Pædagogisk lederuddannelse

OBS: Vores kommende hold (2023) er fuldt booket. Hvis du vil have besked, når vi har datoerne på plads for hold 2024, kan du skrive dig på interesselisten (scroll lidt længere ned på siden).

For dig, der ønsker en grunduddannelse i pædagogisk ledelse. Du får ny viden, konkrete ledelsesredskaber og et netværk af ligesindede at dele dine refleksioner om ledelse med.

Du bliver undervist af Master i Uddannelsesledelse Jesper S. T. Larsen og autoriseret psykolog og ledelsesrådgiver Pia Laursen.

Du får på pædagogisk lederuddannelse:

 • En grunduddannelse i ledelse, der klæder dig på til at lede pædagogisk personale i skole, botilbud, ungdomsuddannelse, daginstitution og sociale tilbud.
 • Små hold, der giver mulighed for at arbejde med din personlige lederpraksis.
 • Konkrete lederredskaber, du kan benytte allerede dagen efter.
 • Ny, dansk ledelseslitteratur – bl.a. får du bogen ”Systemisk ledelse. Teori og praksis”
 • Et tæt fagligt ledernetværk inden for pædagogisk ledelse.
 • Uddannelsesbevis for Pædagogisk lederuddannelse, der dokumenterer dine lederkompetencer.

Tak for et fantastisk godt forløb. Pia er formidabel og inviterer os med på en spændende og udfordrende måde. Jesper er en god tovholder på kurset, sikke en behagelig atmosfære, som skaber en god ramme for, at det hele går op i en højere enhed. Alle begreber, vi har gennemgået, er brugbare i praksis som souschef.
– Camilla, souschef i Frederiksberg Kommune, tidl. deltager på Pædagogisk lederuddannelse.

Interesseliste: Pædagogisk Lederuddannelse

Udfyld navn og e-mail, hvis du vil have besked, når vi er klar med datoerne for næste hold (2024).

pædagogisk lederuddannelse

Indhold på uddannelsen

Pædagogisk lederuddannelse består af 8 kursusdage med ca. en måneds mellemrum. Du bliver tilknyttet en netværksgruppe med mulighed for sparring, besøg og inspiration imellem kursusdagene.

Dag 1: Strategisk ledelse af pædagogiske organisationer

 • Viden om systemisk og narrativ ledelse.
 • Evne til metatænkning om ledelse.
 • Min organisations narrativer og mit ledernarrativ.
 • Ledelseskommunikation
 • Dagens redskab: Min personlige kommunikationsstil.

Dag 2: Den bestemmende og den coachende leder

 • At være leder og at bedrive ledelse
 • Min personlige ledelsesstil og inspiration til andre ledelsesstile
 • Symmetri og asymmetri i ledelse
 • Fra kollega til leder: positioneringsøvelser
 • Dagens redskab: Hvem taler jeg til, og hvor taler jeg fra?

Dag 3:  Fornuft og følelse i pædagogisk ledelse

 • Autentisk ledelse og strategiske ledervalg
 • Evne til at bruge følelser som redskab i ledelse
 • De 3 A’er: psykologiske egenskaber i lederrollen
 • Mentaliseringsbaseret pædagogisk ledelse
 • Dagens redskab: Vejen til mentalisering

Dag 4: Teamledelse og mødeledelse

 • Teamtyper og lederpositioner
 • Skjulte og udtalte hierarkier i teams
 • Introduktion til konsensuskvadratet
 • Tilgange til mødefacilitering, der inddrager forskellige medarbejdertyper
 • Dagens redskab: BEREIN-modellen til mødeledelse

Dag 5: Ledelse i kompleksitet

 • Det øvre, nedre, ydre og indre krydspres i pædagogisk ledelse
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Hvordan reagerer jeg selv under pres?
 • Afgrænsning af lederopgaven
 • Dagens redskab: kortlægning af mit krydspres

Dag 6: Det personlige lederskab

 • Ledelse mellem tillid og tydelighed
 • Evne til at navigere i forhandlinger om præmisser og vilkår
 • Dobbeltlytning i medarbejdersamtaler
 • Introduktion til Ledsagelsesledelse
 • Dagens redskab: Mit personlige lederskab

Dag 7: Medarbejderudvikling, MUS og svære samtaler

 • Anerkendelse og bevidning af pædagogisk personale
 • Den pædagogiske leders rolle: fra fagspecialist til leder
 • MUS: Organisationens eller medarbejderens samtale?
 • Dagens redskab: Casearbejde om den svære samtale

Imellem kursusdag 7 og 8 på Pædagogisk Lederuddannelse afleverer netværksgruppen en synopsis, som danner grundlag for fremlæggelsen den sidste dag.

Dag 8: Fælles pædagogisk sprog om ledelse

 • Et tydeligt sprog for dine ledelsesmæssige valg.
 • Opsamling på den pædagogiske lederuddannelses centrale begreber
 • Fremlæggelser af synopser fra netværksgrupperne.
 • Afslutning med bobler og tapas og uddeling af kursusbeviser.

Lederuddannelsens teoretiske og praktiske afsæt

Vi tager udgangspunkt i klassiske ledelsesteorier fra den systemiske tænkning og narrative pædagogik og kombinerer dem med nyeste viden om mentaliseringsbaseret ledelse og moderne ledelsesteori.

Formiddagene på Pædagogisk lederuddannelse har et teoretisk afsæt, mens eftermiddagene giver konkrete praksisredskaber. Du får mulighed for at tage din egen lederpraksis med og få sparring på den i et fortroligt rum.

Uddannelsen var konkret og praksisnær, uden at være højtflyvende. Stemningen har været god hele vejen igennem.

– Ditte Marie Thejsen, Skoleleder, tidl. deltager på Pædagogisk lederuddannelse.

Netværksgrupper og opgaver

På Pædagogisk lederuddannelse får du en netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag. Lederuddannelsen afslutter med en synopsis på 3-5 sider med en praksis-case, som skrives og fremlægges af netværksgruppen.

Du får herefter et uddannelsesbevis for at have gennemført Pædagogisk Lederuddannelse.

Hvem deltager på Pædagogisk lederuddannelse?

Vores deltagere er skoleledere, ledere af pædagogiske og sociale tilbud, souschefer, teamledere og koordinatorer. Der er også enkelte deltagere, som er på vej i ledelse og tager uddannelsen som et skridt på vejen mod drømmejobbet.

Søger du en skolelederuddannelse eller en lederuddannelse for pædagoger, vil denne uddannelse derfor være som skræddersyet til dig.

Pædagogisk lederuddannelse har bl.a. haft kursister fra disse arbejdspladser:

Pædagogisk lederuddannelse deltagere

Optagelseskrav

For at deltage på Pædagogisk lederuddannelse skal du som minimum have en bacheloruddannelse i et pædagogisk fag (lærer, pædagog, socialrådgiver eller tilsvarende) og mindst 2 års erhvervserfaring fra praksis. Det er ikke et krav, at du har lederansvar. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om evt. dispensation.

Din grundbog på Pædagogisk lederuddannelse

Som deltager på Pædagogisk lederuddannelse får du bogen Lederen mellem tvivl og handlekraft – om de menneskelige modsætningsforhold og paradokser, der er på spil i rollen som leder.

Bogen indgår som grundbog på uddannelsen, og flere kapitler herfra vil indgå i litteraturlisten. Du vil få bogen udleveret på din første dag på uddannelsen.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Tid og sted for Pædagogisk lederuddannelse

Pædagogisk lederuddannelse er ​8 kursusdage med ca. en måneds mellemrum. Lederuddannelsen foregår hos Kursuscenter Sputnik i København NV. Lige ved Nørrebro Station og med gratis parkering på egen parkeringsplads.

Næste hold på lederuddannelsen starter til marts 2023.

Datoer 2023

FULDT BOOKET

 • Torsdag d. 23. marts 2023
 • Tirsdag d. 25. april 2023
 • Torsdag d. 25. maj 2023
 • Tirsdag d. 20. juni 2023
 • Torsdag d. 17. august 2023
 • Tirsdag d. 19. september 2023
 • Torsdag d. 26. oktober 2023
 • Tirsdag d. 28. november 2023

Pris for pædagogisk lederuddannelse

18.000 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. undervisning, forplejning og litteratur.
Ved flere tilmeldte til Pædagogisk lederuddannelse fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig for pædagogisk lederuddannelse
Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85jla@skolensputnik.dk

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Vi tager gerne en snak om, hvad lederuddannelsen kunne være for dig! ​

Undervisere på pædagogisk lederuddannelse

Jesper S. T. Larsen

Uddannet lærer og Master i Uddannelsesledelse. Efteruddannelse i systemisk ledelse og familieterapi. Jesper har 20 års ledererfaring fra pædagogisk praksis. Uddannelsesansvarlig på pædagogisk lederuddannelse.

Pædagogisk lederuddannelse Pia Laursen

Pia Laursen

Autoriseret psykolog, ledelsescoach og supervisor. Systemisk efteruddannelse fra Milanoskolen.
Pia har rådgivet ledere og undervist i pædagogisk ledelse i mere end 20 år. Hun underviser fast på Pædagogisk lederuddannelse.


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

Marts 2023

8 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig pædagogisk lederuddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​