voksenskift adhd autisme

Hvad er et voksenskift? Et voksenskift er et greb, man kan bruge, når situationen er fastlåst, og relationen ikke kan benyttes til at opløse det fastlåste. Her kan der komme en anden voksen ind og overtage situation, hvorved der samtidig sker en afledning.

Tre forskellige situationer, hvor et voksenskift kan anvendes:

• Barnet/den unge kan være fastlåst i en relation.
• Barnet/den unge kan være fastlåst i en situation.
• Den voksne kan være løbet tør for positioneringsmuligheder og bliver nødt til at adskille sig for at repositionere sig.

Download månedens redskab som pdf

Afledninger

Ofte kan det være en god ide at lade voksenskiftet følges ad med en afledning, da børn og unge
i affekt ikke kan bearbejde eller forklare en situation, mens den står på.

Handlinger, der kan aflede:

• Skifte kontekst/lokale.
• Gå eller køre en tur.
• Aflede med mad eller særinteresser, fx musik.
• Emneskift, fx ”har du hørt, at…” eller ”fortæl mig om…”
• Inddrage andre for at skabe en hensigtsmæssig forstyrrelse

🚀 Arbejder du med børn og unge med ADHD?

Så er vores populære grundkursus i ADHD for dig. Et to-dages kursus, der giver dig grundlæggende viden om ADHD og komorbide tilstande (krydsdiagnoser) og redskaber til din faglige praksis. Kurset udbydes i København og Århus.

Læs mere og tilmeld dig Sputniks grundkursus i ADHD her >>>

Download månedens redskab

Månedens redskab er redskab nr. 17 i Sputniks Redskabskatalog – en socialpædagogisk værktøjskasse med i alt 20 redskaber. Klik på billedet for at downloade månedens redskab som pdf.

Vil du læse mere om Sputniks Redskabskatalog – klik her >>>

voksenskift autisme adhd