Specialundervisning

Specialundervisning

Vigtig viden om specialundervisning og tilgange, du kan bruge i klasserummet. Artiklen giver dig viden om børn i specialundervisning og ideer til, hvordan du kan indrette din undervisning på både et makro- og mikroniveau. Den er både for dig, der arbejder med specialundervisning på specialskole og i specialklasse og for dig i folkeskolen, der gerne […]

skolevaegring redskab

Afdækning af skolevægring│Månedens redskab​

SKOLEVÆGRING. Vi giver dig her et samtaleredskab, du som fagperson kan bruge til at afdække årsagerne til en skolevægringsproblematik. Redskabet kan både bruges i samtaler med barnet, forældre, skole og netværk. Afdækning er det første skridt Når et barn eller en ung er skolevægrende, er det første skridt at afdække de elementer, der kan have indvirkning […]

tegneseriesamtale

Tegneseriesamtalen │ Månedens redskab​

Tegneseriesamtalen er et visuelt pædagogisk redskab, der ved hjælp af enkle symboler og tegninger understøtter børn og unges mentaliseringsevne. Redskabet er særligt velegnet til børn og unge med særlige behov, fx autisme. Hvad kan tegneseriesamtalen? Sådan laver du en tegneseriesamtale En tegneseriesamtale skal tage udgangspunkt i en specifik situation eller oplevelse. Det kan være en […]

konflikthaandtering adhd

Konflikthåndtering for børn og unge med ADHD

Artiklen her henvender sig til dig, som er pædagog, lærer eller fagperson og arbejder med børn og unge med ADHD, herunder konflikthåndtering. Den giver dig indsigt i, hvorfor og hvornår konflikter opstår, og giver dig pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.​ DEL 1: Forstå konflikthåndtering – Hvorfor og hvornår opstår konflikterne? Konflikter er et udtryk […]

mentalisering

Mentalisering

Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt? Denne artikel er for dig, som arbejder med børn og unge med autisme og ADHD. Bliv klogere på begrebet mentalisering og få gode og konkrete råd til at arbejde mentaliseringsbaseret. Af Trine Duckert, konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist. Artiklen er skrevet i samarbejde med kommunikationsmedarbejder Ann-Sophie […]

Gratis temaaften│Gaming blandt børn og unge

OBS: Denne temaaften er fuldt booket, men du er velkommen til at skrive dig på venteliste til arrangementet. Gaming er et emne, som i stigende grad optager såvel fagprofessionelle som både forskningen og medierne. Det drejer sig særligt om, hvilken betydning gaming har for børn og unges udvikling. Sidstnævnte kan du blive klogere på til denne temaaften, hvor […]

Eksternalisering│Månedens redskab

Eksternalisering er en pædagogisk metode, der kan hjælpe børn og unge med udviklingsforstyrrelser til at tale om og forholde sig til en given problemstilling på en ny måde.​ Månedens redskab er “Den eksternaliserende samtale”. Eksternalisering: At adskille problemet og barnet Eksternalisering har sin oprindelse i den narrative terapi der blev grundlagt i starten af 80’erne […]