CHIME │ Månedens redskab​

CHIME-modellen beskriver fem faktorer, der hver især eller i kombination fremmer personlig recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Når vi som fagprofessionelle arbejder med at understøtte den personlige recovery hos et menneske med psykiske udfordringer, er elementerne i CHIME vigtige at forholde sig til og integrere i arbejdet. CHIME er et akronym dannet af følgende […]

Specialundervisning

Specialundervisning

Vigtig viden om specialundervisning og tilgange, du kan bruge i klasserummet. Artiklen giver dig viden om børn i specialundervisning og ideer til, hvordan du kan indrette din undervisning på både et makro- og mikroniveau. Den er både for dig, der arbejder med specialundervisning på specialskole og i specialklasse og for dig i folkeskolen, der gerne […]

skolevaegring redskab

Afdækning af skolevægring│Månedens redskab​

SKOLEVÆGRING. Vi giver dig her et samtaleredskab, du som fagperson kan bruge til at afdække årsagerne til en skolevægringsproblematik. Redskabet kan både bruges i samtaler med barnet, forældre, skole og netværk. Afdækning er det første skridt Når et barn eller en ung er skolevægrende, er det første skridt at afdække de elementer, der kan have indvirkning […]

tegneseriesamtale

Tegneseriesamtalen │ Månedens redskab​

Tegneseriesamtalen er et visuelt pædagogisk redskab, der ved hjælp af enkle symboler og tegninger understøtter børn og unges mentaliseringsevne. Redskabet er særligt velegnet til børn og unge med særlige behov, fx autisme. Hvad kan tegneseriesamtalen? Sådan laver du en tegneseriesamtale En tegneseriesamtale skal tage udgangspunkt i en specifik situation eller oplevelse. Det kan være en […]

systemisk tænkning narrativ paedagogik

Systemisk tænkning og narrativ pædagogik – 7 nøglebegreber

GUIDE Med denne oversigt i hånden kan du føre en samtale om systemisk tænkning og narrativ pædagogik uden at falde igennem. Vi klæder dig på til at tale om mentalisering, positionering, dobbeltlytning og meget mere. ​Af Jesper Larsen, skolechef og leder af Kursuscenter Sputnik, og Pia Laursen, cand.psych. og supervisor. Begge underviser i systemisk og […]

konflikthaandtering adhd

Konflikthåndtering for børn og unge med ADHD

Artiklen her henvender sig til dig, som er pædagog, lærer eller fagperson og arbejder med børn og unge med ADHD, herunder konflikthåndtering. Den giver dig indsigt i, hvorfor og hvornår konflikter opstår, og giver dig pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.​ DEL 1: Forstå konflikthåndtering – Hvorfor og hvornår opstår konflikterne? Konflikter er et udtryk […]

mentalisering

Mentalisering

Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt? Denne artikel er for dig, som arbejder med børn og unge med autisme og ADHD. Bliv klogere på begrebet mentalisering og få gode og konkrete råd til at arbejde mentaliseringsbaseret. Af Trine Duckert, konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist. Artiklen er skrevet i samarbejde med kommunikationsmedarbejder Ann-Sophie […]