Grundkursus i angst og psykiske lidelser │Kursus for fagfolk

Du kan tage Sputniks grundkursus i angst og psykiske lidelser både i København og Århus.

Et kursus for dig, der arbejder med mennesker med psykiatriske diagnoser og relaterede udfordringer.

Kurset giver dig viden om angst, OCD, borderline, skizofreni, selvskade og spiseforstyrrelse og nye metoder til din pædagogiske praksis.

Du bliver undervist af autoriseret psykolog Søren Bjørn Larsen og pædagogisk konsulent Gunnar Dehn. Begge har mangeårig erfaring fra praksis og præsenterer derfor ikke blot ny viden, men skaber også et fælles reflekterende rum, hvor den nye viden om psykiske lidelser kan omsættes direkte i en kompleks hverdag.

Indhold på grundkursus i angst og psykiske lidelser

Sputniks kurser i psykiske lidelser løber over tre hele dage.

Dag 1: Angst, OCD og perspektiver på psykisk lidelse

På kursets første dag skaber vi en grundlæggende forståelsesramme omkring diagnosebegrebet og ser på, hvordan forskellige forståelser skaber forskellige handlemuligheder i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og relaterede udfordringer. Vi gennemgår konkrete metoder og får ny viden om angst og OCD. Vi ser blandt andet på, hvornår angsten står i forgrunden, hvornår den er diagnosticeret, og hvornår den fremstår som et symptom eller en belastningsreaktion. Kursusdagen kommer omkring:

 • Biomedicinsk, psykologisk og social forståelse af diagnoser, samt systemisk-narrative opmærksomheder på identitet, sprog og socialisering.
 • Diagnosekriterier for angst og OCD.
 • Indblik i forskellige angsttyper, og hvordan de manifesterer sig (herunder generaliseret angst, socialfobi, panikangst og enkeltfobier).
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra kognitiv adfærdsterapi: Den kognitive diamant, undgåelsesadfærd, trusselsfokusering og eksponering.
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og unge voksne med angst og OCD.

Dag 2: Borderline, skizofreni og pædagogiske paradokser

På dag to på kursus i psykiske lidelser ser vi på personlighedsforstyrrelse med fokus på borderline og på psykosespektret med fokus på skizofreni. Om eftermiddagen fordyber vi os i nogle af de mange paradokser, vi møder i pædagogisk arbejde med kompleksitet i form af komorbiditet, netværksdynamikker og krydspres. Kursusdagen kommer omkring:

 • Viden om emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline-typen.
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og voksne med borderline.
 • Viden om skizofreni, skizotypiske lidelser og psykoser.
 • Redskaber til at arbejde med unge og unge voksne med skizofreni.
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra mentaliseringsbaseret tilgang: Tilknytning og udvikling, følelsesregulering og den mentaliserende indstilling.
 • Cases til refleksion: Paradokser og kompleksitet i pædagogisk arbejde med mennesker med psykiske lidelser.

Dag 3: Spiseforstyrrelse og selvskade; normativitet og fællesskaber

På kursets tredje dag dykker vi ned i temaer om normativitet, krop og kontrol og får ny viden om spiseforstyrrelse og selvskade. Herudover bliver du introduceret til noget af den nyeste forskning og praksis inden for narrativ medicin, kreative interventionsformer og æstetisk dokumentation og bevidning. Kursusdag 3 i psykiske lidelser kommer omkring:

 • Viden om spiseforstyrrelse og selvskade.
 • Hvordan kan vi tillægge mening til de selvdestruktive handlinger?
 • Redskaber til at arbejde med børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse og selvskade.
 • Hvordan påvirkes vi som fagpersoner, når børn/unge/voksne er til fare for sig selv?
 • Metode: Gennemgang af centrale begreber fra den narrative tilgang: Fortælling, identitet, håb, eksternalisering m.m.
 • Ressource- og helhedsorienteret tilgang: Narrative dokumentationsformer og kreative fællesskaber
 • Opsamling på kursets temaer.

Kursus i angst og psykiske lidelser afsluttes med kursusbevis.

Kursus i psykiske lidelserHvem er kurset for?

Kurset kan tages af alle fagpersoner, som arbejder med mennesker med psykiske lidelser og psykiatrinære udfordringer. Deltagerne på kurset er ofte pædagoger, lærere, sagsbehandlere, psykologer, sygeplejersker, sosu-assistenter, familiebehandlere og vejledere.

De fleste arbejder i socialpsykiatrien, på bo- og opholdssteder, dagbehandling og specialskole, familiehuse, STU og FGU, PPR og AKT-teams.

Tag på kursus i angst og psykiske lidelser i København eller Århus

Sputnik udbyder kursus i angst og psykiske lidelser i København og Århus.

Vi bor centralt i København NV lige ved Nørrebro Station og med gratis parkering. I Århus er vi i lækre lokaler hos Ecopark i Århus V, også med gratis parkering. Spørg os om tips til overnatningsmuligheder.

Vores kursusdage starter kl. 9 og slutter kl. 15.

Der serveres morgenmad alle dage fra kl. 8.30 og der er frokost inkluderet i prisen.

Kursusdatoer

København:

 • Marts 2023
  Mandag d. 20. marts kl. 9-15
  Tirsdag d. 21. marts kl. 9-15
  Onsdag d. 22. marts kl. 9-15
 • September 2023
  Torsdag d. 7. september kl. 9-15
  Fredag d. 8. september kl. 9-15
  Mandag d. 18. september kl. 9-15

Århus:

 • Maj 2023
  Tirsdag d. 9. maj kl. 9-15
  Onsdag d. 10. maj kl. 9-15
  Tirsdag d. 23. maj kl. 9-15

Pris og rabatter

5.900 kr. ekskl. moms for tre kursusdage.

Ved flere tilmeldte fra samme arbejdsplads får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Dine undervisere på grundkursus i angst og psykiske lidelser

Underviser på kursus i psykiske lidelser

Søren Bjørn Larsen

Autoriseret psykolog med særlig faglig viden om psykiske lidelser, traume, stofbrug/misbrug, systemisk-narrative og mentaliseringsbaserede tilgange og metoder. Psykolog, underviser og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.

Underviser på kursus i angst og psykiske lidelser

Gunnar Dehn

Uddannet lærer med systemisk-narrativ lederuddannelse og efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling. Gunnar har særlig faglig viden om angst, autisme, kravundgående adfærd samt ensomhed blandt mennesker med psykisk lidelse. Pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik. Underviser desuden på Socialstyrelsens kurser i sociale relationer og forebyggelse af ensomhed.

Nælde Krake

Autoriseret psykolog med omfattende erfaring fra psykiatrien og socialpsykiatriske tilbud. Nælde har særlig faglig viden om psykiatri og dobbeltdiagnoser hos unge og voksne, viden om kognitive tilgange, angst-lidelser og personlighedsforstyrrelser. Til daglig psykolog, supervisor og VISO-specialist i Sputnik.

Kommende kurser


Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores kursus i angst og psykiske lidelser.

Leder af Kursuscenter Sputnik:

Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk