Grundkursus i mentalisering​ for fagfolk

På Sputniks mentaliseringskursus får du viden om og forståelse for mentaliseringsbegrebet samt redskaber til at styrke mentaliseringsevnen hos dig selv og dem, du arbejder med.

Mentalisering er en grundlæggende menneskelig kompetence, der er relevant uanset hvilken målgruppe, du arbejder med. Det handler om at forstå dig selv og andre ud fra mentale tilstande og er en forudsætning for følelsesregulering. Når du som fagprofessionel får sprog for og bliver bevidst om din egen mentaliseringsproces, bliver du dygtigere til dit arbejde, da det skærper din professionalisme i vanskelige situationer.

Gennem mentaliseringskurset vil du blive præsenteret for en række praktiske, pædagogiske handlemuligheder som giver dig mulighed for at anvende en mentaliseringsrettet pædagogik.

Begge kursusdage vil bestå af oplæg, fælles dialog og refleksioner såvel som praktiske øvelser.

Indhold på mentaliseringskursus

Kurset er et grundkursus i mentalisering og varer to kursusdage fra 9.00-15.00.

Dag 1:

 • Viden om mentalisering som pædagogisk tilgang
  • Historie, udvikling og grundbegreber.
  • Mentaliseringsdimensionerne foldes ud; selv/anden, følelse/tanke, indre/ydre, automatisk/kontrolleret.
  • At lære at mentalisere: udviklingspsykologisk blik på mentalisering.
  • Forskellige forudsætninger for mentalisering – fra autisme til traume.
 •  Den mentaliserende holdning
  • Hvorfor mentalisere – at se bag om adfærd og håndtere svære følelser.
  • Mentaliserende blik for ståsteder – position, funktion og krydspres.
  • Mentalisering i relationen: ÅBENT-modellen.
  • Epistemisk tillid: at skabe tryghed, tilladelse og relevans i samarbejdet med det enkelte menneske.
 • Helhedsorienteret mentalisering
  • Mentaliseringens niveauer – grundlæggende og situationelle stressorer. Ressourcer.
  • At skabe et mentaliserende miljø – nysgerrighed, aktivitet, fællesskab.

Dag 2:

 • Mentaliseringssvigt
  • Tre typer af mentaliseringssvigt: forestillingsmodus, ækvivalensmodus, teleologisk modus.
  • At arbejde med mentaliseringssvigt; egne mærkninger som kompas, affektsmitte og -regulering.
  • Mentaliseringssvigt i hverdagen – eksempler, refleksion og dialog. 
 • Mentaliserende greb
  • Præsentation af supplerende mentaliserende redskaber i pædagogisk praksis.
  • Systemiske og narrative opmærksomheder.
 • Kollegial mentalisering
  •  Pseudomentalisering: forråelse, skråsikkerhed og tvivl.
  • Vejen til mentalisering – redskab til selvmentalisering og kollegial sparring.
  • Forskellighed som katalysator for mentalisering.

Udbytte af mentaliseringskurset

 • Viden om mentaliseringsevnen og forståelse af de forskellige mentalieringsdimensioner.
 • Input til at skabe et mentaliserende miljø med fokus på fællesskaber.
 • Sprog for mentaliserende tilgange i den pædagogiske hverdag.
 • Evne til at arbejde med perspektivskifte og følelsesregulering.
 • Tilgange til at træne mentaliseringsevnen hos dig selv og din målgruppe.
 • Konkrete redskaber, modeller og spørgeteknikker som du kan bringe i spil allerede dagen efter kurset.

​Hvem deltager på kursus i mentalisering?

På kurset vil du møde lærere, pædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre fagfolk, som arbejder med børn, unge og voksne på special- eller normalområdet. De er (ligesom dig?) nysgerrige på, hvad viden om mentalisering kan betyde for deres arbejde, og de tør kigge kritisk på deres egen faglighed.

Se også: Kursus i mentalisering for forældre og pårørende

Kommende kursusdatoer: mentaliseringskursus

April 2023:

27.-28. april 2023 i København. Begge dage kl. 9.00-15.00

Oktober 2023:

5.-6. oktober 2023 i København. Begge dage kl. 9.00-15.00

Tilmeld dig her

Sted og pris for mentaliseringskursus

 • Kursuscenter Sputnik på Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV
 • 3.800 kr. ekskl. moms. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat. Der er forplejning, både morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/-kage, inkluderet i prisen.

Ønsker du at booke kurset til din arbejdsplads?

Vi tilbyder også kursus i mentalisering ‘ud af huset’.

Kurset kan tilpasses jeres ønsker og behov.

Kontakt leder Lene Holst Holmgård for at høre nærmere:
T: 41 78 31 01, E: LHO@skolensputnik.dk​​

Læs artikel: Hvad er mentalisering og hvorfor er det vigtigt

Underviser i mentalisering

Anders Guldagger

Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse.

Anders har 20 års erfaring med specialpædagogik og særlig faglig viden om autisme og psykiske vanskeligheder. Underviser fast på kurser i mentalisering.

Underviser på kursus i psykiske lidelser

Søren Bjørn Larsen

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om psykiske lidelser, traume, stofbrug/misbrug, systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede tilgange og metoder.

Psykolog, underviser og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Kommende kurser

Kursusstart Varighed

27. april 2023

2 dage 9-15

5. oktober 2023

2 dage 9-15

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Vil du booke et kursus i mentalisering til din arbejdsplads?​

Leder: