Systemisk lederuddannelse for ​skoleledere og pædagogiske ledere

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er skoleleder, souschef, koordinator, teamleder, eller kommende leder på det pædagogiske og sociale område. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.​ Grundlaget for undervisningen er systemisk ledelse og narrativ ledelse.​​

Vi forkorter uddannelsen PLUS-uddannelsen: Pædagogisk LederUddannelse i en Systemisk-narrativ ramme.​​

Praksisnær lederuddannelse

Et kodeord for den systemiske lederuddannelse er praksisnær. Du får mulighed for at tage din egen praksis med og vende den i et fortroligt rum. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra virkeligheden, og du får mulighed for at sætte ord på, hvad du gør som leder, og hvad der er din lederstil.

Er systemisk lederuddannelse noget for mig?

Vi anbefaler især systemisk lederuddannelse til nye ledere, kommende ledere eller ledere, der er ‘i transit’ (fx på vej mod nye ansvarsområder). Alle ledere, som er nysgerrige efter nye redskaber og et systemisk og narrativt blik på deres ledelsesstil kan dog få godt udbytte. Vi sammensætter studiegrupper ud fra baggrund og geografi. Vi optager kursister fra hele landet.

Vi har oftest kursister fra skoler, dagtilbud, uddannelsessteder, socialcentre, klubber, bosteder, sociale virksomheder og lignende.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Du får på systemisk lederuddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk og narrativ ledelse, teori og metode
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk af andre skoleledere, klubledere, bostedsledere m.fl.

Vi forventer, at deltagerne har lyst til at stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​​

Indhold – systemisk ledelse og narrativ ledelse

Systemisk lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag.

Modul 1: Systemisk og narrativ ledelse af organisationer – metatænkning og organisationsforståelse
Modul 2: Ledelse mellem fornuft og følelse – de 3 A’er og mentalisering
Modul 3: Ledelse mellem tillid og tydelighed – kontekst, fælles 3., domæner, dobbeltlytning og forforståelser
Modul 4: Den bestemmende og den coachende leder – positionering og refleksion
Modul 5: Ledelse i kompleksitet – udvidelse og afgrænsning
Modul 6: Teamledelse – bevidning og narrativitet
Modul 7: Ledelse gennem medarbejderudvikling – anerkendelse og dobbeltlytning, MUS-samtalen
Modul 8: Sammenkædning af anvendte metoder og begreber – fremlæggelser

Uddannelsens teoretiske fundament er systemisk og narrativ ledelse – teori, tænkning og metode. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Systemisk lederuddannelse giver metoder til:​

 • at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • ​at kunne bedrive systemisk ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • ​at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til systemisk ledelse både i teori og metode

Netværksgrupper og opgaver

Som en del af den systemiske lederuddannelse bliver du tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.

Lederuddannelsen afslutter med en synopsis, udfærdiget i læsegrupperne, som skal fremlægges sidste undervisningsdag. Synopsen vurderes bestået/ikke bestået.

Synopsen laves ud fra teorier om systemisk ledelse og narrativ ledelse samt praksis-cases fra din egen dagligdag.​ Du får herefter et uddannelsesbevis for den systemiske lederuddannelse.

Tid og sted

Systemisk lederuddannelse er ​8 kursusdage over et år. Kursusdagene ligger skiftevis onsdage og torsdage. Der er ca. en måned imellem hver dag på lederuddannesen.

Næste kursusstart er den 10. september 2020. De øvrige 7 kursusdatoer vil blive annonceret inden længe. Tag kontakt hvis du har brug for at kende de eksakte datoer.

Systemisk lederuddannelse foregår i vores kursuscenter i København NV.​​

Pris for systemisk lederuddannelse

16.000 kr. ekskl. moms inkl. undervisning, forplejning og litteratur.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig systemisk ledelse Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85jla@skolensputnik.dk
​Kommunikationsansvarlig Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Ring eller skriv for at få mere information om lederuddannelsens indhold, særlige grupperabatter eller lignende, inden du tilmelder dig systemisk lederuddannelse. Vi glæder os til at høre fra dig!​

Undervisere i systemisk ledelse

Jesper S. T. Larsen

Uddannet skolelærer, Skolechef i Sputnik

Leder af kursuscentret

Efteruddannet i systemisk ledelse og familieterapi.

Pia Laursen

Cand.Psych, Ledelsescoach og supervisor

Systemisk uddannelse fra Milanoskolen

Specialist i systemisk ledelse.​​

Kommende kurser

Kursus start Varighed

10. september 2020

8 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemiske lederuddannelse.

Kommunikationsansvarlig: