Supervision i København

Supervision ved Kursuscenter Sputnik skiller sig ud ved at være overordentlig praksisnær. Ligesom kursuscentrets øvrige aktiviteter lover vi, at “det du lærer i dag, kan du bruge i morgen”.

Hvad er supervision?​

Supervision går ud på at kigge på sin egen praksis i et trygt rum i samarbejde med en erfaren pædagogisk konsulent/supervisor,  som kan bidrage med hjælp til faglig refleksion, læring og udvikling. Oftest læner supervisionen sig op ad en konkret problemstilling, som man ønsker hjælp til.

Hvad kan I få ud af en supervision?​

Sputniks supervisorer har alle en pædagogfaglig uddannelse, systemisk-narrativ efteruddannelse og arbejder som VISO-konsulenter for Socialstyrelsen.

Alle supervisorer har desuden over ti års erfaring med socialpædagogik inden for enten autisme eller socio-emotionelle forstyrrelser/ADHD.

I vil derfor modtage supervision, der kan hjælpe jer med at:

  • Se jeres praksis udefra
  • Få øje på dynamikker i personalegruppen og i arbejdet med børnene/de unge
  • Facilitere refleksion i teamet omkring børnene/de unge
  • Få konkrete ideer til handlemuligheder og metoder.
  • Styrke jeres fælles faglige sprog med udgangspunkt i systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede tilgange.

Supervisionen kan ved behov kombineres med et introduktionsoplæg om fx autisme, skolevægring eller kravundgående adfærd.

Systemisk-narrativ supervision

Vi tilbyder supervision og pædagogisk sparring med udgangspunkt i systemisk-narrativ tænkning og metode. Vi benytter bl.a. supervisionsformen Reflekterende Teams fra den systemiske teori.

Læs mere om systemisk tænkning og narrativ pædagogik​

Mentaliseringsbaseret supervision

Vi tilbyder supervision og pædagogisk sparring med udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede tilgang. Vi har bl.a. udviklet et redskab til kollegial supervision med navnet “Vejen til mentalisering”.

Ved hjælp af redskabet “Vejen til mentalisering” støttes personalet til øget indsigt i egen mentaliseringsproces, og personalet får hjælp til at spille hinanden mentaliseringsstærke ved åben dialog om professionelle mentaliseringssvigt og følelsesmæssige triggers.

Sådan foregår supervisionen

En pædagogisk supervision kan tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov, og det kan gøres enkeltvis eller i grupper. Supervisionen kan tilrettelægges som tematiseret forløb eller være enkeltstående.

Vi anbefaler, at hele teamet omkring den/de unge, som supervisionen drejer sig om, er til stede til supervisionen, for at få nye perspektiver og inspiration til at bundfælde sig hele vejen rundt.​

Temaet for supervisionen vælges af jer. Enten på forhånd eller i form af ‘det, der fylder lige nu’.

Praktiske oplysninger

Pris
To timers supervision: 3.500 kr. + transport
Tre timers supervision: 4.500 kr. + transport​

Vi har base i København, men udfører supervision på hele Sjælland.

Kontakt vedr. supervision
Leder af Kursuscenter Sputnik, Lene Holst Holmgård, LHO@skolensputnik.dk41 78 31 01

Supervisorer

Alle har erfaring med intern og ekstern supervision.

Anders Guldagger

Afdelingsleder på Skolen Sputnik Kbh V – dagbehandling for børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed.

Efteruddannet i såvel systemisk og narrativ teori og metode som i ledelse.

Specialiseret i autisme og psykisk sårbarhed.

Niels Brahtz Westh

Afdelingsleder på Skolen Sputnik Kbh NV, et dagbehandlingstilbud for unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD. Niels er VISO-specialist.

Efteruddannet i såvel systemisk og narrativ teori og metode som i ledelse.

Specialiseret i udsatte børn, unge og unge voksne.

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om
pædagogisk supervision

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info om supervision.

Leder af Kursuscenter Sputnik: