden for forskellige områder – fra mentalisering og traume til systemiske tilgange og håndtering af psykiske lidelser. Kursuspakkerne tilbyder den nyeste viden og praktiske redskaber til at styrke jeres medarbejderes færdigheder. Få tilsendt en pdf […]

Infomøde om systemisk-narrativ efteruddannelse – med gratis inspirationsoplæg

Skal du efteruddannes i 2024 eller 2025? Kom til infomøde om systemisk-narrativ efteruddannelse og få samtidig et inspirationsoplæg om eksternalisering. Det kan være en stor beslutning at vælge pædagogisk efteruddannelse. Vi giver dig derfor mulighed for at møde underviserne og høre om uddannelsen. Samtidig vil der være en smagsprøve på undervisningen: et kort inspirationsoplæg om […]

Metodeforløb om autisme, ADHD og udviklingshæmning

Uddrag fra artikel fra Københavns Kommune.   Et hold af faste medarbejdere fra Københavns Kommunes Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) har netop afsluttet ”Metodeforløb om neuroudviklingsforstyrrelser og komorbiditet”. En af idéhaverne bag uddannelsen er Trine Isling Hansen, socialfaglig konsulent i CAS. Hun fortæller, hvorfor de i centeret så et behov for netop denne uddannelse. ”Det hele […]

Nyt: Supervision til autorisation

Nu kan du som psykolog få et eksternt supervisionsforløb til din autorisation hos Kursuscenter Sputnik. Supervisionen udføres af erfarne autoriserede psykologer og supervisorer og lever op til Dansk Psykologforenings krav til ekstern supervision til autorisation. Supervisorer Cand.psych.aut. Anders Bonderup Kirstein. 20 års erfaring som psykolog, herunder fra døgninstitution, privat praksis og fra center med fokus […]

Hvordan går det Sputniks børn og unge?

Velkommen til fjerde udgave af Sputnikrapporten 🚀   Sputnik udgiver hvert år Sputnikrapporten. Her samler vi et overblik over de vigtigste data og indsatsområder fra året der gik på tværs af Sputniks fire segmenter – herunder: 👨‍🚒 81 elever i praktik fra Skolen Sputnik 👩‍🔬 94 STU-studerende i praktik 🏠 12 ud af 14 beboere […]

Low Arousal

Low Arousal og konflikthåndtering

Effektive metoder til konflikthåndtering i en pædagogisk kontekst Af pædagogisk konsulent Marianne Nilsson og leder Lene Holst Holmgård, Kursuscenter Sputnik. Når følelsesintensiteten går op, går mentaliseringsevnen ned. Det betyder, at børn og unge i høj arousal kan have svært ved at regulere egne følelser og adfærd, og det skal vi som pædagogisk personale hjælpe dem […]

Konflikthåndteringskursus

Konflikthåndteringskursus

Vil du lære at tackle konflikter professionelt og konstruktivt? Sputniks konflikthåndteringskursus for fagfolk er designet til at ruste dig med de nødvendige færdigheder og redskaber til effektivt at forebygge og håndtere konflikter blandt børn og unge. Et konflikthåndteringskursus giver viden om konfliktens natur og konkrete redskaber til at håndtere konflikter i skolen, fritidsklubben, på bostedet, […]

Pædagogisk bagdør│Månedens redskab

Hvad er en pædagogisk bagdør? En bagdør er et pædagogisk redskab, der kan være med til at forebygge konfliktsituationer, fordi barnet/den unge får mulighed for at forlade svære situationer på en god måde. Redskabet har god effekt hos børn og unge med særlige behov fx autisme og/eller ADHD. En gensidig aftale En bagdør er en […]

Masking hos børn og unge

Temaaften: Masking hos børn og unge med autisme

Dato og tid: Torsdag den 8. juni 2023, kl. 16-19 Sted: Sputnik STU, Svanevej 14, 2400 Kbh NV. Forplejning: Kaffe, te og aftensmad Pris: Gratis Pladser: Ikke flere ledige pladser Alle 100 billetter til denne temaaften blev afsat på to en halv time. Du har mulighed for at skrive dig på venteliste. OBS: Vi opkræver et no show-gebyr på […]