Specialistkurser for psykologer

I Kursuscenter Sputnik udvider vi nu vores kursusudbud med kurser henvendt til psykologer. Vi lægger ud med et WISC-V-kursus, og vil løbende tilføje flere psykologkurser. WISC-V-kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen for psykologer af Dansk Psykolognævn. Kursus i WISC-V Formålet med kurset et at sætte deltageren i stand til at anvende WISC-V (og WPPSI-IV) på en nuanceret […]

Den kognitive diamant

I denne artikel sætter vi spot på den kognitive diamant. En model, som er særlig anvendelig i sager om børn og unge med angstproblematikker. Læs med og få svar på hvad den kognitive diamant er, og hvordan du kan anvende den i pædagogisk praksis.  Vil du dykke mere ned i angstfeltet generelt, så tjek vores kurser: […]

voksenskift adhd autisme

VOKSENSKIFT​│Månedens redskab

Hvad er et voksenskift? Et voksenskift er et greb, man kan bruge, når situationen er fastlåst, og relationen ikke kan benyttes til at opløse det fastlåste. Her kan der komme en anden voksen ind og overtage situation, hvorved der samtidig sker en afledning. Tre forskellige situationer, hvor et voksenskift kan anvendes: • Barnet/den unge kan […]

Dagshjælperen​│Månedens redskab

Struktur på dagen Dagshjælperen er et pædagogisk redskab til at få struktur og forudsigelighed på dagen, og derfor er den særligt effektiv for børn og unge med autisme og ADHD. Samtidig tager dagshjælperen hensyn til barnets dagsform og giver mulighed for at tage særlige hensyn på dage, hvor barnets overskud er lille. Dagshjælperen som pædagogisk […]

Narrativ ledelse i praksis

Af områdechef og Master i uddannelsesledelse Jesper Larsen og Leder af Kursuscenter Sputnik Lene Holst Holmgård. ”I det narrative kan vi kun tale om det positive”, ”Du skal bare fortælle en anden historie om dig selv” og ikke mindst ”Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom”. Sætninger som disse har givet den […]

Stor tilfredshed med Sputniks VISO-rådgivningsforløb

Hos Kursuscenter Sputnik kan vi bistå med VISO-rådgivning i de allermest komplicerede sager på specialundervisningsområdet, og den rådgivning er 100 procent af modtagerne enten i høj grad eller meget høj grad tilfredse med, viser ny tilfredshedsundersøgelse fra Socialstyrelsen. I de tungeste sager om angst, skolevægring, autisme eller udadreagerende adfærd, kan kommunerne kontakte Socialstyrelsens VISO-rådgivning for […]

Husker du at se bagom adfærden?

“Hun vil bare have opmærksomhed.” Når vi beskriver adfærd i stedet for at være nysgerrig på hensigten bag den, kommer vi til at pseudomentalisere. Få her de bedste råd til at undgå at falde i pseudomentaliseringsfælden. Mentalisering handler om at være nysgerrig på, hvorfor andre har den adfærd, de har. Men når man har med […]

Motivationskvadratet│Månedens redskab​

Motivationskvadratet giver dig en forståelse af, hvordan du understøtter et menneskes motivation. Det er derfor et nyttigt redskab for alle, der arbejder med at få det optimale frem i mennesker – hvad enten du er leder eller arbejder med et barn, der er udfordret.  Hvordan motiverer du dine medarbejderes arbejdsglæde? Eller hvordan motiverer du et barn […]