Systemisk lederuddannelse for ​skoleledere og pædagogiske ledere

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er skoleleder, souschef, koordinator, teamleder, eller kommende leder på det pædagogiske og sociale område. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.​ Grundlaget for undervisningen er systemisk ledelse og narrativ ledelse.​​

Vi forkorter uddannelsen PLUS-uddannelsen: Pædagogisk LederUddannelse i en Systemisk-narrativ ramme.​​

Praksisnær pædagogisk lederuddannelse

Et kodeord for den systemiske lederuddannelse er praksisnær. Du får mulighed for at tage din egen praksis med og vende den i et fortroligt rum. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra virkeligheden, og du får mulighed for at sætte ord på, hvad du gør som leder, og hvad der er din lederstil.

Uddannelsen var konkret og praksisnær, uden at være højtflyvende. Stemningen har været god hele vejen igennem.

– Ditte Marie Thejsen, Skoleleder og tidligere kursist.

Er systemisk lederuddannelse noget for mig?

Vi anbefaler især systemisk lederuddannelse til nye ledere, kommende ledere eller ledere, der er ‘i transit’ (fx på vej mod nye ansvarsområder). Alle ledere, som er nysgerrige efter nye redskaber og et systemisk og narrativt blik på deres ledelsesstil kan dog få godt udbytte. Vi sammensætter studiegrupper ud fra baggrund og geografi. Vi optager kursister fra hele landet.

Vi har oftest kursister fra skoler, dagtilbud, uddannelsessteder, socialcentre, klubber, bosteder, sociale virksomheder og lignende.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Du får på systemisk lederuddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk og narrativ ledelse, teori og metode
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk af andre skoleledere, klubledere, bostedsledere m.fl.

Vi forventer, at deltagerne har lyst til at stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​​

systemisk tænkning narrativ paedagogik

Indhold – systemisk ledelse og narrativ ledelse

Systemisk lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag. Om formiddagen introduceres du til nye teorier og begreber; om eftermiddagen får du praktiske redskaber og mulighed for at gå i dybden med dit personlige lederskab. Herunder kan du folde modulbeskrivelserne ud og læse mere om lederuddannelsen.

 

Uddannelsens teoretiske fundament er systemisk og narrativ ledelse – teori, tænkning og metode. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Systemisk lederuddannelse giver metoder til:​

 • at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • ​at kunne bedrive systemisk ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • ​at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til systemisk ledelse både i teori og metode

Tak for et fantastisk godt forløb, jeg håber, I overvejer et modul mere:) Pia er formidabel på alle måder, meget inspirerende og brænder godt igennem med engagement og inviterer os med på en spændende og udfordrende måde. Jesper er en god tovholder på kurset, sikke en behagelig atmosfære, som skaber en god ramme for, at det hele går op i en højere enhed. Alle begreber, vi har gennemgået, er brugbare i praksis som souschef.

– Camilla, souschef på en daginstitution og tidligere kursist

Netværksgrupper og opgaver

Som en del af den systemiske lederuddannelse bliver du tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.

Lederuddannelsen afslutter med en synopsis, udfærdiget i læsegrupperne, som skal fremlægges sidste undervisningsdag. Synopsen vurderes bestået/ikke bestået.

Synopsen laves ud fra teorier om systemisk ledelse og narrativ ledelse samt praksis-cases fra din egen dagligdag.​ Du får herefter et uddannelsesbevis for den systemiske lederuddannelse.

Du får bogen systemisk ledelse

Som deltager på systemisk lederuddannelse får du et fysisk eksemplar af bogen Systemisk ledelse – teori og praksis af Søren Willert, Nikolaj Stegeager og Thor Molly-Søholm (red.)

Bogen er skrevet af førende forskere og praktikere inden for det systemiske felt i Danmark. Den giver dig en grundig og nuanceret introduktion til systemisk ledelse med både teoretiske og praksisnære perspektiver.

Bogen indgår som grundbog på uddannelsen, hvilket vil sige at adskillige kapitler herfra vil indgå i litteraturlisten.

 

Tid og sted

Systemisk lederuddannelse er ​8 kursusdage over et år. Der er ca. en måned imellem hver dag på lederuddannesen.

Næste kursusstart er: januar 2022.

Systemisk lederuddannelse foregår i vores kursuscenter i København NV.​​

De præcise datoer for uddannelsen:

Semester 1

 • 1. modul: 27. januar 2022
 • 2. modul: 8. marts 2022
 • 3. modul: 21. april 2022
 • 4. modul: 17. maj 2022

Semester 2

 • 5. modul: 16. juni 2022
 • 6. modul: 23. august 2022
 • 7. modul: 22. september 2022
 • 8. modul: 27. oktober 2022

Pris for systemisk lederuddannelse

18.900 kr. ekskl. moms inkl. undervisning, forplejning og litteratur.
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig systemisk ledelse Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85jla@skolensputnik.dk
​Kommunikationsansvarlig Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Ring eller skriv for at få mere information om lederuddannelsens indhold, særlige grupperabatter eller lignende, inden du tilmelder dig systemisk lederuddannelse. Vi glæder os til at høre fra dig!​

Undervisere i systemisk ledelse

På systemisk lederuddannelse har du to gennemgående undervisere alle formiddage: cand.psych. Pia Laursen og skolechef Jesper Larsen. Om eftermiddagene går vi tættere på din praksis og giver konkrete lederredskaber. Her inddrager vi gæsteundervisere med ekspertise i mentalisering, positionering, kommunikation og HR.

Systemisk lederuddannelse Jesper Larsen

Jesper S. T. Larsen

Uddannet skolelærer, områdechef i Skolen Sputnik

Efteruddannet i systemisk ledelse og familieterapi

Systemisk lederuddannelse Pia Laursen

Pia Laursen

Cand.Psych, Ledelsescoach og supervisor

Systemisk uddannelse fra Milanoskolen

Specialist i systemisk ledelse.​


Kommende kurser

Kursusstart Varighed

27. januar 2022

8 dage

Tilmeld dig her

Ledige pladser

Få ledige pladser

Optaget

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker mere info, inden du tilmelder dig vores systemiske lederuddannelse.

Leder af Kursuscenter Sputnik
Lene Holst Holmgård
41 78 31 01
LHO@skolensputnik.dk​​