Systemisk lederuddannelse for ​skoleledere og pædagogiske ledere

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er skoleleder, souschef, koordinator, teamleder, eller kommende leder på det pædagogiske og sociale område. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.​ Grundlaget for undervisningen er systemisk ledelse og narrativ ledelse.​​

Vi forkorter uddannelsen PLUS-uddannelsen: Pædagogisk LederUddannelse i en Systemisk-narrativ ramme.​​

Praksisnær lederuddannelse

Et kodeord for den systemiske lederuddannelse er praksisnær. Du får mulighed for at tage din egen praksis med og vende den i et fortroligt rum. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra virkeligheden, og du får mulighed for at sætte ord på, hvad du gør som leder, og hvad der er din lederstil.

Er systemisk lederuddannelse noget for mig?

Vi anbefaler især systemisk lederuddannelse til nye ledere, kommende ledere eller ledere, der er ‘i transit’ (fx på vej mod nye ansvarsområder). Alle ledere, som er nysgerrige efter nye redskaber og et systemisk og narrativt blik på deres ledelsesstil kan dog få godt udbytte. Vi sammensætter studiegrupper ud fra baggrund og geografi. Vi optager kursister fra hele landet.

Vi har oftest kursister fra skoler, dagtilbud, uddannelsessteder, socialcentre, klubber, bosteder, sociale virksomheder og lignende.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Du får på systemisk lederuddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk og narrativ ledelse, teori og metode
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk af andre skoleledere, klubledere, bostedsledere m.fl.

Vi forventer, at deltagerne har lyst til at stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​​

Indhold – systemisk ledelse og narrativ ledelse

Systemisk lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag.

Modul 1: Systemisk og narrativ ledelse af organisationer – metatænkning og organisationsforståelse
Modul 2: Ledelse mellem fornuft og følelse – de 3 A’er og mentalisering
Modul 3: Ledelse mellem tillid og tydelighed – kontekst, fælles 3., domæner, dobbeltlytning og forforståelser
Modul 4: Den bestemmende og den coachende leder – positionering og refleksion
Modul 5: Ledelse i kompleksitet – udvidelse og afgrænsning
Modul 6: Teamledelse – bevidning og narrativitet
Modul 7: Ledelse gennem medarbejderudvikling – anerkendelse og dobbeltlytning, MUS-samtalen
Modul 8: Sammenkædning af anvendte metoder og begreber – fremlæggelser

Uddannelsens teoretiske fundament er systemisk og narrativ ledelse – teori, tænkning og metode. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Systemisk lederuddannelse giver metoder til:​

 • at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • ​at kunne bedrive systemisk ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • ​at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til systemisk ledelse både i teori og metode

Netværksgrupper og opgaver

Som en del af den systemiske lederuddannelse bliver du tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.

Lederuddannelsen afslutter med en synopsis, udfærdiget i læsegrupperne, som skal fremlægges sidste undervisningsdag. Synopsen vurderes bestået/ikke bestået.

Synopsen laves ud fra teorier om systemisk ledelse og narrativ ledelse samt praksis-cases fra din egen dagligdag.​ Du får herefter et uddannelsesbevis for den systemiske lederuddannelse.

Du får bogen systemisk ledelse

Som deltager på systemisk lederuddannelse får du et fysisk eksemplar af bogen Systemisk ledelse – teori og praksis af Søren Willert, Nikolaj Stegeager og Thor Molly-Søholm (red.)

Bogen er skrevet af førende forskere og praktikere inden for det systemiske felt i Danmark. Den giver dig en grundig og nuanceret introduktion til systemisk ledelse med både teoretiske og praksisnære perspektiver.

Bogen indgår som grundbog på uddannelsen, hvilket vil sige at adskillige kapitler herfra vil indgå i litteraturlisten.

 

Tid og sted

Systemisk lederuddannelse er ​8 kursusdage over et år. Der er ca. en måned imellem hver dag på lederuddannesen.

Næste kursusstart er: september 2021.

De endelige datoer for hvert modul vil blive offentliggjort primo 2021.

Systemisk lederuddannelse foregår i vores kursuscenter i København NV.​​

Pris for systemisk lederuddannelse

18.900 kr. ekskl. moms inkl. undervisning, forplejning og litteratur.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig systemisk ledelse Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85jla@skolensputnik.dk
​Kommunikationsansvarlig Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Ring eller skriv for at få mere information om lederuddannelsens indhold, særlige grupperabatter eller lignende, inden du tilmelder dig systemisk lederuddannelse. Vi glæder os til at høre fra dig!​

Undervisere i systemisk ledelse

Jesper S. T. Larsen

Uddannet skolelærer, områdechef i Skolen Sputnik

Efteruddannet i systemisk ledelse og familieterapi

Pia Laursen

Cand.Psych, Ledelsescoach og supervisor

Systemisk uddannelse fra Milanoskolen

Specialist i systemisk ledelse.​


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

September 2021

8 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemiske lederuddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​